Reklama

Służba Więzienna

Tactical Prison Rescue 2019 [WIDEO]

Fot. Zespół Prasowy OISW we Wrocławiu
Fot. Zespół Prasowy OISW we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie organizuje w dniach 20-24 maja 2019 r. VI Ogólnopolskie Zawody i Warsztaty Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue 2019”. Impreza odbędzie się na terenie gmin Wołów i Brzegu Dolnego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Sprawiedliwości oraz Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W trakcie tegorocznej edycji zawodów symulowane będzie, między innymi, zagrożenie terrorystyczne na terenie obiektu sakralnego podczas obrzędów religijnych. W warunkach poligonowych sprawdzane zostaną umiejętności odpowiedniego przekazywania informacji, przeprowadzania segregacji, zabezpieczania miejsca zdarzenia, zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym jednostkom, wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych. W trakcie zawodów sprawdzony zostanie poziom wyszkolenia uczestniczących grup, a także ich współdziałanie z jednostkami systemu ratownictwa medycznego.

W tegorocznej edycji zawodów udział wezmą prawie wszystkie wiodące jednostki specjalne w Polsce podległe zarówno Ministerstwu Sprawiedliwości, jak i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej. W ramach zawodów współzawodniczyć będą zespoły funkcjonariuszy Służby Więziennej wchodzących w skład etatowych Grup Interwencyjnych, reprezentujących Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej.

Gościnnie pojawią się Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji, Zespoły Interwencji Specjalnych Straży Granicznej, przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnych Biur Śledczych Policji, Akademii Wojsk Lądowych, Służby Ochrony Państwa, Batalionów Powietrznodesantowych, Żandarmerii Wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Jednostki Wojskowej AGAT.

Zawodom towarzyszyć będzie konferencja naukowa pt. "Praktyczne Aspekty Przeciwdziałania Przestępczości". Wykład inauguracyjny rektora komendanta WSKiP ppłk. dr. Marcina Strzelca poświęcony będzie nowym kierunkom przeciwdziałania przestępczości w perspektywie aspektów teoretycznych i prawnych. W trakcie konferencji przewidziane są liczne wystąpienia przedstawicieli świata nauki i praktyków, którzy postarają się przedstawić w możliwie szczegółowy sposób optymalne rozwiązania szeroko pojmowanych kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i reagowania na występujące zagrożenia - zwłaszcza zagrożenia nowej generacji.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze