Reklama

Straż Graniczna

SG zorganizowała warsztaty Zintegrowanego Zarządzania Granicami

Fot. Centrum Szkolenia Straży Granicznej OSG
Fot. Centrum Szkolenia Straży Granicznej OSG

Polskie Centrum Szkolenia Straży Granicznej było miejscem międzynarodowych warsztatów w zakresie Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBM). Uczestniczyli w nich przedstawiciele formacji granicznych z Polski, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Finlandii.

Warsztaty skierowane były do przyszłych oficerów polskiej Straży Granicznej, studentów Fińskiej Akademii Ochrony Wybrzeża i Granic oraz funkcjonariuszy na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla dowodzenia służb granicznych zaproszonych państw. Kluczowym elementem była, w tym przypadku, odpowiedzialność za ochronę zewnętrznej granicy lądowej, zaś głównym celem warsztatów było zwiększenie wiedzy w zakresie unijnego modelu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBM). Dyskusja toczyła się na temat stanu wprowadzania IBM w państwach członkowskich. Uczestnicy warsztatów zapoznali się także z unijnymi przepisami w zakresie organizowania i prowadzenia ewaluacji Schengen.

Fot. Centrum Szkolenia Straży Granicznej OSG

Oprócz samej strony teoretycznej w agendę warsztatów włączone zostały elementy praktyczne. Stąd też, uczestnicy przeprowadzili również kontrole na granicy z Federacją Rosyjską. Uczestników międzynarodowych warsztatów powitał Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia SG płk SG Mirosław Doroszkiewicz. Ostatniego dnia z gośćmi spotkał się Komendant Centrum, płk SG Andrzej Prokopski, który podkreślił znaczenie planowania, organizowania i pełnienia służby granicznej z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. Komendant Centrum podziękował uczestnikom za pięć dni intensywnych obrad, zaangażowanie i otwartość w dyskusji.

Fot. Centrum Szkolenia Straży Granicznej OSG

Zintegrowane zarządzanie granicami (IBM), to koncepcja zarządzania granicami opracowana i wdrażana przez Unię Europejską w państwach członkowskich. Po raz pierwszy została ona zastosowana w kontekście działań wspierających UE w regionie Bałkanów Zachodnich, w latach 2002-2006. Podstawą koncepcji IBM jest uznanie, że poszczególne agencje graniczne są na ogół bardziej skuteczne w działaniach wtedy, gdy podejmują ze sobą pogłębioną współpracę.

Fot. Centrum Szkolenia Straży Granicznej OSG

Oznacza to wspieranie wspomnianej współpracy, zarówno w ramach poszczególnych struktur zajmujących się granicami (wewnątrz agencji), jak i pomiędzy różnymi agencjami zaangażowanymi w zarządzanie granicami w danym państwie członkowskim (tj. relacje między agencyjne). Kluczowym elementem jest również uzyskanie odpowiedniego poziomu współpracy pomiędzy agencjami granicznymi z różnych państw. Stąd m.in. potrzeba tego rodzaju warsztatów, które odbyły się w Polsce.

Koncepcja IBM zakłada dążenie do osiągnięcia odpowiedniej równowagi pomiędzy uzyskaniem płynności w legalnym tranzycie i przepływie dóbr oraz osób podróżujących przez granice oraz efektywnym kontrolowaniem granic, w celu identyfikacji oraz zapobiegania przestępczości transgranicznej.

Straż Graniczna/JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze