Reklama

Służba Więzienna

Specjalny zespół zajmie się poprawą warunków służby funkcjonariuszy SW

Fot. Facebook Służba Więzienna/Zakład Karny Stargard
Fot. Facebook Służba Więzienna/Zakład Karny Stargard

W najbliższym czasie – jak zapowiada resort sprawiedliwości - powołany zostanie specjalny zespół, który będzie miał za zadanie opracować rozwiązania „na rzecz poprawy warunków pełnienia służby i bezpieczeństwa funkcjonariuszy Służby Więziennej”. Na jego czele ma stanąć wiceszefowa MS Maria Ejchart, która odpowiedzialna jest za więziennictwo. W skład zespołu wejdą przedstawiciele strony służbowej oraz zaproszeni zostali przedstawiciele obu związków zawodowych działających w formacji.

Zapowiedź powołania specjalnego zespołu jest „pokłosiem” ostatnich sytuacji, jakie wydarzyły się w Służbie Więziennej. Chodzi m.in. o przypadki agresji wobec funkcjonariuszy w zakładach karnych i aresztach śledczych ze strony osadzonych. Pismo w tej sprawie, do szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara, skierowali - pod koniec maja - związkowcy z Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”. „Nie chcemy być znowu świadkami podobnego wydarzenia jakie miało miejsce w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, gdzie została zamordowana psycholog działu penitencjarnego” - podkreślili związkowcy.

Reklama

„Bez istotnego wzmocnienia kadrowego naszej formacji, bez odpowiedniego zarządzania opartego o właściwą hierarchię wartości, bez poprawy bezpieczeństwa i warunków pełnienia służby, bez przejrzystych zasad i procedur, bez szacunku dla naszej ciężkiej i niebezpiecznej służby za murami aresztów śledczych i zakładów karnych w otoczeniu przestępców, bez zatrzymania odpływu doświadczonej kadry, bez pełnej obsady wszystkich stanowisk służbowych, nie będziemy mogli skutecznie ochraniać społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, nie będzie możliwa efektywna resocjalizacja” – dodali związkowcy w piśmie do Adama Bodnara.

Na ich pismo odpowiedział dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Mirosław Przybylski. „Odnosząc się do uwag zawartych w wystąpieniu, należy zgodzić się, że podstawową powinnością organów nadzorujących i kierujących Służbą Więzienną jest zapewnienie bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych. Stanowi to pierwotny warunek niezakłóconego działania całej formacji” – podkreślił dyrektor Przybylski.

Czytaj też

„Pozostając w zgodzie ze spostrzeżeniami strony związkowej, stwierdzić trzeba, że do wymogów gwarantujących zarówno bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach organizacyjnych, jak i generalnie właściwą realizację zadań nałożonych na Służbę Więzienną, zaliczyć należy w szczególności zapewnienie efektywnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych, a także istnienie odpowiednio zmotywowanej, wyszkolonej i określonej zadaniowo kadry Służby Więziennej” – zauważył w swojej odpowiedzi Przybylski.

Dyrektor poinformował również związkowców, że decyzją Ministra Sprawiedliwości „w najbliższym czasie powołany zostanie zespół do spraw opracowania rozwiązań na rzecz poprawy warunków pełnienia służby i bezpieczeństwa funkcjonariuszy Służby Więziennej”. „Zadaniem zespołu będzie analiza bieżącej sytuacji i potrzeb występujących w Służbie Więziennej, w szczególności pod kątem: tworzenia warunków dla odpowiedniej realizacji zadań służbowych; zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy w czasie służby i ewentualnych zmian w pragmatyce służbowej oraz w konsekwencji wypracowywanie i przedstawianie propozycji stosownych rozwiązań organizacyjnych i prawnych” – przekazał.

Czytaj też

Według założeń, zespół będzie działać pod przewodnictwem wiceszefowej resortu sprawiedliwości Marii Ejchart, która w ministerstwie jest odpowiedzialna za Służbę Więzienną. „Do udziału w jego pracach, obok przedstawicieli strony służbowej, zaproszeni zostali przedstawiciele obu związków zawodowych działających w Służbie Więziennej” – dodał dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Mirosław Przybylski.

Dyrektor Przybylski, w swoim piśmie do związkowców wyraził również nadzieję, że „zaproponowana formuła pozwoli na efektywny, rzeczowy dialog i współpracę oraz zaowocuje wspólnym stanowiskiem, co do wielu rozwiązań, akceptowanych przez wszystkie strony i satysfakcjonujących także środowisko funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej”.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze