Reklama

Straż Pożarna

5000+ dla OSP wystartowało. Do podziału 82 mln złotych

Fot. KM PSP Przemyśl
Fot. KM PSP Przemyśl

Do 10 września 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Taka możliwość to skutek nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W tym roku do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 mln zł.

Jak podkreśla MSWiA, Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat walczą z pożarami i pomagają ofiarom wypadków drogowych. Jednak oprócz tego wykonują też inne działania, które w wymiarze publicznym pozostają związane z szeroko pojętą ochroną i profilaktyką społeczną. W myśl nowych przepisów, zadania realizowane przez ochotnicze straże uzyskały rangę ustawową co pozwoli to m.in. na rozszerzenie źródeł finansowania.

Do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, oprócz zadań związanych m.in. z gaszeniem pożarów, wpisano następujące zadania realizowane przez OSP:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wydatki na realizację nowych zadań wpisanych do ustawy będą mogły pochodzić z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. W 2019 r. OSP na dofinansowanie tych zadań otrzymają z budżetu państwa 82 mln zł.

Wnioski o udzielenie dotacji OSP mogą składać do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego PSP. 

Przypadkowa poprawka

Przypomnijmy, pierwotnie w uchwalonej przez Sejm noweli ustawy o ochronie przeciwpożarowej przyjęto poprawkę zgłoszoną przez klub parlamentarny PSL-KP, która zmieniała zasady rozdziału środków dla jednostek działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Pierwotnie ich rozdziału dokonywał minister spraw wewnętrznych na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego PSP. Poprawka zakładała, że ich rozdziałem zajmą się "podmioty ponoszące koszty funkcjonowania OSP", czyli m.in. gminy. „Błąd” ten naprawiono na etapie prac w Senacie, i zapisy znowelizowanych przepisów wróciły do pierwotnego kształtu. 

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze