Reklama

Straż Graniczna

SG: w 2020 roku na granicy zewnętrznej odprawiono 18 mln podróżnych

Fot. Warmińsko-Mazurski OSG
Fot. Warmińsko-Mazurski OSG

W 2020 r. funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na granicach Polski, będących granicami zewnętrznymi UE 18 mln podróżnych - poinformowała ppor. SG Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej. Najwięcej podróżnych odprawiono na granicy z Ukrainą.

Z danych przekazanych przez Komendę Główną Straży Granicznej wynika, że w ubiegłym roku najwięcej podróżnych odprawiono na odcinku granicy z Ukrainą – 7,8 mln. Następne w kolejności były Białoruś – 3 mln i Rosja – 750 tys. osób. Z kolei na lotniczych przejściach granicznych odprawiono 6,3 mln podróżnych. Najmniej odpraw zanotowano na granicy morskiej – 115 tys. osób. Straż Graniczna podała, że największą grupę wśród osób wjeżdżających do Polski stanowili obywatele Ukrainy - 3,8 mln osób, oraz Białorusi - 1,1 mln osób.

Jak poinformowała ppor. Anna Michalska, funkcjonariusze tej formacji nie zezwolili na wjazd do Polski blisko 35 tys. cudzoziemców, z czego aż 24,6 tys. na granicy z Ukrainą. "Najczęstszą przyczyną odmowy wjazdu - w 18,3 tys. przypadków - był brak odpowiednich dokumentów uzasadniających cel i warunki pobytu. W 6,2 tys. przypadkach podróżni nie mieli ważnej wizy lub dokumentu pobytowego" - przekazała Michalska.

Dodała, że na granicy zewnętrznej zatrzymano 2 238 obywateli państw trzecich, którzy nielegalnie próbowali przekroczyć polską granicę, w tym 2002 osoby zatrzymano na przejściach granicznych. Natomiast 236 osób próbowało przedostać się do Polski przez tzw. zieloną granicę. Najwięcej było wśród nich obywateli Rosji – 59 i Turcji – 42 osoby.

Z danych SG wynika ponadto, że przez cały 2020 rok na granicy zewnętrznej odprawiono ponad 2,5 mln samochodów osobowych, blisko 2 mln samochodów ciężarowych, prawie 126 tys. autobusów i 115 tys. innych pojazdów. Największy ruch drogowy zanotowano na granicy z Ukrainą - 2,46 mln i Białorusią - 1,8 mln - pojazdów.

"Pomimo tego, że w porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowaliśmy duży spadek ruchu na granicach, to rok 2020 z powodu walki z pandemią, był czasem intensywnej pracy dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także sprawdzianem szybkości i skuteczności reagowania formacji na sytuacje nadzwyczajne" - przekazała Michalska.

Przypomniała, że od 15 marca do 12 czerwca 2020 r. - w związku z zagrożeniem pandemią - wprowadzona została tymczasowa kontrola graniczna na granicach wewnętrznych - z krajami UE. "Granicę wewnętrzną można było przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Pozostałe szlaki komunikacyjne, umożliwiające wcześniej przekroczenie granicy, zostały zablokowane" - zaznaczyła. Dodała, że choć kontrole na granicach wewnętrznych przywracano już pięciokrotnie, m.in. podczas EURO 2012 i Światowych Dni Młodzieży - nigdy nie było to na tak duża skalę. Wskazała również, że każdej doby w działania związane z tymczasowo przywróconą kontrolą graniczną na granicy wewnętrznej zaangażowanych było średnio ok. 670 funkcjonariuszy.

Dodała, że w związku z pandemią formacja dostała nowe zadania jak m.in. wprowadzanie do systemu elektronicznego danych kontaktowych osób kierowanych na obowiązkową kwarantannę, czy weryfikowanie podróżnych czy nie naruszają przepisów kwarantanny. "W minionym roku funkcjonariusze SG podczas odpraw granicznych - również podczas tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych - skierowali na kwarantannę ponad milion podróżnych. Jednocześnie ujawniono na granicy 4,1 tys. przypadków naruszenia zasady odbywania kwarantanny" - poinformowała Michalska. Dodała, że od początku listopada ubiegłego roku, po otrzymaniu nowych uprawnień, funkcjonariusze SG sprawdzili 91 tys. osób przebywających na kwarantannie domowej i ustalili 1,3 tys. osób naruszających warunki tej kwarantanny.

Przypomniała również, że w marcu ubiegłego roku funkcjonariusze z Biura Łączności KG SG w ciągu kilku dni stworzyli moduł Ewidencja Sanitarna, dzięki któremu - jak podkreśliła Michalska - funkcjonariusze SG mogą bezpośrednio podczas kontroli granicznej wprowadzać do bazy danych informacje o osobach kierowanych na obowiązkową kwarantannę. "Informacje te docelowo trafiają do Ministerstwa Zdrowia i służb odpowiedzialnych za egzekwowanie tego obowiązku" - wskazała. 

Reklama
Reklama

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze