Reklama

Straż Graniczna

Radom z własną placówką Straży Granicznej

Autor. Piotr Niemiec/NwOSG

Radom doczekał się własnej, nowej placówki Straży Granicznej, która utworzona została 15 listopada br. Na razie zadania jej funkcjonariuszy ukierunkowane będą na działania w terenie, ale docelowo mundurowi będą również wykonywać te związane z kontrolą ruchu granicznego w międzynarodowym porcie lotniczym. Na jego otwarcie muszą jednak jeszcze trochę poczekać. Zaplanowane jest ono bowiem na przyszły rok.

Reklama

Nowa placówka Straży Granicznej znajduje się na terenie portu lotniczego Warszawa-Radom, którego otwarcie planowane jest wiosną 2023 r. Jest to siódma placówka Nadwiślańskiego Oddziału SG, a jej zakres terytorialny obejmuje osiem południowych powiatów woj. mazowieckiego. To blisko 20 proc. powierzchni województwa mazowieckiego (pow.: białobrzeski, przysuski, grójecki, radomski, zwoleński, kozienicki, lipski i szydłowiecki).

Reklama

Jednostka w Radomiu utworzona została 15 listopada 2022 roku. Funkcjonariusze zajmują się m.in. przeciwdziałaniem przestępczości z udziałem cudzoziemców, a także kontrolowaniem legalności wykonywania przez nich pracy w kraju. Docelowo, po otwarciu Portu Lotniczego Warszawa-Radom, funkcjonariusze z placówki będą również wykonywać zadania związane z kontrolą ruchu granicznego w międzynarodowym porcie lotniczym, a także zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na lotniczym przejściu granicznym.

Czytaj też

Poza zadaniami kontrolnymi, radomscy funkcjonariusze współpracując z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim przeprowadzają wywiady środowiskowe, jak również zapewniają cudzoziemcom szereg porad w zakresie ustalenia stanu prawnego i faktycznego ich pobytu oraz warunków jakie należy spełnić przy przekraczaniu granic Rzeczypospolitej Polskiej. Organizują konsultacje wizowe, przyjmują od cudzoziemców wnioski o ochronę międzynarodową oraz badają przesłanki do uzyskania przez cudzoziemców zgody na pobyt tolerowany lub na pobyt ze względów humanitarnych.

Reklama

Gospodarzem oficjalnego otwarcia placówki był komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Bagan, ale pierwszym komendantem została mjr SG Dorota Frąk, która dotychczas była kolejno zastępcą komendanta w PSG w Łodzi oraz PSG w Bydgoszczy. W wydarzeniu wziął również udział wiceminister Bartosz Grodecki, zastępca komendanta głównego SG gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska oraz przedstawiciele władz samorządowych i mundurowych regionu, a także Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze".

Czytaj też

Wiceminister Bartosz Grodecki mówił jednak nie tylko o nowej jednostce w Radomiu, ale również o działaniach podejmowanych ostatnio przez całą formację. "Począwszy od działań podejmowanych na naszej wewnętrznej granicy, kiedy przywracaliśmy kontrole w czasie pandemii COVID-19, potem ochrona granicy wschodniej przed zorganizowanym atakiem hybrydowym reżimu Aleksandra Łukaszenki, i chybna to najtrudniejsze zadanie, czyli obsługa przejść granicznych, w momencie kiedy reżim Federacji Rosyjskiej zaatakował wolną, suwerenną Ukrainę i kiedy setki tysięcy uchodźców wojennych ruszyło w stronę naszej granicy, szukając bezpiecznego schronienia" – powiedział.

Ostatnie 2 lata to był chyba najtrudniejszy okres w ponad 30-letniej historii Straży Granicznej. Kluczowym zadaniem była obsługa przejść granicznych po rosyjskim ataku na Ukrainę, kiedy to setki tysięcy uchodźców wojennych szukało bezpiecznego schronienia w Polsce.
Bartosz Grodecki, podsekretarz stanu MSWiA

Gen. Gorzkowska podkreśliła, że utworzenie placówki w Radomiu to również odpowiedź na coraz większą obecność cudzoziemców na terenie woj. mazowieckiego. Z danych formacji wynika, że przebywa na tym terenie ponad 127 tys. cudzoziemców, którzy posiadają ważne karty pobytu w Polsce. Stanowi to 28 proc. wszystkich cudzoziemców posiadających takie dokumenty.

Reklama

Komentarze

    Reklama