Reklama

Służba Więzienna

"Oficerka" w Służbie Więziennej na nowych zasadach

Fot. Służba Więzienna
Fot. Służba Więzienna

Służba Więzienna kontynuuje zmiany w systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego swoich funkcjonariuszy. Po utworzeniu na początku roku Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, przyszedł czas na zmianę  sposobu kształcenia oficerów. Teraz to właśnie WSKiP przejmie rolę jednostki, której zadaniem będzie szkolenie przyszłej kadry oficerskiej. Będzie się to odbywać na nowych zasadach, bo dotychczas szkolenie oficerskie realizowane było w ramach kursu, a teraz będą to studia podyplomowe. 

Jak informuje Służba Więzienna, w nowo utworzonej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie uruchomione zostaną studia podyplomowe dla oficerów. Studia zastąpią dotychczasowe szkolenie na pierwszy stopień oficerski.

Sam proces rekrutacji będzie składał się z trzech części. W pierwszej  przez kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej ustalone zostaną zasady punktacji dla kandydatów na podstawie kryteriów określonych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. W drugiej, kierownicy jednostek organizacyjnych  dokonają oceny kompetencji funkcjonariusza, by ten finalnie mógł przystąpić do testu wiedzy, który zakwalifikuje go na studia. Test, zgodnie z harmonogramem, ma odbyć się między 11 a 13 czerwca. 

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia? Podyplomowe studia oficerskie przewidziane jest dla tych funkcjonariuszy, którzy zajmują dziś stanowiska oficerskie lub są przewidziani do awansu.

Uruchomienie studiów jest elementem szerszych zmian w systemie kształcenia Służby Więziennej. Teraz szkolenia oficerskie, a w zasadzie oficerskie studia podyplomowe, realizowane będą przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki. Jednak kierunek adresowany do pełniących służbę mundurowych to nie jedyny sposób, by zostać oficerem Służby Więziennej. WSKiP prowadzi też rekrutację na pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Planowane do realizacji studia stacjonarne II stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Prowadzony obecnie nabór przewiduje przyjęcie 50 osób, i jak podkreślają przedstawiciele WSKiP  - rekrutacja cieszy się dużym zainteresowaniem. "Absolwenci I i II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie będą mieć gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce" - czytamy na stronie internetowej SW.

Nowy model kształcenia wzbudza w środowisku Służby Więziennej sporo kontrowersji. Część mundurowych podkreśla, że WSKiP stanie się „fabryką oficerów”, którzy z niewielkim doświadczeniem trafią na „więzienny front”. Kierownictwo SW przekonuje, że studia będą mieć charakter praktyczny, a ich absolwenci będą dobrze przygotowani do służby/

Ponieważ, jak na razie, WSKiP nie ma swojego kampusu w Warszawie, a w ostatnich tygodniach plany jego budowy na warszawskiej Białołęce zostały zmienione, zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze