Reklama

Straż Graniczna

Kamery termowizyjne za ponad 10 mln złotych. SG doposaża wschodnią granicę

Fot. Nadbużański OSG
Fot. Nadbużański OSG

Kamery termowizyjne za ponad 10 milionów złotych wzmocnią ochronę wschodniej granicy Polski. To wynik rozstrzygniętego przetargu na dostawy przenośnych kamer termowizyjnych dla Nadbużańskiego Oddziału SG. Funkcjonariusze otrzymają w sumie 46 zestawów tego typu wyposażenia.

Nowe kamery termowizyjne dla Nadbużańskiego Oddziału SG mają być pozyskane w ramach przetargu, który był podzielony na cztery części. W sumie do Nadbużańskiego OSG ma trafić 46 nowych kamer. Zakup jest współfinansowany ze środków unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Kryteriami oceny była cena brutto oferty (60 proc.), jak i okres udzielonej gwarancji (40 proc.). Sprzęt do Nadbużańskiego Oddziału SG dostarczy spółka Siltec.

W pierwszej części przetargu kupiono 5 zestawów przenośnych kamer termowizyjnych chłodzonych. Całkowita, końcowa wartość tej części zamówienia, wyniosła 1 125 000 zł bez VAT. W drugiej części mowa jest o 17 zestawach tego typu wyposażenia. W sumie SG wyda w tym przypadku 3 740 000 zł bez VAT. W ramach trzeciej części planowane było zakupienie 8 zestawów, a kamery finalnie kosztować będą 1 800 000 zł bez VAT. 16 zestawów przenośnych kamer termowizyjnych chłodzonych, w ramach czwartej części, kosztować będzie z kolei 3 520 000 zł bez VAT. Łącznie za 46 nowych kamer Straż Graniczna zapłaci 10 185 000 złotych (bez VAT). 

Przypomnijmy, że kamery termowizyjne dla Nadbużańskiego Oddziału SG mają być urządzeniami trzeciej generacji, zasilanymi akumulatorowo z wymiennych źródeł zasilania. Dopuszczono też możliwość ich podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania. SG podkreślała, że kamery będą wykorzystywane głównie przez patrole piesze oraz mobilne. Będą też używane w ramach zasadzek oraz do obserwacji najbardziej zagrożonych odcinków polskiej granicy państwowej. 

Warto przypomnieć, że to nie jedyne działania mające wzmocnić potencjał technologiczny wyposażenia Nadbużańskiego Oddziału SG, podjęte w ostatnim czasie. W Placówce SG w Hrebennem dokonano niedawno odbioru inteligentnego termowizyjnego systemu monitorowania obszaru przyległego do przejścia granicznego. Dostawa tego systemu realizowana była w ramach projektu nr. PBU1/0240/16 „Operacyjne monitorowanie wizualne przejść granicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020”.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze