Reklama

Straż Pożarna

100 mln złotych dla "ochotników". Ministerstwo Sprawiedliwości doposaży OSP

fot. osp-swierzawa.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło uruchomić fundusz, dzięki któremu gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych ze swoich regionów. W ramach Funduszu Sprawiedliwości resort sprawiedliwości na sprzęt ratowniczy dla OSP przeznaczy łącznie ponad 100 mln złotych.

Pilotaż programu „Fundusz Sprawiedliwości” prowadzony był w Małopolsce gdzie do tamtejszych jednostek OSP trafiło m.in. ponad 200 defibrylatorów i 600 zestawów ratowniczych o łącznej wartości 10 mln złotych.

Szef resortu sprawiedliwości,  Zbigniew Ziobro rozpoczynając nabór wniosków w woj. świętokrzyskim podczas konferencji prasowej podkreślił, że „według danych, OSP odgrywa bardzo istotną rolę w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców województwa". Przypomniał też, że podczas ostatnich klęsk żywiołowych spowodowanych przez wichury, to właśnie strażacy ochotnicy jako pierwsi przybywali na miejsce zdarzeń.

Nie ma nic bardziej cennego niż oddana praca, często związana z narażeniem własnego życia i zdrowia dla innych. Dlatego te środki, które chcemy przekazać na rzecz OSP służyć będą właśnie temu, aby podnieść profesjonalną pomoc i jakość, która jest świadczona przez strażaków w woj. świętokrzyskim

Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości

Nabór wniosków w woj. świętokrzyskim rozpoczął się 19 lutego i potrwa przez dwa tygodnie. Ziobro poinformował też, że  na zakup sprzętu ratowniczego świętokrzyskie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymają 5,5 mln złotych.

Nabory dla kolejnych województw będą ogłaszane co dwa tygodnie. Obecnie, oprócz woj. świętokrzyskiego, zapisy do programu prowadzone są w woj. podkarpackim. W kolejnych etapach z wnioskami do MS mogą zwracać się gminy z województw: 

 • Dolnośląskiego – 5 marca 2018 r.
 • Śląskiego – 19 marca 2018 r.
 • Opolskiego – 3 kwietnia 2018 r.
 • Łódzkiego – 16 kwietnia 2018 r.
 • Pomorskiego – 7 maja 2018 r.
 • Kujawsko-pomorskiego – 21 maja 2018 r.
 • Zachodniopomorskiego – 11 czerwca 2018 r.
 • Lubelskiego – 25 czerwca 2018 r.
 • Mazowieckiego – 9 lipca 2018 r. 
 • Warmińsko-mazurskiego – 23 lipca 2018 r.
 • Wielkopolskiego – 6 sierpnia 2018 r.
 • Podlaskiego – 21 sierpnia 2018 r.
 • Lubuskiego – 3 września 2018 r.

W Polsce działa około 16000 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do każdej z tych jednostek ma trafić podstawowa torba ratownicza R1 z najnowocześniejszym wyposażeniem do udzielenia pomocy ofiarom wypadków. Koszt jednej torby to około 6 do 8 tys. zł.

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. 

Przypomnijmy, że w zeszłym roku dokonano zmian w zakresie sposobu finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych. 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia firmy ubezpieczeniowe przekazują dziś w całości do Komendy Głównej PSP, a nie tak jak dotychczas rozdzielając ją na pół, pomiędzy Komendę Główną PSP a Zarząd Główny OSP. Według zmienionych przepisów to Komendant Główny PSP rozdziela otrzymaną od ubezpieczycieli kwotę przekazując 50% tej sumy ochotniczym strażom pożarnym oraz 50% jednostkom PSP. Państwowa Straż Pożarna, od 2016 roku, rozdziela też dotację jaką MSWiA przeznacza co roku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. Wprowadzone rozwiązania budziły niepokój w środowisku strażaków ochotników, którzy obawiali się m.in. uznaniowości w przyznawaniu dotacji.

Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości jest w pewnym sensie nieco zaskakujacy. Środki pochodzące z takiego restoru a przeznaczane na ochronę przeciwpożarową wydają się pomysłem nieco "egzotycznym". Jednak pomijając niecodzienne pochodzenie tych środków, trzeba jasno stwierdzić, że dodatkowe ponad 100 mln złotych w najbliższym czasie trafi do jednostek OSP w całym kraju. Trzeba też zauważyć, że kwota jakią Ministerstwo Sprawiedliwości chce przeznaczyć na sprzęt dla strażaków ochotników, w zestawieniu ze środkami jakie OSP otrzymuje co roku, robi wrażenie. W 2017 roku jednostki OSP wpisane do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymały z budżetu państwa ponad 70 mln złotych, a prawie 60 mln złotych stanowiła dotacja przeznaczona dla wszytkich OSP w Polsce (z czego 38 mln pochodziło z dotacji MSWiA a ok. 20 mln to środki przekazane przez firmy ubezpieczeniowe). Zatem do  OSP, trafi niemal dwa razy więcej pieniędzy niż w roku ubiegłym. To olbrzymi zastrzyk gotówki, który miejmy nadzieję zostanie wykorzystany nie tylko efektownie, ale przede wszystkim efektywnie.

PAP/DM

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Najnowsze