Reklama

Straż Graniczna

Trzech nowych generałów w Straży Granicznej

Fot. Jakub Szymczuk/KPRP
Fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie trzem oficerom Straży Granicznej - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Nominacje generalskie zostaną wręczone w piątek, 15 maja w Pałacu Prezydenckim.

W przeddzień święta Straży Granicznej, które obchodzone jest 16 maja, generalskie szlifu obiorą trzej oficerowie Straży Granicznej. Postanowieniem prezydenta, na stopnień generała Straży Granicznej awansowani zostali: płk SG Grzegorz Niemiec – Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej; płk SG Robert Inglot – Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz płk SG Andrzej Prokopski – Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

płk SG Grzegorz Niemiec zastępcą komendanta głównego SG jest od marca 2018 roku.  Jest odpowiedzialny m.in. za kwestie przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej migracji, organizację działań Straży Granicznej na terytorium kraju, a także koordynację współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Straż Graniczną – jest m.in. przedstawicielem Polski w zarządzie agencji Frontex. Tuż przed powołaniem go na to stanowisko, pełnił służbę jako dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i studia podyplomowe Collegium Civitas w zakresie analizy informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem. W Straży Granicznej służy od 2001 r. 

płk SG Robert Inglot od 1991 roku związany był Bieszczadzkim Odziałem Straży Granicznej – wcześniej przez 8 miesięcy był kadetem Szkoły Chorążych Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Ukończył Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej (Filia w Rzeszowie) na Wydziale Prawa i Administracji uzyskując tytuł magistra. Służbę pełnił m.in. na stanowiskach komendanta Posterunku SG w Medyce, a później komendanta największego drogowego przejścia granicznego na Podkarpaciu (Placówka Straży Granicznej w Korczowej). W 2017 roku został Komendantem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 

płk SG Andrzej Prokopski, pełnił służbę m.in. na stanowisku radcy w strukturze zarządu granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie. Był także komendantem Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Akt mianowania na stanowisko Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej odebrał w 2018 roku. Ukończył Uniwersytet Rzeszowski na Wydziale Pedagogicznym uzyskując tytuł magistra. W Straży Granicznej służy od 1999 r. Koordynuje działania funkcjonariuszy realizowane w ramach Konferencji Współpracy Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego oraz Europejskiego Forum Funkcji Straży Przybrzeżnej. Nadzoruje czynności operacyjno-śledcze realizowane przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Zgodnie z ustawą o Straży Granicznej na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej oraz na stopień generała Straży Granicznej mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze