Reklama

Straż Pożarna

5000+ dla OSP podzielone. Ochotnicy dostaną 82 mln złotych

Fot. KP PSP Braniewo
Fot. KP PSP Braniewo

Dodatkowe fundusze otrzyma 14340 jednostek OSP z całego kraju. Jak informuje MSWiA, pieniądze pozwolą im m.in. propagować zasady udzielania pierwszej pomocy czy organizować przedsięwzięcia oświatowo-kulturalne i sportowe. Szef MSWiA zatwierdził dziś podział środków, o które wnioskowały OSP. W tym roku do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 mln złotych.

"To ważne, że dzięki wsparciu z budżetu państwa strażacy-ochotnicy zyskają więcej środków na swoją działalność, która moim zdaniem jest bardzo pożyteczna i potrzebna" – powiedział szef MSWiA, Mariusz Kamiński.

Strażacy-ochotnicy mogli wnioskować o dodatkowe środki do 10 września 2019 r. Wszystkie jednostki OSP, które wnioskowały o dotacje i spełniły wymogi ustawy o ochronie przeciwpożarowej, otrzymały dofinansowanie na swoje zadania. Jak podkreśla MSWiA, taka możliwość pojawiła się w tym roku po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 31 lipca 2019 r. 

Oprócz kwestii związanych m.in. z gaszeniem pożarów, do ustawy wpisano inne zadania realizowane dotychczas przez OSP: krzewienie sportu i kultury fizycznej, propagowanie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, czy popularyzację zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzięki tym zmianom OSP mogą teraz otrzymywać dodatkowe środki na swoją działalność. Wydatki na realizację tych zadań będą mogły pochodzić z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. 

Na Ochotnicze Straże Pożarne można liczyć nie tylko w czasie wypadków drogowych, wichur, czy ulewnych opadów deszczu. OSP doskonale integrują środowiska mieszkańców, budują aktywne społeczeństwo i organizują wydarzenia sportowe. Musimy wspierać je w tych działaniach.

Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji

W całym kraju w jednostkach OSP służy ok. 500 tys. ochotników. Ponad 100 tys. strażaków ochotników jest w gotowości do bezpośrednich działań ratowniczych. Ponad 4400 jednostek OSP i niemal 200 tys. ochotników włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2018 roku OSP w całej Polsce wyjeżdżały do różnych akcji ponad 140 tysięcy razy. Wspólnie z Państwową Strażą Pożarną ochotnicy współdziałali 109 tysięcy razy.

Za wypłatę dodatkowego wsparcia dla OSP będzie odpowiedzialny Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Środki będą przelewane na rachunki bankowe OSP, które zostały wskazane w umowach dotyczących dotacji. Wszystkie OSP otrzymujące dodatkowe wsparcie będą musiały sporządzić sprawozdania, w których opiszą wykonanie dofinansowanych zadań.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze