Reklama

Służba Więzienna

Służba Więzienna ma własną uczelnię. Rusza Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki

Zdjęcie ilustracyjne, Fot. Służba Więzienna
Zdjęcie ilustracyjne, Fot. Służba Więzienna

O tym, że w ramach trwającej w Służbie Więziennej modernizacji do życia powołana zostanie uczelnia wyższa SW, pisaliśmy już na początku ubiegłego roku. Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki będzie kształcić kadry na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Jak poinformowała redakcję InfoSecurity24.pl rzecznik prasowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk. Elżbieta Krakowska, uczelnia działalność rozpoczęła 1 stycznia 2019 roku. Służba Więzienna była jedną z nielicznych formacji mundurowych w Polsce, która nie posiadała własnej akademii.

Utworzenie wyższej szkoły w służbie więziennej, nie jest pomysłem nowym. Już od jakiegoś czasu coraz głośniej mówiło się o tym, że SW potrzebuje swojej własnej akademii. Trwająca modernizacja, okazała się dobrą okazją do wprowadzenia pomysłów w życie. Jak podkreślali zwolennicy tego rozwiązania, Służba Więzienna była jak dotąd jedną z nielicznych formacji mundurowych, która nie posiadała swojej uczelni. Projekt przepisów, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, trafił do Sejmu na początku roku i dość szybko przeszedł całą legislacyjną ścieżkę. Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie do życia została powołana rozporządzeniem z 31 sierpnia 2018 roku. 

Mimo, że instytucjonalnie Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie istnieje już ponad 4 miesiące, działalność rozpoczęła 1 stycznia tego roku. Jak podkreśla Rzecznik Prasowa Dyrektora Generalnego SW, ppłk. Elżbieta Krakowska, pierwsza rekrutacja ma ruszyć już wiosną.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie rozpoczyna rekrutację wiosną 2019 r. Kształcenie będzie realizowane od sierpnia 2019 r. Równolegle już od stycznia 2019 r. rozpoczynają się projekty badawcze i prace wydawnicze realizowane przez Uczelnię.

Rzecznik Prasowa Generalnego Służby Więziennej, ppłk. Elżbieta Krakowska

Jak zostać studentem WSKiP?

Po zdanym egzaminie maturalnym kandydat będzie mógł wziąć udział w procesie rekrutacyjnym. Po przyjęciu na uczelnię student, zostanie mianowany na pierwszy stopień podoficerski oraz rozpocznie służbę kandydacką (stanie się funkcjonariuszem SW). W ramach tej służby oprócz nauki będzie wykonywać także powierzone obowiązki w zakładach karnych lub aresztach. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na funkcjonariuszy czeka zewnętrzny egzamin na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Ukończone studia drugiego stopnia oraz zdany egzamin oficerski skutkować będą mianowaniem na pierwszy stopień oficerski.

Jak podkreślał już w marcu, w rozmowie z InfoSecurity24.pl, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk SW Grzegorz Fedorowicz, podobny system, do tego, który SW planuje stworzyć na polskim gruncie funkcjonuje w Norwegii. Tam też istnieje w służbie więziennej szkoła wyższa – akademia, a nabór prowadzony jest centralnie. Najlepsi z pośród kadetów mają możliwość wyboru regionu Norwegii, w którym chcą pełnić służbę. Jak przekonywał Fedorowicz, podobny system można stosować też w Polsce.

Chcemy, już do służby kandydackiej, rekrutować w powiazaniu ze studiowaniem na naszej wyższej uczelni, co naszym zdaniem pozwoli na znacznie lepsze przygotowanie funkcjonariusza Służby Więziennej. Już z założenia, kształcenie w takiej szkole musi być interdyscyplinarne, bo i działalność naszej służby jest interdyscyplinarna. Już od początku, przyjęty do szkoły wyższej kandydat, szkolony będzie w zakresie psychologii, pedagogiki, prawa, kryminologii, znajomości języków obcych, zarządzania ale też z zakresu obsługi urządzeń wykorzystywanych przez SW czy obsługi broni. Jednocześnie taki kandydat przez trzy lata odbywa praktyki w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dzięki temu taki funkcjonariusz zaopatrzony jest jednocześnie w silne podstawy teoretyczne ale także w wiedzę praktyczną.  

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk SW Grzegorz Fedorowicz

 

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki dziś swoją siedzibę ma w Warszawie przy ulicy Wiśniowej 50. Nowy kampus Uczelni ma powstać na warszawskiej Białołęce – na terenach pozostających w dyspozycji Służby Więziennej. Do tego czasu, tymczasowo, kształcenie ma być realizowane na bazie ośrodków szkolenia SW – głównie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Ile to wszystko będzie kosztować? Zapytaliśmy o to Centralny Zarząd Służby Więziennej. Jak zapewniła nas ppłk Krakowska, „koszty funkcjonowania Uczelni pochodzą z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości, a zostały wygospodarowane w ramach reorganizacji z budżetu więziennictwa”. Budowa kampusu WSKiP, „jest dopiero w fazie koncepcyjnej i trudno jest podać na tym etapie szczegółowe koszty budowy” – poinformowała rzecznik prasowa SW. Zgodnie z projektem ustawy z początku roku, orientacyjny koszt inwestycji, sięgać może nawet blisko 130 mln złotych.

Podobny system kształcenia występuje dziś w Państwowej Straży Pożarnej. Przyszli strażacy mogą po zdanej maturze wziąć udział w rekrutacji na kierunek mundurowy w Szkole Głównej Służby Pożarniczej otrzymując, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, tytuł inżyniera pożarnictwa i mianowanie na pierwszy stopień oficerski. Swoją uczelnię wyższą posiada również Policja, ta jednak nie daje możliwości zdobycia stopnia oficerskiego w sposób podobny do proponowanego w SW lub obecnego w PSP. Na kurs oficerski w Policji skierowany może zostać dziś jedynie funkcjonariusz w służbie stałej spełniający odpowiednie kryteria.

DM 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze