Reklama

Służba Więzienna

Rusza pierwszy nabór do szkoły wyższej Służby Więziennej

Fot. Służba Więzienna/Facebook
Fot. Służba Więzienna/Facebook

”1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej” - informuje Służba Więzienna. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, która działalność rozpoczęła 1 stycznia 2019 roku. Służba Więzienna była bowiem jedną z nielicznych formacji mundurowych w Polsce, która nie posiadała własnej akademii.

Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie uczelni, czyli www.wskip.edu.pl.

Jak zaznacza SW, w czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku 2019 r. i będą prowadzone w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Planowane do realizacji studia stacjonarne II stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Absolwenci I i II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461). W świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669) Uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245). Choć uczelnia istniała od sierpnia, to działalność rozpoczęła 1 stycznia tego roku.

"Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie rozpoczyna rekrutację wiosną 2019 r. Kształcenie będzie realizowane od sierpnia 2019 r. Równolegle już od stycznia 2019 r. rozpoczynają się projekty badawcze i prace wydawnicze realizowane przez Uczelnię" - informowała redakcję jeszcze w styczniu rzecznik prasowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, ppłk. Elżbieta Krakowska.

Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki dziś swoją siedzibę ma w Warszawie przy ulicy Wiśniowej 50. Nowy kampus Uczelni ma powstać na warszawskiej Białołęce – na terenach pozostających w dyspozycji Służby Więziennej. Do tego czasu, tymczasowo, kształcenie ma być realizowane na bazie ośrodków szkolenia SW – głównie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze