Reklama

Służba Więzienna

Nowe stanowisko w Służbie Więziennej

Fot. por. Michał Grodner/Facebook, Służba Więzienna
Fot. por. Michał Grodner/Facebook, Służba Więzienna

Reorganizacja wprowadzana w Służbie Więziennej przez resort sprawiedliwości niesie za sobą zmiany w przepisach dotyczących stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy tej formacji. Na liście stanowisk pojawią się mianowicie dowódcy zmiany w oddziale zewnętrznym realizujący czynności administracyjne lub w oddziale zewnętrznym powyższej 200 miejsc.

Resort sprawiedliwości wprowadza zmiany w rozporządzeniu dotyczącym stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej. Modyfikacja polega na dodaniu w grupie stanowisk służbowych obok dowódcy zmiany, stanowiska dowódcy zmiany w oddziale zewnętrznym. Jak czytamy w uzasadnieniu, celem jest zapewnienie "skuteczniejszego realizowania zadań służbowych". 

Dowódca zmiany w oddziale zewnętrznym może być oficerem lub chorążym. W korpusie oficerskim będzie mógł być maksymalnie majorem. By otrzymać awans na to stanowisko, funkcjonariusz będzie musiał mieć min. sześć lat służby, w tym cztery lata w pionie ochrony. Musi on również posiadać studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej, lub szkolenie zawodowe. Musi również przejść szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian. Jeśli chodzi o rodzaj wykształcenia, to wymagany jest tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. Natomiast w korpusie chorążych, może one otrzymać stopień starszego chorążego. Wymagania co do doświadczenia zawodowego są takie same, jak w przypadku korpusu oficerów - sześć lat służby, w tym cztery lata w pionie ochrony. W przypadku rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego wymaganego do zajmowania stanowiska, wskazuje się studia pierwszego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe, a także szkolenie specjalistycznego dla dowódców zmian. Co do wykształcenia, musi to być tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny. 

Liczba podległych jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej oddziałów zewnętrznych, zgodnie ze stanem na 1 grudnia 2021 r., będzie wynosiła 69. 16 z nich realizuje czynności administracyjne. Liczba miejsc zakwaterowania dla osadzonych o pojemności powyżej 200 miejsc dotyczy 33 oddziałów zewnętrznych i waha się nawet do 870 miejsc w przypadku Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy Fordonie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.     

Jak przypomina Ministerstwo Sprawiedliwości, odziały zewnętrzne realizujące czynności administracyjne przed reorganizacją były aresztami śledczymi bądź zakładami karnymi z oddziałami dla tymczasowo aresztowanych. Zniesienie jednostki i utworzenie oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne przyporządkowanego jednostce macierzystej, nie zmniejszyło jednak zadań i kompetencji funkcjonariuszy pełniących służbę w takim oddziale zewnętrznym. Zadania dowódców przejęli w nich zastępcy. "Dziś w tych oddziałach zewnętrznych nie ma dowódcy, jest tylko zastępca, który nie ma żadnego pomocnika. Pracy więc dołożono, a pieniądze zabrano" - tłumaczył w rozmowie z InfoSecurity24.pl funkcjonariusz SW, autor bloga "Służba Więzienna Okiem Klawisza". 

Według resortu, dodanie stanowiska dowódcy zmiany w oddziale zewnętrznym pozwoli na "bardziej elastyczne zarządzanie kadrą dowódczą pomiędzy jednostkami macierzystymi, tj. aresztem śledczym czy zakładem karnym a oddziałem zewnętrznym tej jednostki organizacyjnej". Co więcej, ma również wychodzić naprzeciw oczekiwaniom kadry kierowniczej oraz strony związkowej.

Jak podliczają związkowcy z Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność, w wyniku zmian wprowadzanych przez resort sprawiedliwości, w 39 Oddziałach Zewnętrznych powstanie 156 stanowisk dowódców zmian w oddziałach zewnętrznych realizujących czynności administracyjne lub w oddziałach zewnętrznych powyższej 200 miejsc. Oceniają, co więcej, że będzie to miało "korzystny wpływ na bezpieczeństwo w jednostkach i nie spowoduje strat finansowych w przypadku podwyżki, gdyby miała ona wejść w uposażenie zasadnicze". Natomiast, jak pisze NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej, decyzja dotycząca reorganizacji i przekształcenia szeregu zakładów karnych w oddziały zewnętrzne wskazanych aresztów śledczych nie była konsultowana ze stroną związkową i na modyfikacje takie nie ma ich zgody. Wnoszą oni, co więcej, o wstrzymanie planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości reform w strukturze służby i wszczęcia merytorycznych konsultacji ze stroną związkową. 

Zmiany wejść w życie mają już dzień po ogłoszeniu. Ma być to "niezbędne dla sprawnej realizacji zadań Służby Więziennej, a także prawidłowego zarządzania jej kadrą dowódczą".

AKTUALIZACJA: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej, w Dzienniku Ustaw opublikowano 2 grudnia.

MR

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze (2)

  1. F

    „870 miejsc w przypadku Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy Fordonie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy” Skąd takie dane???

  2. Żeton

    Dlaczego organizacja wszystkich służb mundurowych w Polsce musi być taką porażką? Degradacja stopni służbowych, brak przejrzystości, a to wszystko skutkuje marną strukturą organizacyjną i nadprodukcją stanowisk oficerskich.

Reklama

Najnowsze