Reklama

Straż Graniczna

Modernizacja 13 wież obserwacyjnych SG za ponad 12 milionów złotych

Fot. Straż Graniczna
Fot. Straż Graniczna

Poznaliśmy wykonawcę modernizacji kolejnych wież obserwacyjnych użytkowanych przez Straż Graniczną we wschodniej Polsce. Tym razem, nowe „oczy” ma otrzymać aż 13 tego rodzaju konstrukcji wraz z systemami je nadzorującymi. W sumie koszt prac ma wynieść ponad 12 milionów złotych. 

Straży Granicznej udało się wyłonić dostawcę systemów optoelektronicznych dla wież obserwacyjnych rozlokowanych na wschodniej granicy państwa. Całkowita wartość zamówienia, bez VAT, wyniesie ostatecznie 12 665 445 zł, ale przypomnieć należy, iż pierwotne szacunki pograniczników zakładały nawet kwotę 17 703 700 zł. Modernizacja ma zakończyć się do 10 sierpnia 2021 r.

Wykonawcą ma być firma "Bracia Strzelczyk" Witold Strzelczyk z Warszawy, która złożyła jedną z czterech, branych pod uwagę przez Straż Graniczną, ofert w przetargu. Obok wspomnianej firmy chęć realizacji modernizacji wież wyraziły Siltec Sp. z o.o. z Pruszkowa, polsko-bułgarskie konsorcjum KW-OPTIX i polskie konsorcjum KAFAR Bartłomiej Sztukiert - HIBNERYT Sp. z o.o. sp. k. 

W przypadku oceny ofert kluczowym kryterium była cena (60 proc.), jak również okres udzielonej gwarancji (30 proc.) i płynna zmiana pola widzenia kamery (10 proc.).

W ramach zamówienia zmodernizowanych zostanie 13 wież, które otrzymają nowe systemy optoelektroniczne. Każdy z nich ma składać się z zestawu urządzeń optoelektronicznych przeznaczonych do instalacji na istniejących wieżach oraz urządzeń do ich kontroli przeznaczonych do instalacji w lokalnych ośrodkach nadzoru.

Do modernizacji, w ramach obecnie rozstrzygniętego przetargu wytypowano:

 • Wieżę obserwacyjna w miejscowości Bartniki z lokalnym ośrodkiem nadzoru w placówce SG w Lipsku;
 • Wieżę obserwacyjną w miejscowości Zubrzyca Wielka z lokalnym ośrodkiem nadzoru w placówce SG w Szudziałowie;
 • Wieżę obserwacyjną w miejscowości Hniszów z lokalnym ośrodkiem nadzoru w placówce SG w Woli Uhruskiej;
 • Wieżę obserwacyjną w miejscowości Uchańka z lokalnym ośrodkiem nadzoru w placówce SG w Skryhiczynie;
 • Wieżę obserwacyjną z lokalnym ośrodkiem nadzoru w placówce SG w miejscowości Skryhiczyn;
 • Wieżę obserwacyjną w miejscowości Sobibór z lokalnym ośrodkiem nadzoru w placówce SG w Zbereżu;
 • Wieżę obserwacyjną w miejscowości Machnów Nowy z lokalnym ośrodkiem nadzoru w placówce SG w Lubyczy Królewskiej;
 • Wieżę obserwacyjną w miejscowości Liwcze z lokalnym ośrodkiem nadzoru w placówce SG w Dołhobyczowie;
 • Wieżę obserwacyjną w miejscowości Ślipcze z lokalnym ośrodkiem nadzoru w placówce SG w Hrubieszowie;
 • Wieżę obserwacyjną w miejscowości Żmijowiska z lokalnym ośrodkiem nadzoru w placówce SG w Korczowej;
 • Wieżę obserwacyjną w miejscowości Bystre z lokalnym ośrodkiem nadzoru w placówce SG w Czarnej Górnej;
 • Wieżę obserwacyjną w miejscowości Pacław z lokalnym ośrodkiem nadzoru w placówce SG w Huwnikach;
 • Wieżę obserwacyjną w miejscowości Budomierz z lokalnym ośrodkiem nadzoru w placówce SG w Lubaczowie.

Przypomnijmy, że w skład każdego systemu mają wejść: głowica optoelektroniczna zlokalizowana na wieży, system zasilania, stanowisko operatora, system dwustronnej transmisji danych, system rejestracji, a także niezbędne do obsługi wszystkich elementów zestawy narzędzi i akcesoriów. "Oczami" nowych wież mają być: kamera światła dziennego, chłodzona kamera termowizyjna (co najmniej trzeciej generacji), dalmierz laserowy, a ma znaleźć się na zmechanizowanej platformie obrotowej.

Przy czym kamera termowizyjna ma pozwalać na wykrycie obiektu na dystansie nie mniejszym niż 13 500 m, jego rozpoznanie na dystansie nie mniejszym niż 6 700 m, a identyfikację na dystansie nie mniejszym niż 3 200 m. W przypadku kamery światła dziennego, musi ona umożliwić wykrycie obiektu o wymiarze 1,5 m na 1,5 m z odległości 10 km. Wspomniany dalmierz laserowy ma zapewnić operatorowi pomiar odległości co najmniej w zakresie dystansu 200-1400 m (przy dobrej widoczności).

JR

Reklama

Komentarze

  Reklama