Reklama

Straż Pożarna

Polska szansa w strażackim przetargu w Mongolii. Wsparcie rządu

Zdjęcie ilustracyjne. FOT. KMPSP.GDYNIA.PL
Zdjęcie ilustracyjne. FOT. KMPSP.GDYNIA.PL

Mongolska administracja rządowa ogłosiła przetarg na dostawę pojazdów oraz wyposażenia na potrzeby straży pożarnej. Postępowanie jest szansą dla polskich producentów, gdyż wpisuje się w realizację polsko-mongolskiej umowy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej.

Wspomniany przetarg na dostawę wyposażenia dla mongolskiej straży pożarnej ogłosiła 4 kwietnia br. tamtejsza Narodowa Agencja ds. Zarządzania Kryzysowego. Zamówienie dotyczy dostarczenia wyposażenia i pojazdów dla straży pożarnej republiki Mongolii.

Wartość przedmiotu przetargu nie może przekroczyć 3 mln euro. Zainteresowane ubieganiem się o realizację kontraktu polskie podmioty mają czas na składanie ofert do dn. 4 maja 2018 r. Oferty te powinny pozostać ważne przez 45 dni od momentu ich otwarcia.

Więcej szczegółów dotyczących tego postępowania można znaleźć na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Wpisuje się ono bowiem w realizację umowy pomiędzy rządem RP a rządem mongolskim o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Stanowi więc szanse dla polskich firm dostarczających sprzęt specjalny.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej została podpisana w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r. Zgodnie z artykułem 1. tej umowy polski rząd zobowiązał się do udzielenia Mongolii kredytu w wysokości do 50 mln euro na finansowanie projektów w dziedzinie modernizacji rolnictwa, infrastruktury, edukacji oraz ochrony środowiska.

Kredyt udzielony przez Polskę rządowi Mongolii ma być w całości przeznaczony na finansowanie wartości kontraktów na dostawę towarów i usług z Rzeczpospolitej Polskiej do Mongolii. Podpisanie umowy miało na celu wsparcie rozwoju gospodarczego azjatyckiego partnera i pogłębienie współpracy gospodarczej pomiędzy oboma krajami.

Reklama

Komentarze

    Reklama