Reklama

Straż Pożarna

Komendanci wojewódzcy PSP z Podlasia, Pomorza i Świętokrzyskiego zostaną nadbrygadierami

fot. Maciej Biedrzycki/KPRP
fot. Maciej Biedrzycki/KPRP

Trzej komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej odbiorą 5 maja awanse na stopnień nadbrygadiera. Są to st. bryg. Adam Czajka z Kielc, st. bryg. Tomasz Komoszyński z Gdańska oraz st. bryg. Jarosław Wendt z Białegostoku.

O tym, że prezydent Andrzej Duda na wniosek szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego wręczy trzem strażakom awanse generalskie, poinformowało w środę Biuro Bezpieczeństwo Narodowego. Będzie to element Centralnych Obchodów Dnia Strażaka 5 maja w Warszawie.

Starszy brygadier Adam Czajka jest świętokrzyskim komendantem wojewódzkim PSP. Stanowisko to objął w styczniu 2016 r. w stopniu młodszego brygadiera. Wcześniej, od października 2007 r.  służył Komendzie Powiatowej PSP w Sandomierzu, gdzie przeniósł się na własną prośbę. Najpierw przez trzy miesiące był tam starszym specjalistą, potem, od początku 2008 r. – zastępcą komendanta powiatowego, zaś do kwietnia 2015 r. – komendantem powiatowym.

Podczas powodzi w 2010 r. kierował pracami przy umacnianiu wału osłaniającego hutę szkła w Sandomierzu, zaś w maju 2014 r. należał do zespołu prognoz i analiz sztabu ratowniczego. Z informacji Infosecurity24.pl wynika, że Czajka był niedawno rozważany na stanowisko komendanta wojewódzkiego PSP na Mazowszu.

Służbę w straży pożarnej rozpoczął w 1997 r. Dwa lata później ukończył Centralną Szkołę PSP w Częstochowie z tytułem technika pożarnictwa. Pozostał na tej uczelni, najpierw jako dowódca zastępu, potem dowódca sekcji oraz specjalista. W 2006 r. ukończył wydział zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w zakresie oficerskiego przeszkolenia zawodowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz studiów podyplomowych w zakresie kierowania działaniami ratowniczymi, technologii materiałów wybuchowych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, zarządzania w administracji publicznej oraz kontroli w instytucjach publicznych.

Odznaczony brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz brązowymi medalami "Za Długoletnią służbę" i "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

Starszy brygadier Tomasz Komoszyński dowodzi strażakami w województwie pomorskim. Do lipca 2016 r. był zastępcą komendanta powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim, po czym objął stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego w Gdańsku. Po niecałym miesiącu, w sierpniu 2016 r. Komoszyńskiemu powierzono pełnienie obowiązków pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Dokładnie miesiąc później, 5 września 2016 r. odebrał on akt powołania na stanowisko komendanta wojewódzkiego. Był wówczas młodszym brygadierem.

Komoszyński służył m.in. jako dowódca zastępu i młodszy inspektor w Komendzie Powiatowej PSP w Iławie. Zanim objął stanowisko zastępcy komendanta powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, był tam dowódcą zastępu, dowódcą jednostki ratowniczo-gaśniczej, a także rzecznikiem prasowym.

Podobnie jak Czajka służbę w straży pożarnej rozpoczął w 1997 r., a w 1999 r. ukończył Centralną Szkołę PSP w Częstochowie. Kształcił się także na zaocznych studiach inżynierskich i uzupełniających studiach magisterskich w SGSP. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Elblągu.

Starszy brygadier Jarosław Wendt jest podlaskim komendantem wojewódzkim PSP. Stanowisko to objął w styczniu 2016 r. Był wówczas brygadierem. Wcześniej, od 2011 r. był komendantem powiatowym PSP w Augustowie. W latach 1999-2011 dowodził jednostką ratowniczo-gaśniczą PSP w Suwałkach. W tamtejszej komendzie rejonowej służył od 1995 r. w pionie kontrolno-rozpoznawczym.

W 2010 r. brał bezpośredni udział w usuwaniu skutków powodzi w powiatach bocheńskim, brzeskim i dąbrowskim w województwie małopolskim oraz w powiecie aleksandrowskim w województwie kujawsko-pomorskim. Był wówczas zastępcą dowódcy specjalnej kompanii powodziowo-ewakuacyjnej "Białystok" w centralnym odwodzie operacyjnym.

Ma uprawnienia płetwonurka III stopnia. Był członkiem i dowódcą specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego przy Komendzie Miejskiej PSP w Suwałkach, która funkcjonuje w Centralnym Odwodzie Operacyjnym KG PSP.

Karierę w straży pożarnej rozpoczął w 1990 r. jako student podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 1995 r. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. W latach 1999-2011 r. pracował dodatkowo jako wykładowca na wydziale ratownictwa Medycznego Studium Zawodowego w Suwałkach, gdzie prowadził zajęcia z ratownictwa technicznego.

Od 1995 r. jest także członkiem OSP w Suwałkach, ponadto jest wiceprezesem powiatowego oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Augustowie. Odznaczony m.in. złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa", srebrnym medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", srebrną odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz brązowym medalem "Za Długoletnią Służbę".

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze