Reklama

Straż Graniczna

Hełmy, buty i mundury w planach zakupowych SG

Fot. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Fot. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Straż Graniczna uzupełnia wyposażenie i umundurowanie dla funkcjonariuszy. Dotyczy to obuwia, ale także ubrań chroniących przed złą pogodą i ocieplaczy. Miejsce w planach zakupowych znalazło się również dla nowych kasków dla motocyklistów.

Być może nawet 1450 nowych hełmów dla motocyklistów może pozyskać Komenda Główna Straży Granicznej, z czego 850 sztuk kasków to zamówienie podstawowe, a do 600 sztuk formacja może zakupić jeśli skorzysta z prawa opcji. Zarówno w przypadku zamówienia podstawowego, jak i prawa opcji, termin dostaw określono na 18 grudnia tego roku. Hełmy mają trafić do oddziałów SG w Kętrzynie, Białymstoku, Chełmie, Przemyślu, Nowym Sączu, Raciborzu, Lubaniu, Krośnie Odrzańskim, Gdańsku, Koszalinie oraz Warszawie.

Otwarcie ofert w przetargu zaplanowano na 21 lipca br., a kryteriami oceny mają być cena (60 proc.), termin dostawy (10 proc.) oraz jakość (30 proc.). Jeśli chodzi o termin dostawy, to dodatkowe punkty mają być przyznane za skrócenie terminu dostaw w ramach zamówienia podstawowego o co najmniej 14 dni (najwyżej punktowana wersja), a także za skrócenie o 7 do 13 dni. Nowe kaski dla motocyklistów służących w SG mają być czarne. Zgodnie ze specyfikacją, ma na nich widnieć biały napis "Straż Graniczna". Masa hełmu w przypadku największego rozmiaru nie powinna przekraczać 1680 g.

Poszukiwanie dostawcy nowych kasków dla motocyklistów z SG nie jest jedynym przetargiem tej formacji, dotyczącym indywidualnego wyposażenia i umundurowania funkcjonariuszy. Pogranicznicy mają otrzymać również nowe buty, zakupione w ramach przetargu podzielonego na pięć oddzielnych zadań. Dotyczy to w pierwszej kolejności największej dostawy butów z membraną izolacyjną koloru czarnego. W tym przypadku, podstawowe zamówienie ma wynieść 9 000 par, a w przypadku skorzystania z prawa opcji liczba to może się zwiększyć o nawet kolejnych 3 000 par, które mają być dostarczone najpóźniej do 18 grudnia bieżącego roku do jednostek organizacyjnych SG.

SG szuka również czółenek galowych (180 zamówienie podstawowe i do 180 w ramach zamówienia opcjonalnego), kozaków (180 zamówienie podstawowe i do 180 w ramach zamówienia opcjonalnego), które mają trafić do Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie do 9 listopada bieżącego roku. W przetargu na nowe obuwie pojawia się także możliwość pozyskania półbutów służbowych (600 kompletów w ramach zamówienia podstawowego z możliwością zwiększenia o kolejne maksymalnie 300) i trzewików polowych (600 kompletów w podstawie i do 500 w ramach prawa opcji), które mają zasilić zapasy Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie do 30 listopada bieżącego roku. Otwarcie ofert, zgłoszonych do przetargu, ma nastąpić 20 lipca bieżącego roku.

Do oddziałów SG z Kętrzyna, Białegostoku, Chełma, Przemyśla, Nowego Sącza, Raciborza, Lubania, Krosna Odrzańskiego, Gdańska, Koszalina i Warszawy mają również trafić również nowe sorty mundurowe. SG zamierza bowiem zakupić, w ramach kolejnego postępowania, 2500 ubrań na złą pogodę oraz 2500 kompletów ubrań uniwersalnych-ocieplaczy. To wszystko w ramach zamówienia podstawowego. Jednak możliwe będzie dokupienie kolejnego tysiąca ubrań na złą pogodę oraz również tysiąca ubrań uniwersalnych-ocieplaczy. Planowo zakupy w tym przypadku mają zostać zrealizowane do 30 listopada bieżącego roku. Przy czym wcześniej, bo 20 lipca ma nastąpić otwarcie ofert. Przy ocenie ofert pod uwagę brane będą: cena (60 proc.), jakość (30 proc.) oraz udzielona gwarancja (10 proc.).

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze