Reklama

Straż Pożarna

"Bóg" trafi na strażackie sztandary. MSWiA publikuje projekt rozporządzenia

fot. D. Mikołajczyk
fot. D. Mikołajczyk

Zgodnie z opublikowanym przez MSWiA projektem rozporządzenia określającego wzór oraz tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej, na strażackich sztandarach pojawi się opcjonalnie wyszywany napis „W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE” lub „BÓG HONOR OJCZYZNA”. Nowy wzór zastąpi dotychczas stosowane „W SŁUŻBIE OJCZYZNY” lub „W SŁUŻBIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ”.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, zmiany mają charakter doprecyzowujący i uszczegółowiający podstawowe elementy sztandarów jednostek organizacyjnych PSP. Ich celem jest wyeliminowanie rozbieżności w ich wyglądzie. 

Nowy wzór zakłada umieszczenie w górnej części strony głównej płata sztandaru, nad godłem napisu: „W SŁUŻBIE”, natomiast w dolnej części strony głównej płata sztandaru, pod godłem: „BOGU I OJCZYŹNIE”. Opcjonalnie strażacy będą mogli pod godłem umieścić napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”. 

image
fot. projekt rozporządzenia określającego wzór oraz tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z zapisami projektu, te jednostki którym nadano sztandary przed wejściem w życie projektowanych zmian, zachowują je na mocy dotychczas obowiązującego rozporządzenia. To z kolei zostało wydane 11 lipca 1992 roku, i zakładało, że w górnej części strony głównej płata sztandaru, nad godłem umieszcza się napis „W SŁUŻBIE”, a pod godłem opcjonalnie „OJCZYZNY” lub „RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ”.

Podobnie, sztandary wyglądają w innych służbach mundurowych w Polsce. Haftowany napis „BÓG HONOR OJCZYZNA” znajdziemy na sztandarach Straży Granicznej, Policji i nowopowstałej Służby Ochrony Państwa. W podległej Ministerstwu Sprawiedliwości Służbie Więziennej, zgodnie z rozporządzeniem z 2010 roku, na sztandarach powinien widnieć napis „W SŁUŻBIE RZECZPOSPOLITEJ”, a w Krajowej Administracji Skarbowej, podlegającej Ministrowi Finansów, obowiązuje: „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE I OBYWATELOM”.

W siłach zbrojnych napis "BÓG HONOR OJCZYZNA" trafił na odwrotną (lewą) stronę sztandarów jednostek wojskowych na mocy ustawy uchwalonej w 1993 r. Znaki sił zbrojnych według starych wzorów (w PRL w tym samym miejscu obowiązywał napis "ZA NASZĄ OJCZYZNĘ POLSKĄ RZECZPOSPOLITĄ LUDOWĄ") miały być wymienione do końca 1995 r., potem ten termin przeniesiono na koniec 1997 r.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze