Reklama

Służba Więzienna

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu do likwidacji?

Fot. COSSW w Kaliszu
Fot. COSSW w Kaliszu

”Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu będzie w kolejnych miesiącach przekształcany i stanie się ważną częścią Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki (WSKiP)” - poinformowała nas mjr Arleta Pęconek z Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. 

Jak poinformowała InfoSecurity24.pl mjr Pęconek, "miejsce to (Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu - przyp. red.) nabierze więc charakteru jednostki akademickiej". Jak przekonuje, "podjęte działania będą dawały możliwość realizowania kształcenia na poziomie studiów wyższych i studiów podyplomowych kadry więziennictwa, z większym niż do tej pory zaangażowaniem przedstawicieli świata nauki".

Ośrodek szkolenia kadry więziennictwa w kaliskim Szczypiornie był, jest i będzie ważnym miejscem na penitencjarnej mapie Polski.

mjr Arleta Pęconek, Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki jest publiczną uczelnią służb państwowych, i jak informuje SW "najmłodszą z obecnie ośmiu tego typu jednostek w Polsce, obok takich jak chociażby Wojskowa Akademia Techniczna czy Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie".

Co stanie się z funkcjonariuszami pełniącymi dziś służbę w kaliskim ośrodku? Z informacji jakie przekazała InfoSecurity24.pl Służba Więzienna wynika, że "kadrę WSKiP w Kaliszu będą stanowić w większości obecni pracownicy i funkcjonariusze COSSW, którzy otrzymają nowe możliwości rozwoju i awansu zawodowego". "Taka formuła organizacyjna pozwoli tej Uczelni na realizację różnorodnych form kształcenia, głównie studiów, ale także projektów badawczych, w dużej mierze w wymiarze międzynarodowym" - zaznacza.

Szkoła SW zmienia lokalizację

Jak udało nam się dowiedzieć, jeśli chodzi o samą Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki, która pierwotnie powstać miała na warszawskiej Białołęce, zmieni ona lokalizację. Kpt. Konrad Wierzbicki, rzecznik prasowy WSKiP w Warszawie nie posiada jednak wiedzy na temat docelowego miejsca, na którym powstanie warszawska siedziba szkoły. Nieznane są też, jak narazie, koszty jej budowy oraz termin rozpoczęcia inwestycji.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku. W świetle ustawy o Służbie Więziennej, Uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku. Choć uczelnia istniała od sierpnia ubiegłego roku, to działalność rozpoczęła 1 stycznia 2019 roku.

Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej - informowała na początku roku Służba Więzienna. Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki dziś swoją siedzibę ma w Warszawie przy ulicy Wiśniowej 50. Nowy kampus Uczelni miał powstać na warszawskiej Białołęce, do tego czasu, tymczasowo, kształcenie ma być realizowane na bazie ośrodków szkolenia SW – głównie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama