Reklama

Straż Graniczna

Lotnicy ze Straży Granicznej zarobią więcej

Autor. Archiwum SG

O tym, że zarządy lotnictwa - zarówno w Policji jak i Straży Granicznej - nie mają łatwego zadania próbując rekrutować do służby wyszkolonych specjalistów, wiadomo już od dawna. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest m.in. wysokość uposażeń o czym mówił w już w ubiegłym roku w rozmowie z InfoSecurity24.pl płk SG Paweł Żurek, dyrektor Biura Lotnictwa Straży Granicznej. Jak się okazuje, resort spraw wewnętrznych postanowił wprowadzić zmiany w obowiązujących dziś przepisach. Zgodnie z nowelizacją wyższe uposażenia otrzymać będą mogli funkcjonariusze SG wykonujący „zadania służbowe związane z szeroko rozumianą obsługą statków powietrznych”. Czy podniesienie dodatków lotniczych wpłynie na poprawę sytuacji kadrowej?

Reklama

Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji zamierza znowelizować rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, a nowe regulacje polegają m.in. "na zmianie kwoty bazowej i podniesieniu jej górnej granicy". Jak czytamy, projekt został przygotowany "w związku z koniecznością wprowadzenia zmian dotyczących budowy podobnych systemów wynagradzania dla wszystkich funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej wykonujących zadania personelu latającego, technicznego i zarządzania ciągłą zdatnością do lotu". W uzasadnieniu wskazano też wprost, że konieczność wprowadzenia korekt wynika z braku "konkurencyjności w stosunku do podmiotów zewnętrznych zatrudniających pracowników o podobnych kwalifikacjach zawodowych".

Reklama
Procedowana zmiana w zakresie zwiększenia dodatków lotniczych ma na celu zmotywowanie funkcjonariuszy do podnoszenia kwalifikacji lotniczych, stworzenie systemu motywacyjnego umożliwiającego pozyskiwanie i utrzymanie w służbie funkcjonariuszy posiadających wieloletnie doświadczenie w pilotowaniu, obsłudze technicznej i zarządzaniu ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych Straży Granicznej.
fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej
Reklama

Resort spraw wewnętrznych i administracji zakłada, że dzięki nowym regulacjom możliwe będzie stworzenie – jak to ujęto – "bardziej klarownego motywacyjnego systemu wynagradzania funkcjonariuszy Straży Granicznej" zależnego od ich zaangażowania i podnoszenia przez nich kwalifikacji.

To jednak nie wszystko. W myśl noweli, funkcjonariusz posiadający pięcioletni staż służby w składzie załogi statku powietrznego SG będzie uprawniony do otrzymania jednorazowego dodatku lotniczego, a warunkiem jego przyznania – jak i późniejszego zwiększania – ma być "wykonanie w roku kalendarzowym, w którym funkcjonariusz nabył prawo do jego przyznania, lotów w wymiarze nie niższym niż 40 godzin na statkach powietrznych, symulatorach lotu lub urządzeniach treningowych wykorzystywanych przez Straż Graniczną". Dodatek – przyznawany na koniec roku – wynieść ma "300 proc. przyznanego dodatku lotniczego określonego na ostatni dzień roku kalendarzowego, za który funkcjonariuszowi jest przyznawany ten dodatek". 

Za każdy kolejny pełny rok służby pełnionej ponad staż określony w ust. 16 (5 lat – przyp. red.) w składzie załogi statku powietrznego Straży Granicznej, jednorazowy dodatek lotniczy, o którym mowa w ust. 16 (300 proc. – przyp. red.), ulega zwiększeniu o 20 proc. kwoty przyznanego dodatku lotniczego, nie więcej jednak niż do wysokości 600 proc. przyznanego dodatku lotniczego określonego na ostatni dzień roku kalendarzowego, za który funkcjonariuszowi jest przyznawany ten dodatek.
fragment projektu nowelizacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Jak czytamy w uzasadnieniu, jednorazowy dodatek ma sprzyjać wydłużeniu okresu służby "w szczególności przez doświadczonych pilotów i obsługę techniczną statków powietrznych Straży Granicznej". 

MSWiA przewiduje, że – ze względu na ograniczony charakter regulacji w odniesieniu do niewielkiej liczby funkcjonariuszy których będzie dotyczyć – maksymalny skutek finansowy dla Straży Granicznej wynieść ma 1,28 mln zł w skali roku.

Czytaj też

Czy zmiany jakie wprowadzić zamierza resort spraw wewnętrznych i administracji pomogą Straży Granicznej w rekrutowaniu pilotów i personelu lotniczego? Jak mówił w sierpniu ubiegłego roku w rozmowie z InfoSecurity24.pl płk SG Paweł Żurek, dyrektor Biura Lotnictwa Straży Granicznej, choć "różnica w zarobkach to naturalnie duże utrudnienie", on by go "nie demonizował". Jak bowiem tłumaczył, "rynek cywilny jest bardzo podatny na wszelkie zawahania koniunktury". "Może nie ma tutaj tych pieniędzy (jakie oferuje rynek cywilny – przyp. red.), ale jest pewność zatrudnienia, a przychodząc w młodym wieku, po 25 latach można myśleć już o emeryturze" – mówił płk Żurek. Zastrzegał jednak, że "to nie jest oczywiście magnes, który przezwycięży wszystkie opory, ale to jest poważny argument, który część ludzi weźmie pod uwagę". Biorąc więc pod uwagę swoiste dodatkowe "zachęty" o których wspominał szef lotnictwa SG oraz fakt, że niebawem za sprawą zwiększenia dodatków lotniczych uposażenia pilotów i personelu lotniczego będą wyższe, być może Straży Granicznej łatwiej będzie szukać i efektywnie rekrutować nowych mundurowych do Biura Lotnictwa. To jednak zależeć będzie także od koniunktury na rynku cywilnym, która – po okresie stagnacji – wydaje się powoli wracać na przedpandemiczne tory.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze