Reklama

Straż Graniczna

Większy ruch na przejściach granicznych. Średnio ponad 120 tys. osób w ciągu doby

Straż Graniczna, przejście graniczne, Ukraina,
Autor. Straż Graniczna/Twitter

Od początku roku na przejściach granicznych funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili prawie 37 milionów podróżnych. Oznacza to, że średnio na dobę granicę Polski przekraczało ponad 120 tysięcy osób. Dla porównania w analogicznym okresie w zeszłym roku funkcjonariusze odprawili 31,5 miliona osób.

Reklama

Straż Graniczna podsumowała ruch graniczny od stycznia do końca października 2023 roku. Z danych SG wynika, że w czasie funkcjonariusze SG odprawiali średnio na dobę 121 tysięcy podróżnych. „To wzrost liczby podróżnych o 17 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 r. – wówczas odprawiano 103 tysiąca podróżnych na dobę” – wskazuje w komunikacie SG.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Łącznie w tym roku, na przejściach granicznych, odprawiono 36,8 mln podróżnych. Tu również widoczny jest wzrost, ponieważ w analogicznym okresie w 2022 roku funkcjonariusze odprawili 31,5 mln osób.

Polacy coraz chętniej wybierają podróże drogą lotniczą. W tym roku ruch w przejściach lotniczych wzrósł o 29 proc. (w 2023 r. – 17,8 mln, w 2022 r. – 13,8 mln). Z podróży drogą lotniczą najczęściej korzystali ob. Polski, stanowiąc ponad 68 proc. (12,1 mln osób) wszystkich podróżnych odprawionych w przejściach lotniczych (łącznie 17,8 mln osób)
Fragment Komunikatu Straży Granicznej

Według danych SG wzrósł także ruch na granicy z Ukrainą. Od początku tego roku na granicy polsko-ukraińskiej odprawiono 15,9 miliona osób. W 2022 roku w analogicznym okresie funkcjonariusze odprawili 14,5 miliona osób. W zdecydowanej większości osobami, które podróżują przez polsko-ukraińską granicę to obywatele Ukrainy, którzy stanowią ponad 94 procent wszystkich odprawionych podróżnych.

Jak się okazuje najchętniej wybieranym przejściem granicznym w tym roku było lotnisko na warszawskim Okęciu. Od stycznia do końca października z przejścia lotniczek skorzystało 5,8 miliona osób, co – według SG – daje średnio 19 tysięcy podróżnych na dobę. Na drugim miejscu uplasowało się przejście graniczne w Medyce z Ukrainą, z którego skorzystało 3,9 miliona osób. Na ostatnim miejscu „podium” znalazło się kolejne przejście na granicy polsko-ukraińskiej – Korczowa. Od początku roku funkcjonariusze SG odprawili na nim 2,7 miliona osób.

Czytaj też

W tym roku wśród podróżnych, którzy przekraczali granice Polski najwięcej było obywateli Ukrainy (16,3 miliona osób) oraz Polaków (12,8 miliona osób). Z danych SG wynika także, że najwięcej osób, w tym roku odprawiono w wakacje - w lipcu i sierpniu - po ok. 4,8 miliona osób w każdym miesiącu. Najmniej natomiast w lutym - 2,5 miliona podróżnych.

Nieznacznie na granicach zewnętrznych wzrósł również ruch środków transportu (m.in.: samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, motocykle). Z 4,6 mln środków transportu w 2022 r. do 4,7 mln w 2023 r. roku. Ale aż o 16 proc. wzrosła liczba statków powietrznych odprawianych na granicach Polski – z 92,5 tys. w 2022 r. do 107 tys. w 2023 r.
Fragment Komunikatu Straży Granicznej

Oprócz odpraw na polskich przejściach granicznych, warto wspomnieć o próbach nielegalnego przekroczenia granicy. Jednym z miejsc, gdzie migranci próbują wbrew przepisom dostać się do Polski, jest granica polsko-białoruska. Od początku 2023 roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali na niej prawie 26 tys. prób nielegalnego przekroczenia. Według danych SG w marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu było ich niespełna 3 tys., w lipcu 4 tys., w sierpniu blisko 2,8 tys., we wrześniu niespełna 1,1 tys. a w październiku - 2 tys. prób. Nielegalni migranci zatrzymani w tym roku przez funkcjonariuszy pochodzili z ponad 50 krajów.

Czytaj też

W związku z nielegalną migracją, od 4 października Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wprowadziło tymczasowe kontrole na granicy polsko-słowackiej. Od tego momentu na granicy ze Słowacją skontrolowali 550 tys. osób i 233 tys. pojazdów.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze