Reklama

Straż Graniczna

Start prac nad Centrum Nadzoru zapory na granicy z Rosją

Autor. Straż Graniczna/twitter

W siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie ruszyły prace nad Centrum Nadzoru, do którego będą docierały sygnały z zapory elektronicznej na granicy z Rosją. W tym tygodniu zaczną się też przygotowania do prac na granicy - powiedziała rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej por. Anna Michalska. $$

Reklama

Rzeczniczka SG zapowiedziała, że w tym tygodniu wykonawca zapory elektronicznej na granicy z obwodem kaliningradzkim, czyli polska firma Telbud, zacznie zwozić na miejsce budowy materiały potrzebne do instalacji. Prace na granicy mają ruszyć w pierwszej połowie kwietnia.

Reklama

Zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników ruchu, zabezpieczy 199 kilometrów. Swoim zasięgiem obejmie całą lądową granicę Polski z Rosją z wyjątkiem odcinka Mierzei Wiślanej, gdzie już od kilku lat granicę chronią urządzenia elektroniczne. Porucznik Michalska wyjaśniła, że system będzie właściwie taki sam, jak na granicy polsko-białoruskiej, z tą różnicą, że tam urządzenia są częściowo zamieszczone na stalowej zaporze fizycznej. Na granicy polsko-rosyjskiej będzie budowana tylko zapora elektroniczna. Obecnie dodatkowo zabezpiecza ją tymczasowa zapora z concertiny rozstawiana przez wojsko.

Czytaj też

Sygnały z zapory będą spływały do Centrum Nadzoru w Kętrzynie, które powstanie w komendzie Warmińsko-Mazurskiego OSG. Rzeczniczka SG powiedziała, że w ruszyły już tam prace adaptacyjne. Przygotowywane są pomieszczenia, w których - tak jak w Centrum Nadzoru w Białymstoku - funkcjonariusze SG będą w trybie 24-godzinnym pełnili służbę i monitorowali sytuację na granicy. Por. Michalska zapewniła, że wszystko odbywa się w terminie zgodnym z umową, którą SG podpisała z Telbudem w grudniu. Na wykonanie wszystkich zaplanowanych w ramach umowy prac zakontraktowana została kwota ponad 373 mln zł, w tym 42 mln zł na utwardzenie terenu na wybranych odcinkach granicy.

Reklama

Zapora elektroniczna na granicy z Rosją powstaje na podstawie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Ustawa ta weszła w życie 4 listopada 2021 roku. Została uchwalona na wniosek MSWiA w związku z presją migracyjną na granicy polsko-białoruskiej.

Czytaj też

Zgodnie z ustawą do tej inwestycji nie są stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Do związanych z nią zamówień nie stosuje się też Prawa zamówień publicznych. Kontrolę nad zamówieniami sprawuje CBA. Informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych zabezpieczenia są niejawne.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze