Reklama

Straż Pożarna

Program rozwoju służb z "szansą na wprowadzenie", a superustawa jednak nie w lipcu?

Fot. ppor. Daniel Bazylewicz, Służba Więzienna
Fot. ppor. Daniel Bazylewicz, Służba Więzienna

Strażaccy związkowcy pojawili się w siedzibie MSWiA, żeby spotkać się w wiceministrem resortu Maciejem Wąsikiem, sprawującym bezpośredni nadzór nad formacją. Jak relacjonują, z przedstawicielami MSWiA rozmawiali m.in. o programie rozwoju służb na lata 2021-2024, ustawie o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez resort, a także nowelizacji ustawy o PSP.

Choć niewątpliwie, sytuacja w Polsce, związana z pandemią koronawirusa, nie ułatwia prac nad kontynuacją programu modernizacji polskich formacji mundurowych, to minister Wąsik zapewnić miał związkowców, że resort nie zatrzymuje się i - jak czytamy - jest szansa na jego wprowadzenie. To, jaki projekt zaprezentuje resort funkcjonariuszom, zależeć będzie oczywiście od finansów. Albo - jak ujmują to związkowcy - od wskaźników gospodarczych. Strażacy zapewniają jednocześnie, że są gotowi na dalszą współpracę przy opracowywaniu dokumentu. Do kolejnych spotkań w tej sprawie ma dojść jednak, kiedy resort będzie miał już gotowe propozycje.

Jeszcze w maju br., nadbrygadier Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podkreślał w rozmowie z InfoSecurity24.pl, że w ramach kontynuacji programu modernizacji - tak jak w innych formacjach podległych MSWiA - planuje się wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla stanowisk oraz zwiększenie środków na uposażenia dla funkcjonariuszy i płace pracowników cywilnych, "w szczególności w dużych ośrodkach miejskich, gdzie pozyskiwanie pracowników z rynku pracy jest szczególnie trudne". 

Z punktu widzenia Komendy Głównej PSP najistotniejsze kwestie rozwoju naszej formacji to realizacja inwestycji budowlanych, zakup sprzętu transportowego, sprzętu techniki specjalnej, zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, zakup sprzętu informatyki i łączności, a także zwiększenie uposażenia funkcjonariuszy i płac pracowników cywilnych.

nadbrygadier Andrzej Bartkowiak, Komendant Głównie Państwowej Straży Pożarnej, dla InfoSecurit24.pl - 4 maja 2020 r.

Program rozwoju ma również pozwolić na sfinansowanie zmian w strażackich mundurach. Komenda chce zmienić wzór ubrania koszarowego oraz wprowadzić dodatkowo bieliznę termoaktywną, krótkie spodenki, koszulkę polo i funkcjonalną czapkę zimową. Pod koniec maja szef Państwowej Straży Pożarnej powołał zespół, który zajmie się opracowaniem zmiany w umundurowaniu strażaków. Ich wprowadzenie komenda planuje na razie na początku 2021 roku. 

Emerytura w zawieszeniu

Związkowcy poruszyli również temat tzw. superustawy, na którą czekają mundurowi podlegli nie tylko MSWiA, ale również - od końca maja br. - Ministerstwu Sprawiedliwości. Minister Wąsik poinformować miał ich, że także w przypadku tego dokumentu prace trwają. Co więcej, "ze strony MSWiA nie ma żadnych przeszkód, aby w całości ją wprowadzić w życie".

Jak podkreślają strażacy, wielu funkcjonariuszy czeka na ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra sprawiedliwości z podjęciem decyzji o odejściu na zaopatrzenie emerytalne. Związane jest to dokładnie z przepisami dotyczącymi świadczenia za długoletnią służbę. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" dodała również, że resort wziął pod uwagę jej uwagi odnoszące się do uproszczenia procedury przyznawania tego świadczenia, tak aby miało ono charakter jak najbardziej powszechny.

Jak wspomniano, pod koniec maja projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zmienił nazwę, i nie dotyczy tylko Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej. W toku prac MSWiA dodało do katalogu służb, które objęte zostaną przepisami projektowanych zmian, Służbę Więzienną. Jeśli przepisy te wejdą w życie, funkcjonariusze SW mogą liczyć m.in. – analogicznie do mundurowych podległych MSWiA – na przedemerytalne świadczenie motywacyjne po osiągnięciu uprawnień emerytalnych jeśli zdecydują się na pozostanie w służbie.

Autorzy dokumentu podkreślali, że sprawa ma zostać potraktowana jako bardzo pilna, "z uwagi na planowane skierowanie projektu ustawy do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów". Oznacza to, że już niebawem projekt superustawy może znaleźć się w Sejmie. Jak podkreślają związkowcy z ZZ Strażaków "Florian", nie uda się jednak ruszyć z nim od lipca. "Obecne założenia resortu przewidują termin nieco późniejszy, ale jeszcze w tym roku" - podają w komunikacie, dodając, że "wolą kierownictwa jest aby to rozwiązanie weszło na stałe do podległych służb bez zbędnej zwłoki".

Rzeczy do zrobienia

To jednak nie koniec listy spraw, nad którymi popracować chcą z resortem związkowcy. Jak podkreśla w komunikacie KSP NSZZ "Solidarność" oraz ZZS "Florian", strażacy liczą również na "unormowanie zasad składania przez strażaków oświadczeń majątkowych" czy wymianę legitymacji służbowych. Co ważne, związkowcy poruszyli także temat dodatków za służbę w warunkach szkodliwych, które budzić mają sporo kontrowersji, "związanych z kwalifikacją zdarzeń do poszczególnych grup szkodliwości". W ich opinii, przepisy dotyczące tego zagadnienia powinny zostać zmienione na "przejrzyste i nie powodujące tylu niedomówień". Podczas spotkania z wiceministrem poruszony miał zostać też temat rozliczania ponadnormatywnego czasu służby w kontekście przyznanych środków.

Reklama

Komentarze

    Reklama