Reklama

Straż Graniczna

SG wzmacnia ochronę wschodniej granicy. Umowa na zaporę elektroniczną na rzekach podpisana

Autor. Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Straż Graniczna podpisała umowy na budowę zabezpieczeń elektronicznych granicy z Białorusią na rzece Bug oraz Świsłocz i Istoczanka. Wykonawcy mają odpowiednio 12 i 10 miesięcy na realizację zadania – poinformował p.o. rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej mjr SG Andrzej Juźwiak. Dodał, że łączny koszt obu inwestycji wyniesie ponad 364 miliony złotych.

Mjr SG Andrzej Juźwiak przekazał InfoSecurity24.pl, że wykonawcą zapory elektronicznej na Bugu jest konsorcjum firm Elektrotim S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Ostoya-DataSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. „Na wykonanie w ciągu 12 miesięcy zaplanowanych w ramach umowy prac oraz świadczenie usług gwarancyjnych przez okres 109 miesięcy zakontraktowano kwotę przekraczającą 279 mln zł” – podkreślił.

Reklama

Długość bariery elektronicznej w całości przebiegającej na tym odcinku w zasięgu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wyniesie około 172 km. W jej skład wejdzie m.in. około 1800 słupów kamerowych, około 4500 kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. Przewidywany jest montaż około 200 km kabli zasilających i tyle samo transmisyjnych, a także posadowienie około 10 kontenerów teletechnicznych” - wylicza.

Centrum Nadzoru bariery na Bugu znajdować się będzie w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. W jej skład wejdzie także siedem stanowisk końcowych zlokalizowanych w placówkach Nadbużańskiego Oddziału SG. „Dodatkowo system będzie zintegrowany z już istniejącymi wieżami obserwacyjnymi oraz siecią teleinformatyczną Straży Granicznej” - zaznaczył.

Czytaj też

Z kolei barierę elektroniczną na rzekach Świsłocz i Istoczanka zbuduje firma Sprint S.A. z Olsztyna. „Na odcinku około 47 km ustawionych zostanie około 500 słupów kamerowych z tysiącem kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, zainstalowane będą specjalne kontenery i czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów” – podał major.

„W ramach inwestycji rozbudowane zostanie funkcjonujące już w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku Centrum Nadzoru, dodatkowo powstaną trzy stanowiska końcowe w placówkach Straży Granicznej. Wykonawca ma 10 miesięcy na wykonanie zaplanowanych prac, okres gwarancyjny wynosi 144 miesiące. Koszt wyniesie przeszło 85 mln zł” – wskazał rzecznik komendanta głównego SG.

Reklama

Jak dodał, w ramach inwestycji wykonawcy zapór na rzekach zobowiązali się do zapewnienia nadzoru przyrodniczego. Nadzór będą prowadzić osoby posiadające wiedzę specjalistyczną z zakresu ornitologii, herpetologii oraz botaniki. Mają też współpracować z właściwymi terytorialnie Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska.

Zapory elektroniczne na rzece Bug, Świsłocz i Istoczanka zapewnią wykrywanie zdarzeń związanych z przestępczością graniczną, w szczególności migracją nieuregulowaną oraz przemytem towarów. Architektura i sposób funkcjonowania wybudowanego zabezpieczenia zapewnią zautomatyzowaną ciągłość i skuteczność monitoringu i ochrony granicy państwowej oraz rozpoznawanie, identyfikację zagrożeń i ich sprawców, gromadzenie materiału dowodowego i podejmowanie działań precyzyjnie ukierunkowanych na zatrzymanie sprawców.
p.o. rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej mjr SG Andrzej Juźwiak

Rzecznik komendanta głównego SG podkreślił także, że bariera elektroniczna została tak zaprojektowana, aby zasięg jej działania obejmował całą zaplanowaną do ochrony długość granicy z Białorusią na rzekach granicznych, bez występowania stref martwych. „Dzięki temu funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymają narzędzie do ochrony granicy państwowej wykrywające zdarzenia związane z przekraczaniem granicy i umożliwiające całodobową obserwację pasa drogi granicznej” - zapewnił.

Czytaj też

„Obie inwestycje dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej: Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 2021-2027” – dodał major Juźwiak.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze