Reklama

Straż Pożarna

5000+ dla OSP jednak w rękach MSWiA. Senatorowie naprawili sejmowy „błąd”

Fot. Flickr MSWiA
Fot. Flickr MSWiA

Sejm przyjął w środę poprawki Senatu do nowelizacji ustawy dot. dodatkowego wsparcia dla OSP. Wprowadzone przez senatorów poprawki zakładają powrót do pierwotnego rozdziału środków dla OSP, zgodnie z którym to MSWiA a nie samorządy dzielić będą 82 mln złotych, które trafić mają do strażaków ochotników. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Nowelę ustawy o ochronie przeciwpożarowej uchwalono na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Posłowie przyjęli wówczas jedną poprawkę zgłoszoną przez klub parlamentarny PSL-KP, która zmieniała zasady rozdziału środków dla jednostek działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Pierwotnie ich rozdziału dokonywał minister spraw wewnętrznych na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego PSP. Poprawka zakładała, że ich rozdziałem zajmą się "podmioty ponoszące koszty funkcjonowania OSP", czyli m.in. gminy. 

We wtorek na posiedzeniu Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Andrzej Pająk (PiS) zgłosił poprawki zakładające powrót ustawy do pierwotnego brzmienia. W związku z tym, że Komisja zarekomendowała przyjęcie nowelizacji ustawy bez poprawek, były one rozpatrywane jako wniosek mniejszości.

W środę Senat opowiedział się za przyjęciem nowelizacji ustawy wraz z poprawkami, co oznacza powrót do pierwotnego rozdziału środków dla OSP.

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej pozwoli na przekazanie pieniędzy ochotniczym strażom pożarnym. Aby je dostać, jednostka OSP będzie musiała złożyć wniosek o dodatkowe fundusze. Będą one mogły być wykorzystane na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, popularyzację sportu i kultury fizycznej związanych z ochroną i prewencją przeciwpożarową.

Do noweli obok zadań związanych z gaszeniem pożarów, organizacji przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, czy przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wpisano również upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jako jedno z zadań wpisano również propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

MSWiA podkreślało, że te zadania - choć wykonywane przez ochotnicze straże pożarne od lat - obecnie są uregulowane jedynie w statutach OSP. 

Jak zaznaczono, wydatki na realizację nowych zadań będą pochodziły z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz pieniędzy przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. "W 2019 r. OSP na sfinansowanie tych zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa 82 mln zł" - wskazał resort.

Na naprawieniu sejmowego "błędu" najbardziej zależało przedstawicielom MSWiA. Zabiegał o to osobiście wiceszef resortu MSWiA Krzysztof Kozłowski. "To są środki, które wygospodarował rząd Rzeczypospolitej, on jest dysponentem na mocy ustawy budżetowej" - mówił podczas posiedzenia senackiej komisji wiceminister. 

PAP/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze