Reklama

Straż Pożarna

KG PSP o pracach nad ustawą o OSP: wszystkie wnioski i spostrzeżenia będą poddawane analizie

Fot. Twitter MSWiA
Fot. Twitter MSWiA

Ustawa o OSP, jak się okazuje, wzbudza sporo emocji i to nie tylko w środowisku samych strażaków ochotników. Część z nich, w wydanym komunikacie, postanowiła rozwiać Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Jak czytamy, celem nowym przepisów jest „poprawa statusu każdego członka OSP i podkreślenie roli Ochotniczej Straży Pożarnej w bezpieczeństwie”.

Jak podkreśla PSP, istotą ustawy jest "uregulowanie i podniesienie statusu prawnego jednostek OSP w jednym akcie prawnym rangi ustawowej". Ustawa, jak czytamy, ma też na celu wzmocnienie ich funkcjonowania we wzajemnych relacjach z gminą, której zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonują. Nowe przepisy mają też przyznać strażakom ochotnikom m.in. długo oczekiwany dodatek emerytalny.

"Ochotnicza Straż Pożarna, będąc stowarzyszeniem, jest jednocześnie jednostką ochrony przeciwpożarowej — umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Stowarzyszenie wykonuje więc przewidziane ustawą zadania, obok takich jednostek, jak choćby Państwowej Straży Pożarnej" - czytamy w komunikacie wydanym przez KG PSP. 

Komenda Główna PSP poinformowała też, o pierwszych efektach prowadzonych konsultacji społecznych, w trakcie których wypracowany ma zostać ostateczny kształt projektu ustawy. Jedną ze zmian, jest zapisanie wprost, że OSP jest formacją mundurową. Jak podkreślono "aktualny projekt ustawy, nie przewiduje odbierania prawa do noszenia mundurów wyjściowych strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych". W konsultowanym projekcie, do artykułu regulującego tematykę szkoleń strażaków OSP, dodane zostanie też słowo "bezpłatnie", choć jak informuje PSP "już w obecnym kształcie projektu ustawy, z art. 27 ust. 2 wynika, że szkolenie pokrywane będzie z budżetu państwa". Rozważona zostanie też kwestia nazewnictwa (strażak/ratownik ). Jak czytamy, intencją ustawy nie jest "odbieranie tytułu <<strażaka>> członkom OSP", a "jedynym założeniem było i jest dostosowanie nazwy do aktualnych zadań".

Obecnie członkowie OSP nie zajmują się już tylko pożarami, ale realizują również inne zadania z zakresu ratownictwa. Warto dodać, ze obecna Ustawa o ochronie przeciwpożarowej używa sformułowania "Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych". Tak więc projektowaną ustawą o OSP nikt nie odbiera określenia "strażak" członkom OSP, bowiem określenie to było i będzie zawsze używane potocznie a nie z mocy prawa

Komunikat KG PSP 

Odniesiono się też do kwestii Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych OSP. Ideą ich wprowadzenia miało być – jak twierdzi PSP – podkreślenie profesjonalizmu tych jednostek. "W wyniku zgłoszonych uwag, rozważana jest możliwość pozostawienia jednostek operacyjno - technicznych (JOT)" – czytamy. 

Podkreślić należy, że w 2020 r. na wniosek Komendanta Głównego PSP/Szefa Obrony Cywilnej Kraju, powołany został przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego do celów konsultacyjnych, interdyscyplinarny zespół badawczy do przygotowania założeń regulacji spójnego systemu bezpieczeństwa, w tym projektu ustawy dedykowanej OSP. Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, druh Waldemar Pawlak, do udziału w pracach tego zespołu wyznaczył swojego przedstawiciela, który brał w nich udział.

Komunikat KG PSP 

PSP podkreśla, że projekt ustawy konsultowany jest ze strażakami ochotnikami, a "wszystkie wnioski i spostrzeżenia będą poddawane analizie i rozważane w celu ich wprowadzenia do projektu ustawy". Jak dodano, "celem tych uregulowań prawnych jest poprawa statusu każdego członka OSP i podkreślenie roli Ochotniczej Straży Pożarnej w bezpieczeństwie".

Konsultacje wewnątrz OSP prowadzi też Zarząd Główny Związku, który - jak dotąd - w przedstawianych opiniach sformułował szereg wątpliwości. Na ostateczne efekty tych prac, zapewne jednak jeszcze chwilę będzie trzeba poczekać. Czy finalnie uda się wypracować kompromis? Czas pokaże. Jednak wiele wskazuje na to, że rozmowy na poziomie centralnym nie będą należały do najłatwiejszych. Jak mówił bowiem w rozmowie z InfoSecurity24.pl prezes Zarządu Głównego OSP Waldemar Pawlak, "w środowisku OSP dążenia do odrębnej ustawy nie było", a jego zdaniem lepsze efekty możnaby osiągnąć "przyglądając się przepisom ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która jest dziś swego rodzaju konstytucją dla OSP i PSP".

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze