Straż Pożarna

"Bóg" trafi na strażackie sztandary. MSWiA publikuje projekt rozporządzenia

fot. D. Mikołajczyk
fot. D. Mikołajczyk

Zgodnie z opublikowanym przez MSWiA projektem rozporządzenia określającego wzór oraz tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej, na strażackich sztandarach pojawi się opcjonalnie wyszywany napis „W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE” lub „BÓG HONOR OJCZYZNA”. Nowy wzór zastąpi dotychczas stosowane „W SŁUŻBIE OJCZYZNY” lub „W SŁUŻBIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ”.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, zmiany mają charakter doprecyzowujący i uszczegółowiający podstawowe elementy sztandarów jednostek organizacyjnych PSP. Ich celem jest wyeliminowanie rozbieżności w ich wyglądzie. 

Nowy wzór zakłada umieszczenie w górnej części strony głównej płata sztandaru, nad godłem napisu: „W SŁUŻBIE”, natomiast w dolnej części strony głównej płata sztandaru, pod godłem: „BOGU I OJCZYŹNIE”. Opcjonalnie strażacy będą mogli pod godłem umieścić napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”. 

image
fot. projekt rozporządzenia określającego wzór oraz tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z zapisami projektu, te jednostki którym nadano sztandary przed wejściem w życie projektowanych zmian, zachowują je na mocy dotychczas obowiązującego rozporządzenia. To z kolei zostało wydane 11 lipca 1992 roku, i zakładało, że w górnej części strony głównej płata sztandaru, nad godłem umieszcza się napis „W SŁUŻBIE”, a pod godłem opcjonalnie „OJCZYZNY” lub „RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ”.

Podobnie, sztandary wyglądają w innych służbach mundurowych w Polsce. Haftowany napis „BÓG HONOR OJCZYZNA” znajdziemy na sztandarach Straży Granicznej, Policji i nowopowstałej Służby Ochrony Państwa. W podległej Ministerstwu Sprawiedliwości Służbie Więziennej, zgodnie z rozporządzeniem z 2010 roku, na sztandarach powinien widnieć napis „W SŁUŻBIE RZECZPOSPOLITEJ”, a w Krajowej Administracji Skarbowej, podlegającej Ministrowi Finansów, obowiązuje: „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE I OBYWATELOM”.

W siłach zbrojnych napis "BÓG HONOR OJCZYZNA" trafił na odwrotną (lewą) stronę sztandarów jednostek wojskowych na mocy ustawy uchwalonej w 1993 r. Znaki sił zbrojnych według starych wzorów (w PRL w tym samym miejscu obowiązywał napis "ZA NASZĄ OJCZYZNĘ POLSKĄ RZECZPOSPOLITĄ LUDOWĄ") miały być wymienione do końca 1995 r., potem ten termin przeniesiono na koniec 1997 r.

DM

Komentarze