Reklama

Straż Graniczna

Polska Straż Graniczna wspomaga europejskich partnerów

<p><g class="gr_ gr_3 gr-alert gr_spell gr_inline_cards gr_run_anim ContextualSpelling ins-del multiReplace" id="3" data-gr-id="3">Fot</g>. Straż Graniczna </p>
<p><g class="gr_ gr_3 gr-alert gr_spell gr_inline_cards gr_run_anim ContextualSpelling ins-del multiReplace" id="3" data-gr-id="3">Fot</g>. Straż Graniczna </p>

Polska Straż Graniczna oprócz codziennej służby, realnie wspomaga również swoich europejskich partnerów. Uczestnicząc w działaniach międzynarodowych, a także prowadząc dla nich szkolenia specjalistyczne oraz spotykając się na wspólnych warsztatach, gdzie następuje wymiana cennych doświadczeń. W tym roku w maju w Kętrzynie szkoleni byli przedstawiciele Policji Granicznej z Macedonii, a m.in. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej wizytowały delegacje służb granicznych Mołdawii i Rumunii.

Od 14 do 18 maja 2018 r. przedstawiciele kadry dydaktycznej z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie przeprowadzili szkolenie dla Policji Granicznej Macedonii z zakresu wykrywania, rozpoznawania, zabezpieczania i tropienia po śladach jakie pozostawiają osoby, które przekroczyły granicę państwową bezprawnie poza przejściami granicznymi. Szkolenie, zrealizowane w ramach programu EXBS (Export Control And Related Border Security), zostało przeprowadzone w Skopje w Macedonii. Wzięło w nim udział 16 funkcjonariuszy Policji Granicznej Macedonii.

Macedończycy zostali zapoznani z zasadami wykrywania, rozpoznawania i zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia w rejonie granicy państwowej, ze sposobami fałszowania i zacierania śladów w trakcie i po przekroczeniu granicy państwowej, ze sposobami przeszukania terenu przyległego do miejsca zdarzenia oraz na trasie poruszania się osób ściganych. 

Od 23 do 25 maja 2018 r. Straż Graniczna gościła, też przedstawicieli mołdawskich oraz rumuńskich służb granicznych i celnych. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach projektu Agencji Frontex pt. „Eastern Partnership – IBM Capacity Building Project”, koordynowanego m.in przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (ICMPD).

Pierwszego dnia wizyty sześcioosobowa zagraniczna delegacja złożyła wizytę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, podczas której uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Biura Spraw Międzynarodowych KGSG, Zarządu Granicznego KGSG, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Agencji Frontex i ICMPD. Goście z Mołdawii oraz Rumunii zostali zapoznani z doświadczeniami polskiej Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej. Dyskutowano o współpracy międzynarodowej oraz przeprowadzaniu kontroli granicznej w jednym miejscu z partnerem ukraińskim.

Następnie od 24 do 25 maja 2018 r. przedstawiciele służb granicznych Mołdawii i Rumunii przebywali w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej, gdzie na drogowym przejściu granicznym w Budomierzu zapoznali się z praktyczną realizacją zadań. Przedstawienie najlepszych praktyk, rozwiązań technologicznych oraz praktycznych aspektów realizacji kontroli w jednym miejscu przez służby dwóch państw (Polski oraz Ukrainy) miało na celu wskazanie rozwiązań, które w przyszłości mogłyby być przeniesione na granicę mołdawsko-rumuńską.

Straż Graniczna/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze