Reklama

Straż Pożarna

Straż Pożarna kupuje samochody za ponad 40 mln złotych

<p>fot. stolarczyk.pl</p>

Państwowa Straż Pożarna do końca lipca 2021 roku planuje kupić 46 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zgodnie z ogłoszeniem, pojazdy trafić mają do 13 komend wojewódzkich PSP. Łączna wartość zamówienia szacowana jest na ponad 44 mln złotych.

Proces modernizacji Państwowej Straży Pożarnej trwa nieprzerwanie od ponad 20 lat. Oczywistym jest, że straż pożarna nie może dziś funkcjonować bez dostępu do najnowocześniejszego sprzętu mogącego efektywnie działać w warunkach nowych zagrożeń z jakimi mamy dzisiaj do czynienia. Wysłużony sprzęt sukcesywnie zastępowany jest przez ten nowoczesny i odpowiadający na współczesne zadania z jakimi muszą mierzyć się strażacy.

Środki, z pomocą których, PSP dokonuje zakupów pochodzą zarówno z budżetu państwa jak choćby od władz samorządowych czy Narodowego (lub wojewódzkich) Funduszu Ochrony Środowiska. PSP zakupy realizuje również, wykorzystując środki pozyskane z Unii Europejskiej. W ich ramach właśnie, od kwietnia 2019 roku do końca lipca 2021 roku do 13 komend wojewódzkich PSP oraz Komendy Głównej PSP trafić ma 46 ciężkich samochodów-ratowniczo gaśniczych. Ogłoszenie o zamówieniu umieściła w Suplemencie dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach.

Przedmiotem zamówienia jest 46 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego. Zakup realizowany jest w ramach projektu: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oferty rozpatrywane będą według kryteriów ceny (60 proc.), mocy silnika (30 proc.) oraz udzielonej gwarancji (10 proc.).

Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dostarczone pojazdy powinny posiadać m.in. układ napędowy 4x4 – uterenowiony z przekładnią rozdzielczą z przełożeniem terenowym i szosowym oraz blokadą mechanizmów różnicowych w mostach napędowych. Blokowanie i rozłączanie wszystkich wymienionych mechanizmów musi odbywać się z kabiny kierowcy oraz musi być sygnalizowane w miejscu widocznym dla kierowcy. Pojazd musi też posiadać na osi przedniej koła pojedyncze a na osi tylnej koła podwójne, prześwit pod osiami nie mniejszy niż 250mm oraz automatyczną skrzynię biegów z przekładnią hydrokinetyczną. Szacunkowa wartość planowanego zakupu (bez VAT) to 44 878 048,78 złotych.

Zdarzenia drogowe to jedne z najczęstszych interwencji w jakich strażacy biorą udział. Tylko w 2017 roku na Mazowszu, strażacy do akcji związanych ze zdarzeniami drogowymi wyjeżdżali ponad 9 000 razy.

PSP łącznie z UE, otrzyma kwotę ponad 540 mln złotych, z czego ponad  460 mln złotych z Funduszu Spójności, na zakup sprzętu, pojazdów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usprawnienia systemu ratownictwa w transporcie kolejowym oraz drogowym. W ramach tych środków, na projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” przeznaczone zostanie 200 mln złotych.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze