Reklama

Straż Graniczna

Zmiana podziału obowiązków w kierownictwie Straży Granicznej

<p>fot. SG</p>
<p>fot. SG</p>

Po niedawnych zmianach w kierownictwie KGSG, przypomnijmy, na stanowiska zastępców powołano płk. Grzegorz Niemieca i płk Wiolete Gorzkowską, Komendant Główny Straży Granicznej zdecydował o nowym podziale obowiązków wśród swoich nowych zastępców.

Gen. bryg. SG Jacek Bajger od dziś sprawuje nadzór nad pionem granicznym, operacyjno-śledczym oraz prawnym. Oznacza to, że koordynuje i nadzoruje działania związane ze stanowieniem i stosowaniem prawa, ochroną granicy państwowej oraz działaniami w zakresie rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania przestępczości. Pełni również funkcję zastępcy głównego pełnomocnika granicznego Rzeczypospolitej Polskiej. Gen. Bajger jest też jedynym zastępcą komendanta SG, który nieprzerwanie pełni swoją funkcję mimo zmian w kierownictwie Straży Granicznej. Jest jednocześnie jedynym, obecnie, oficerem w kierownictwie służb podległych MSWiA, który nie pożegnał się ze stanowiskiem po wyborach w 2015 rok.

Pion do spraw cudzoziemców, pion ds. współpracy międzynarodowej oraz pion ochrony informacji nadzoruje pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Grzegorz Niemiec. Zgodnie z obowiązującą od dziś decyzją sprawuje również nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do Spraw Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania.

Płk SG Wioleta Gorzkowska, pełniąca obowiązki Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. logistycznych, koordynuje i nadzoruje pion logistyczny oraz finansowy. Jest odpowiedzialna za realizację budżetu Straży Granicznej, teleinformatykę oraz za proces zaopatrywania formacji w sprzęt i usługi niezbędne do realizacji ustawowych zadań. 

Gen. bryg. SG Tomasz Praga Komendant Główny Straży Granicznej, tak jak do tej pory, bezpośrednio nadzoruje Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej, Biuro Spraw Wewnętrznych SG, Biuro Kadr i Szkolenia, Biuro Kontroli i Audyt Wewnętrzny.

SG/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze