Reklama

Straż Graniczna

Nowe mundury dla Straży Granicznej

Fot. Emilia Maziarz-Kisielewska/Straż Graniczna
Fot. Emilia Maziarz-Kisielewska/Straż Graniczna

Straż Graniczna wybrała dostawcę nowych mundurów polowych. W ramach procedury przetargowej za najlepszą ofertę uznano tę złożoną przez Spółdzielnię Inwalidów ELREMET z Białej Podlaskiej. Samo zamówienie podstawowe dotyczy zakupu 11,7 tys. kompletów umundurowania.

Przetarg podzielony był na trzy części, z której pierwsza obejmowała pozyskanie 3,5 tys. mundurów polowych z nadrukiem maskującym, druga - 2 tys. mundurów polowych letnich z nadrukiem maskującym, a trzecia - 6,2 tys. kompletów mundurów polowych letnich z nadrukiem maskującym. Każda z części dopuszcza również możliwość skorzystania z prawa opcji, wynoszącego odpowiednio: 1 tys. kompletów, 500 kompletów oraz 1,4 tys. kompletów. 

Na realizację pierwszej części zamówienia dostawca ma czas do 15 marca 2019 roku. Wyposażenie ma trafić do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Ten sam termin dostawy wyznaczono w drugim zadaniu zamówienia, lecz w tym przypadku mundury mają trafić do oddziałów Straży Granicznej w Kętrzynie, Białymstoku, Chełmie, Przemyślu, Nowym Sączu, Raciborzu, Lubaniu, Krośnie Odrzańskim, Gdańsku, Koszalinie oraz Warszawie. Do tych samych oddziałów trafić mają komplety z trzeciego zadania, a w tym przypadku jednak zakończenie realizacji dostaw wyznaczono na 30 czerwca 2019 roku. 

Wykonawca zamówienia, czyli Spółdzielnia Inwalidów ELREMET z Białej Podlaskiej realizację pierwszego zadania wyceniła na 2 147 580 zł, z czego 1 670 340 zł obejmuje dostawy w ramach podstawy. Realizacja drugiej części zamówienia ma kosztować Straż Graniczną 1 183 875 zł (947 100 zł to wartość zamówienia podstawowego). Trzecia część to maksymalnie 3 598 980 zł, z czego 2 936 010 zł to koszt zamówienia podstawowego. W każdym przypadku podmiot zaoferował 28-miesięczną gwarancję na komplety umundurowania polowego. Straż Graniczna oceniała oferty pod względem ich ceny (60 proc.), jakości (30 proc.) oraz gwarancji (10 proc.).

Realizacją zamówienia zainteresowane były jeszcze takie podmioty, jak MILENA BIS Sp. z o.o. z Kostrzyna, a także konsorcjum firm złożone z MODAR Sp. z o.o. ze Staszowa, LIDER KREATOR Sp. z o.o. Sp. k. z Torunia oraz Partner PHU „ChemaN” Anna Rogozińska z Osielska. Jednak w obu wskazanych przypadkach oferty podlegały odrzuceniu. 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze