Reklama

Straż Graniczna

Straż Graniczna obchodzi dziś swoje święto

Fot. Straż Graniczna
Fot. Straż Graniczna

Dzień 16 maja to święto Straży Granicznej, formacji powołanej 28 lat temu w celu ochrony granic Rzeczpospolitej na miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza. W jej szeregach służy obecnie ponad 14,5 tys. funkcjonariuszy, w Straży znajduje też zatrudnienie blisko 3,3 tys. pracowników. Straż Graniczna, powołana do ochrony granic Polski, po wstąpieniu naszego państwa do Unii Europejskiej otrzymała dodatkowe zadania - obecnie chroni ona nie tylko granice kraju lecz - jednocześnie - granicę zewnętrzną Unii.

Straż Graniczna to formacja mundurowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, na której czele stoi Komendant Główny Straży Granicznej. Komenda Główna Straży Granicznej, która znajduje się w Warszawie, sprawuje funkcję kontrolno-nadzorczą nad dziewięcioma oddziałami: Morskim, Warmińsko-Mazurskim, Podlaskim, Nadbużańskim, Bieszczadzkim, Karpackim, Śląskim, Nadodrzańskim i Nadwiślańskim.

Komenda Główna nadzoruje również ośrodki szkolenia SG, znajdujące się w Kętrzynie, Koszalinie i Lubaniu oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. Jednostkami organizacyjnymi SG najniższego szczebla są placówki i dywizjony - obecnie istnieje 95 placówek i dwa dywizjony Straży Granicznej.

W SG służy obecnie 14584 funkcjonariuszy (w tym 3913 kobiet) - dodatkowo Straż zatrudnia 3397 pracowników cywilnych. Pogranicznicy wykorzystują również 256 psów i osiem koni.

image
Fot. Straż Graniczna

Pod ochroną Straży znajduje się granica o długości ponad 3500 km, na której funkcjonuje 70 przejść granicznych - drogowych (19), kolejowych (14), morskich (18), lotniczych (18) i rzecznych (1). Strażnicy graniczni odprawili na nich w 2018 r. ponad 52 mln podróżnych przekraczających granicę w obie strony. Straż zajmuje się jednak głównie przeciwdziałaniem nielegalnej migracji - w wyniku działań funkcjonariuszy Straży w minionym roku zakończono 50 śledztw związanych ze zwalczaniem grup przestępczych, w tym międzynarodowych organizacji zajmujących się przemytem ludzi. W 40 przypadkach sporządzono akty oskarżenia, zarzuty postawiono 331 podejrzanym.

SG jest jedną z najlepiej wyposażonych formacji MSWiA - dysponuje sprzętem pozwalającym dozorować pas przygraniczny, samochodami, samochodami terenowymi, stacjami kontrolnymi. Na jej wyposażeniu znajdują się także statki powietrzne - osiem samolotów i sześć śmigłowców, z których najnowszy to śmigłowiec Robinson R-44, przekazany Straży zaledwie miesiąc temu. Jeszcze w tym roku służbę w Straży rozpocznie kolejny helikopter - H135. W przyszłym roku, z kolei, Straż odbierze zakupione dwa nowoczesne samoloty patrolowo-rozpoznawcze LET Aircraft Industries typu L 410 UVP E-20.

W ramach zadań koordynowanych przez europejską agencję graniczną Frontex funkcjonariusze SG pomagają w działaniach partnerów zagranicznych - w roku 2018 strażnicy prowadzili działania na terenie Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, Rumunii, Estonii, we Włoszech, na Węgrzech, na Słowacji, Litwie, Łotwie oraz, w ramach współpracy z państwami trzecimi, na Ukrainie. Innym przykładem międzynarodowej działalności Straży są operacje w Macedonii, prowadzone na mocy umowy dwustronnej.

Jutro, z okazji Święta Straży Granicznej, prezydent Andrzej Duda wręczy nominacje generalskie czworgu funkcjonariuszy Straży, drugą gwiazdkę generalską odbierze też obecny Komendant Główny SG gen. brygady Tomasz Praga. Do stopnia generała brygady zostanie awansowanych czworo oficerów, w tym pierwsza kobieta w historii formacji – zastępca komendanta głównego płk Wioleta Gorzkowska oraz komendanci trzech oddziałów: płk Grzegorz Biziuk (Podlaski Oddział SG), płk Robert Rogaz (Bieszczadzki OSG) i płk Jacek Szcząchor (Nadbużański OSG).

Reklama

Komentarze

    Reklama