Reklama

Straż Pożarna

MSWiA odpowiada i uwzględnia związkowe zmiany ws. dodatku funkcyjnego

Fot. Straż Pożarna/Twitter
Fot. Straż Pożarna/Twitter

Resort spraw wewnętrznych i administracji uwzględnił część zmian, które związkowcy ze ZZS „Florian” zgłaszali do projektu rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków. Jak mundurowi zareagują na to, że MSWiA przychylnie odniosło się do mniej niż połowy uwag, które zgłosili do dokumentu?

Jak informował jeszcze w połowie kwietnia br. InfoSecurity24.pl, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej już niebawem czekają zmiany. Dotyczyć mają one m.in. wprowadzenia do PSP dodatków funkcyjnych. Konieczność przyjęcia nowego rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP wynika ze zmian, jakie do przepisów o PSP wprowadziła tzw. superustawa. Dokument trafił do konsultacji wszystkich central związkowych działających w PSP, które zdążyły już przesłać je urzędnikom. Resort postanowił nawet uwzględnić część z nich w projekcie. I tak, na przykład, zaakceptowano zmiany w przesłankach obniżenia dodatku służbowego i funkcyjnego, czy te dotyczące uzupełnienia wykazu stanowisk uprawniających do otrzymania dodatku funkcyjnego. MSWiA zdecydowało się również na uwzględnienie uwagi w zakresie zmian w zaszeregowaniu stanowisk służbowych w Komendach Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

MSWiA uwzględnia

Jak tłumaczyli związkowcy z ZSS "Florian", trudno zrozumieć, przykładowo, "umieszczenie w jednym miejscu (i potraktowanie jako formalnie równorzędnych) niewywiązywania się w sposób należyty z obowiązków służbowych (które ma charakter nad wyraz ocenny) oraz naruszenie dyscypliny służbowej potwierdzone karą dyscyplinarną albo niewywiązywanie się z obowiązków służbowych stwierdzone w ostatecznej opinii". Dodają, że choć MSWiA wskazało dopuszczalną stopę i okres obniżenia dodatku służbowego, to są one określone widełkowo i szeroko. Co więcej, nie przesądzono, że w przypadku zaistnienia którejkolwiek z pozostałych przesłanek dodatek służbowy nie zostanie obniżony w tym samym stopniu i na ten sam okres. "Wskazać również należy, że na skutek obniżenia go od 10 do 50 proc. jego wysokość spadnie poniżej minimalnego progu określonego w Projekcie" - pisali związkowcy, dodając że brak jest w tym przypadku przepisu gwarantującego minimalną wysokość tego dodatku w przypadku obniżenia. Resort przychylił się do tych wniosków i wnieść miał stosowne poprawki.

MSWiA, zgodnie z propozycją mundurowych, uzupełnić ma również stanowiska służbowe uprawniające do dodatku funkcyjnego. W przypadku "kierowników sekcji" katalog powiększy się o komendy Powiatowe/Miejskie PSP. Co więcej, w wykazie urzędnicy uwzględnią: starszego dyżurnego stanowiska kierowania, dyżurnego stanowiska kierowania, starszego dyżurnego szkolnego stanowiska kierowania oraz dyżurnego szkolnego stanowiska kierowania. Jak podkreślali związkowcy, są to bowiem stanowiska, na których zadania są tożsame z dyżurnym operacyjnym i jego zastępcą, do których dodatek funkcyjny zgodnie z przepisami może trafić.

Kolejna zmiana wprowadzona zostanie w tabeli dotyczącej zaszeregowania stanowisk służbowych w Komendach Wojewódzkich PSP, z wyłączeniem ośrodków szkolenia, do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego. Rozdzielone zostanie stanowisko "Zastępcy dyżurnego operacyjnego w zależności od kategorii KW PSP, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku Dyżurnego operacyjnego – poz. 11 i 14, a następnie przypisanie dla Zastępcy dyżurnego operacyjnego (w KW I kat.) – 10 grupy, natomiast dla Zastępcy dyżurnego operacyjnego (w KW II kat.) – 9 grupy uposażenia zasadniczego".

Resort miał również przychylić się do innych uwag, które trafiły do niego w ramach konsultacji ze związkami zawodowymi i wprowadzić odpowiednie zmiany w projekcie.

Podsumowując, MSWiA przychylnym okiem spojrzał na trzy punkty, a także częściowo na dwie inne, które przesłali związkowcy z ZSS "Florian". A w sumie modyfikacje, które proponowali mundurowi, mieściły się w 10 punktach. Jest to więc mniej niż połowa ich sugestii. Czy mundurowi zaakceptują tę sytuację, czy zdecydują się na dalszą walkę o wprowadzenie zmian? Wydaje się, że zaakceptują, biorąc pod uwagę fakt, że sami ocenili iż resort uwzględnił ich stanowisko "w znacznym stopniu". 

Oczekiwane zmiany

O tym, że w Państwowej Straży Pożarnej, obok funkcjonujących już dodatków, pojawią się te funkcyjne, wiadomo było już od jakiegoś czasu. Dzięki projektowi, który pojawił się w kwietniu br., dowiedzieliśmy się, na jakich zasadach i komu będzie on przysługiwać. Do jego pobierania uprawnieni będą m.in. komendant główny wraz z zastępcami, komendanci wojewódzcy oraz komendanci miejscy i powiatowi. Nowy dodatek będą mogli też pobierać np. dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, dowódcy zmiany, sekcji i zastępu, ale też m.in. kanclerz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. To jednak jedynie przykłady, a stanowisk jakie MSWiA zakwalifikowało do pobierania dodatku funkcyjnego jest znacznie więcej.

Zmian, jakie w porównaniu z obowiązującym stanem prawnym proponuje MSWiA, jest jednak więcej. Dotyczą one także dodatków służbowych, motywacyjnych, za służbę w szkodliwych warunkach oraz zaszeregowania na stanowiskach służbowych. W kwestii dodatku służbowego MSWiA zamierza zastąpić warunki i okoliczności przyznania dodatku służbowego przesłankami jego przyznawania. Wprowadzono również przesłanki podwyższania oraz obniżania tego dodatku. Zgodnie z nowymi regulacjami, dodatek służbowy nie będzie przysługiwał strażakowi pobierającemu dodatek funkcyjny.

Podobnie jak w przypadku dodatku służbowego, także w przypadku dodatku motywacyjnego MSWiA ma zamiar zastąpić warunki i okoliczności jego przyznania przesłankami. Dodatek ten – jak czytamy w uzasadnieniu  można przyznać wszystkim strażakom. Wskazano też, że dodatek motywacyjny przyznaje się w związku z realizacją w danym okresie czynności służbowych i określono, że w przypadku zmiany przesłanek przyznania tego dodatku w danym okresie, możliwe jest jego obniżanie lub podwyższanie.

W przypadku dodatku za służbę w warunkach szkodliwych w projekcie rozporządzenia określono przesłankę jego przyznania oraz określono jego wysokość, jednak z uwagi na charakter dodatku, nie określono przesłanek podwyższania lub obniżania. Dodatkowo MSWiA ma zamiar dokonać zmian dotyczących zaszeregowania stanowisk służbowych. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, "dla stanowiska służbowego <<zastępca naczelnika ośrodka szkolenia>> podwyższono grupę uposażenia zasadniczego z grupy <<12>> na grupę <<13>>".

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze (6)

 1. "TĘCZOWY" Music Box

  A gdzie zmiany art.15a???

 2. Wolf

  A w ministerstwie sprawiedluwosci funkcjonariuszom SW zabieraja co sie da. Żałuję że służę w tym resorcie jedna wielka porażka stracone lata a na zmianę już ea późno.

 3. Elżbieta

  Czytam treść artykułu i komentarze. I jestem wściekła.... Mija mi dwunasty rok pracy w PSP. Jestem pracownikiem cywilnym. Podczas gdy walczy się o wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy o nas nikt nie myśli. Po dwunastu latach pracy moje wynagrodzenie nie osiągnęło wysokości 2,5 tys netto. To jest uwłaczające bo w sąsiednich KP tą samą pracę wykonują funkcjonariusze za ZNACZNIE większe pieniądze. Rozumiem dodatki służbowe, za stopnie ale funkcyjne... My pracownicy cywilni też pełnimy funkcje i nikt nam w związku z tym do wynagrodzenia nie dokłada. To przykre bardzo.

 4. Komendant

  Super że udało się Związkom wywalczyć dodatki dla Kierownictwa!

 5. Ses

  Ale niestety naczelnicy na których się zasuwa mają prawie 50 % pensji w dodatku i nagrody kwartalne itd.

 6. Licek

  Co to zmieni w strażackich uposażeniach ? Nie za wiele albo i nic. Najniższa możliwa grupa, najniższy możliwy dodatek służbowy (czytaj 50 zł). Wygląda na to że strażak z 5 letnimi stażem zarabia mniej niż świeżo przyjęty funkcjonariusz policji czy sg po kursie. W raporcie NiK jak byk jest napisane że strażacy zarabiają najsłabiej z wszystkich MSWIA i wypadałoby coś z tym zrobić.

  1. Ew

   Słuszna racja

  2. Jrg

   Z przykrością potwierdzam

  3. Wiktor

   A wiesz ile ma policjant dodatku po 20 latach?, często to 300-400 PLN, przypuszczam, więcej, jestem pewien że macie większe dodatki, to samo SW czy SG, to wszystko kwestia związków, ich zaangażowania, walki. Zwróć uwagę, SW mają podnoszone dodatki, PSP teraz też, SG miała zawsze wyższe, co Policją?, nic, więc ciesz że ktoś cokolwiek dla Was robi ...

Reklama

Najnowsze