Reklama

Służba Więzienna

Służba Więzienna forsuje zmiany w dodatkach służbowych. Czy ta propozycja zadowoli mundurowych?

Fot. Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich/Facebook
Fot. Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich/Facebook

Kierownictwo Służby Więziennej przedstawiło propozycję zmian, jakie wprowadzone miałyby zostać jeszcze w tym roku do systemu przyznawania dodatków służbowych. Zakłada ona m.in. ich podwyżkę od połowy bieżącego roku, a także wprowadzenie podziału jednostek penitencjarnych na grupy, które decydować będą o jego wysokości. Czy funkcjonariusze przystaną na propozycję zarządu, czy może - tak jak związkowcy - odrzucą ją, uznając za niezgodną z ideą i zasadami porozumienia z 2018 roku?

"Docenienie zaangażowania funkcjonariuszy oraz zapewnienie właściwej atmosfery służby jest dla kierownictwa resortu sprawiedliwości oraz Służby Więziennej sprawą kluczową" - podkreśla dyrektor generalny SW gen. Jacek Kitliński w piśmie skierowanym m.in. do dyrektorów okręgowych służby więziennej. Dlatego też, jak informuje, zdecydował się on na przedstawienie propozycji związanej z regulacją dodatków służbowych w formacji. Ma się ona mieścić w możliwościach budżetowych SW i w pełni zabezpieczać środki na wypłatę uposażań dla funkcjonariuszy oraz ich obligatoryjne wzrosty na kolejne lata, co potwierdzić miał już resort sprawiedliwości. 

Propozycja szefa formacji zakłada, że funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę minimum 25 lat w SW, będzie można przyznać dodatek służbowy w wysokości nie niższej niż 40 proc. Co więcej, od 1 lipca br. 25 złotych przyznanych ma być na każdy etat ustanowiony w jednostce, co pozwolić miałoby dyrektorom jednostek na wydawanie decyzji o podniesieniu mundurowym dodatku służbowego na stałe, do max. 400 złotych, ale nie niżej niż 50 złotych. 

To jednak nie koniec zmian, które - w ramach przyznawania dodatku służbowego - wprowadzić chce szef Służby Więziennej. Trzeci element dotyczy zróżnicowania jednostek ze względu na ich specyfikację. Związana będzie ona z tym, czy na ich terenie funkcjonować będzie np. oddział terapeutyczny, ośrodek diagnostyczny, oddział dla "niebezpiecznych" więźniów, szpital, Centrum Kształcenia Ustawicznego, czy też prowadzona będzie obserwacja sądowo-psychiatryczna. Jak podkreśla dyrektor generalny SW, taka kategoryzacją jednostek to nowe rozwiązanie, które dotychczas w formacji nie było stosowane. 

Według deklaracji generała, które znalazły się w piśmie, dodatek służbowy miałby wzrosnąć na okres od 1 sierpnia br. do 31 grudnia br. o kwoty ustalone w zależności od grupy jednostki, do której będzie ona przypisana:

  • grupa A otrzymałaby 300 złotych na każdy etat wykonany przy założeniu, że średni dodatek na funkcjonariusza pełniącego służbę w tzw. pierwszej linii osiągnie wysokość min. 50 złotych i max. 600 złotych, a dla funkcjonariusza pełniącego służbę w pionie administracyjnym osiągnie wysokość min. 50 złotych i max. 300 złotych;
  • grupa B otrzymałaby 200 złotych na każdy etat wykonany  przy założeniu, że średni dodatek dla funkcjonariusza pełniącego służbę na tzw. pierwszej linii osiągnie wysokość min. 50 złotych i max. 400 złotych, a dla funkcjonariusza pełniącego służbę w pionie administracyjnym osiągnie wysokość min. 50 złotych i max. 200 złotych;
  • grupa C otrzymałaby 100 złotych na każdy etat wykonany przy założeniu, że średni dodatek dla funkcjonariusza pełniącego służbę na tzw. pierwszej linii osiągnie wysokość min. 50 złotych i max 200 złotych, a dla funkcjonariusza pełniącego służbę w pionie administracyjnym osiągnie wysokość min. 50 złotych i max. 100 złotych. 

Jak podkreśla gen. Kitliński, od 1 sierpnia br. "wzrost dodatku służbowego dla funkcjonariuszy wykonujących swoje obowiązku na wysokim poziomie, może wynieść nawet 1000 złotych brutto". Zapewnił również, że następne podwyżki dodatków służbowych czekają mundurowych w roku 2022 i kolejnych latach. 

Tak wygląda propozycja dyrektora generalnego Służby Więziennej, która może jednak ulec modyfikacjom. Jak podkreśla bowiem szef formacji, czeka on na uwagi wszystkich zainteresowanych sprawą funkcjonariuszy i pracowników. Przesyłać je można do 14 czerwca. Propozycja zmian w dodatku służbowym trafiła również do związkowców, ci jednak, jeszcze w maju br., nie wyrażali się o niej pochlebnie.

Jak podkreślał niedawno InfoSecurity24.pl, sprawa dodatków służbowych przyznawanych funkcjonariuszom Służby Więziennej to w ostatnim czasie jedna z głównych osi sporu między mundurowymi a szefostwem formacji i jeden z powodów ogłoszenia protestu przez jeden z działających w jej ramach związków. Związkowcy, jak podkreślają, chcą kompleksowej reformy systemu ich przyznawania, zakładającej przede wszystkim wprowadzenie zachęty finansowej do pozostania w służbie "możliwie długo". Propozycja Centralnego Zarządu Służby Więziennej nie przypadła im jednak do gustu. Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa uznał ją za niezgodną z ideą oraz zasadami podpisanego w 2018 roku porozumienia, a Tymczasowa Rada Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność podkreśla, że jest ona obarczona brakiem gwarancji ciągłości i powtarzalności przedstawionych rozwiązań w perspektywie wieloletniej.

Wygląda więc na to, że kierownictwo formacji postanowiło ruszyć z wdrażaniem propozycji, mimo sprzeciwu związkowców. Jak podkreślał w rozmowie z InfoSecurity24.pl Czesław Tuła, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, kwestia głębokiej reformy dodatków służbowych jest jego zdaniem równie ważna, jak nowa ustawa modernizacyjna oraz oczekiwana przez mundurowych. Niedługo przekonamy się, czy akcja protestacyjna, na którą zdecydował się związek, zmieni coś w propozycji w sprawie dodatków służbowych, przedstawionej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.

MR

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze