Reklama

Służba Więzienna

W SW rekompensaty za niższe stanowiska?

Fot. Śląska Policja
Fot. Śląska Policja

”W ostatnich latach status niektórych aresztów śledczych zrównano ze statusem oddziałów zewnętrznych”, a powodem takich zmian, jak mówił jeszcze w styczniu 2020 roku, w rozmowie z InfoSecurity24.pl, szef więziennej „Solidarności” Andrzej Kołodziejski, była „m.in. racjonalizacja środków przeznaczanych na kadrę zarządzającą”. Efektem reorganizacji było – jak podkreślał – zlikwidowanie stanowisk dowódców zmian, choć zadania – jak przekonywał Kołodziejski – pozostały de facto te same. Związkowcy chcieliby szefostwo formacji przywróciło poprzedni stan rzeczy, jednak tak się nie stało. Teraz pomysł jest więc inny. W zamian za niższe stanowiska mundurowi mieliby otrzymać rekompensaty.

"Poprosiliśmy kilka jednostek o dane dotyczące tego, jakie zadania mają dotychczas dowódcy, a dziś już zastępcy dowódcy zmiany w tych oddziałach zewnętrznych, które de facto dalej są aresztami śledczymi" – mówił w styczniu w rozmowie z InfoSecurity24.pl szef więziennej "Solidarności" Andrzej Kołodziejski. Jak przekonywał, okazało się, że "wykonują oni realnie te same zadania, które wykonywali, z tą różnicą, że ich uposażenia są niższe i nie mogą mieć swoich zastępców". Niedługo potem, do szefa formacji trafił wniosek o przywrócenie stanowisk dowódców zmian dla tych funkcjonariuszy. Jak się jednak okazuje, stanowiska nie zostały przywrócone, a odpowiedź jakiej udzieliła centrala SW "nie była jednoznaczna".

Co dalej? Mundurowi mają pomysł na rozwiązanie tej sytuacji. We wniosku do gen. Jacka Kitlińskiego, dyrektora generalnego SW, Andrzej Kołodziejski, szef Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" postuluje wprowadzenie "rozwiązania rekompensującego brak możliwości pełnienia służby na stanowisku dowódcy zmiany, funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowisku zastępcy dowódcy zamiany (a także pełniących obowiązki zastępcy dowódcy zmiany oraz wypełniających zadania zastępcy dowódcy zmiany mianowanych na inne niższe stanowisko służbowe) w oddziałach zewnętrznych pełniących funkcję aresztów śledczych". Kołodziejski tłumaczy, że chodzi o podwyższenie dodatków służbowych, które "zrówna poziom ich uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym z uposażeniem wraz z dodatkami o charakterze stałym jakie otrzymują dowódcy zmian w jednostkach macierzystych tych oddziałów zewnętrznych". Szef więziennej "Solidarności" podkreśla jednak, że działanie, o którym mowa, powinno wystąpić "niezależnie od omawianych aktualnie zasad regulacji dodatków czasowych i na stałe i nie wykluczy przyznania omawianych aktualnie dodatków czasowych i na stałe tymże funkcjonariuszom". 

Podstawowe pytanie, jakie pojawia się wśród sporej grupy mundurowych, dotyczy tego, czy wprowadzenie takiego rozwiązania jest w ogóle możliwe. Biorąc pod uwagę protest jaki trwa w formacji już od kilku tygodni i fakt, że jak na razie stronie społecznej i służbowej nie udało się dojść do porozumienia, w tej chwili kierownictwo formacji może nie być skłonne do wprowadzania zmian, tym bardziej takich, na które trzeba byłoby wygospodarować dodatkowe środki.

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze