Reklama

Straż Pożarna

Komendanci wojewódzcy PSP z Podlasia, Pomorza i Świętokrzyskiego zostaną nadbrygadierami

fot. Maciej Biedrzycki/KPRP
fot. Maciej Biedrzycki/KPRP

Trzej komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej odbiorą 5 maja awanse na stopnień nadbrygadiera. Są to st. bryg. Adam Czajka z Kielc, st. bryg. Tomasz Komoszyński z Gdańska oraz st. bryg. Jarosław Wendt z Białegostoku.

O tym, że prezydent Andrzej Duda na wniosek szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego wręczy trzem strażakom awanse generalskie, poinformowało w środę Biuro Bezpieczeństwo Narodowego. Będzie to element Centralnych Obchodów Dnia Strażaka 5 maja w Warszawie.

Starszy brygadier Adam Czajka jest świętokrzyskim komendantem wojewódzkim PSP. Stanowisko to objął w styczniu 2016 r. w stopniu młodszego brygadiera. Wcześniej, od października 2007 r.  służył Komendzie Powiatowej PSP w Sandomierzu, gdzie przeniósł się na własną prośbę. Najpierw przez trzy miesiące był tam starszym specjalistą, potem, od początku 2008 r. – zastępcą komendanta powiatowego, zaś do kwietnia 2015 r. – komendantem powiatowym.

Podczas powodzi w 2010 r. kierował pracami przy umacnianiu wału osłaniającego hutę szkła w Sandomierzu, zaś w maju 2014 r. należał do zespołu prognoz i analiz sztabu ratowniczego. Z informacji Infosecurity24.pl wynika, że Czajka był niedawno rozważany na stanowisko komendanta wojewódzkiego PSP na Mazowszu.

Służbę w straży pożarnej rozpoczął w 1997 r. Dwa lata później ukończył Centralną Szkołę PSP w Częstochowie z tytułem technika pożarnictwa. Pozostał na tej uczelni, najpierw jako dowódca zastępu, potem dowódca sekcji oraz specjalista. W 2006 r. ukończył wydział zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w zakresie oficerskiego przeszkolenia zawodowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz studiów podyplomowych w zakresie kierowania działaniami ratowniczymi, technologii materiałów wybuchowych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, zarządzania w administracji publicznej oraz kontroli w instytucjach publicznych.

Odznaczony brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz brązowymi medalami "Za Długoletnią służbę" i "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

Starszy brygadier Tomasz Komoszyński dowodzi strażakami w województwie pomorskim. Do lipca 2016 r. był zastępcą komendanta powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim, po czym objął stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego w Gdańsku. Po niecałym miesiącu, w sierpniu 2016 r. Komoszyńskiemu powierzono pełnienie obowiązków pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Dokładnie miesiąc później, 5 września 2016 r. odebrał on akt powołania na stanowisko komendanta wojewódzkiego. Był wówczas młodszym brygadierem.

Komoszyński służył m.in. jako dowódca zastępu i młodszy inspektor w Komendzie Powiatowej PSP w Iławie. Zanim objął stanowisko zastępcy komendanta powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, był tam dowódcą zastępu, dowódcą jednostki ratowniczo-gaśniczej, a także rzecznikiem prasowym.

Podobnie jak Czajka służbę w straży pożarnej rozpoczął w 1997 r., a w 1999 r. ukończył Centralną Szkołę PSP w Częstochowie. Kształcił się także na zaocznych studiach inżynierskich i uzupełniających studiach magisterskich w SGSP. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Elblągu.

Starszy brygadier Jarosław Wendt jest podlaskim komendantem wojewódzkim PSP. Stanowisko to objął w styczniu 2016 r. Był wówczas brygadierem. Wcześniej, od 2011 r. był komendantem powiatowym PSP w Augustowie. W latach 1999-2011 dowodził jednostką ratowniczo-gaśniczą PSP w Suwałkach. W tamtejszej komendzie rejonowej służył od 1995 r. w pionie kontrolno-rozpoznawczym.

W 2010 r. brał bezpośredni udział w usuwaniu skutków powodzi w powiatach bocheńskim, brzeskim i dąbrowskim w województwie małopolskim oraz w powiecie aleksandrowskim w województwie kujawsko-pomorskim. Był wówczas zastępcą dowódcy specjalnej kompanii powodziowo-ewakuacyjnej "Białystok" w centralnym odwodzie operacyjnym.

Ma uprawnienia płetwonurka III stopnia. Był członkiem i dowódcą specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego przy Komendzie Miejskiej PSP w Suwałkach, która funkcjonuje w Centralnym Odwodzie Operacyjnym KG PSP.

Karierę w straży pożarnej rozpoczął w 1990 r. jako student podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 1995 r. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. W latach 1999-2011 r. pracował dodatkowo jako wykładowca na wydziale ratownictwa Medycznego Studium Zawodowego w Suwałkach, gdzie prowadził zajęcia z ratownictwa technicznego.

Od 1995 r. jest także członkiem OSP w Suwałkach, ponadto jest wiceprezesem powiatowego oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Augustowie. Odznaczony m.in. złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa", srebrnym medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", srebrną odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz brązowym medalem "Za Długoletnią Służbę".

Komentarze

    Najnowsze