Reklama

Służba Więzienna

Funkcjonariusze IWSW dostaną większe dodatki?

Fot. Archiwum SW
Fot. Archiwum SW

Przepisy dotyczące dodatków specjalnych do uposażenia w Inspektoracie Wewnętrznym Służby Więziennej jeszcze nie weszły w życie, a resort sprawiedliwości już postanowił dokonać w nich korekt. W połowie grudnia w życie miały wejść bowiem przepisy mówiące o tym, że świadczenie to skorelowane będzie z kwotą bazową, podczas gdy nowela ustawy – która została opublikowana na stronach Rządowego Centrum Legislacji – mówi o odniesieniu wysokości dodatku do „uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego”. Choć nie zmienia się więc procentowa granica, jakiej dodatek specjalny przekroczyć nie może, to pojawia się nowy punkt odniesienia.

Reklama

Powstanie w Służbie Więziennej Inspektoratu Wewnętrznego, od samego początku budziło sporo kontrowersji – zarówno wśród funkcjonariuszy, jak i np. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Krytyczne głosy mówiły o tworzeniu kolejnej służby specjalnej, a mundurowi wprost alarmowali, że obawiają się inwigilacji. Zarzuty te odpierał m.in. nadzorujący formację wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, który przekonywał, że "ostrze Inspektoratu jest wymierzone w przestępców za kratami, nie w funkcjonariuszy". Mówił też, że "wykluczenie czarnych owiec – które niestety, tak jak w Policji czy innych formacjach, się zdarzają – jest w interesie porządnych funkcjonariuszy SW, rzetelnie wykonujących swoje obowiązki". 

Reklama

To jednak nie jedyne zarzuty, jakie w stosunku do pomysłu powstania IWSW mieli funkcjonariusze. Podnosili oni, że podczas gdy formacja boryka się ze sporymi brakami kadrowymi, powoływana jest kolejna jednostka, która jeszcze bardziej "wydrenuje" więzienne kadry. 

W ocenie skutków regulacji jest wskazanych 220 etatów. Biorąc pod uwagę wielkość biur spraw wewnętrznych innych służb w stosunku do wielkości tych formacji, tych 220 etatów nie jest liczbą przesadzoną. O etaty zadbaliśmy zmniejszając pod koniec 2021 r. biurokrację na poziomie okręgowych inspektoratów. Z 15 okręgowych inspektoratów pozostało 11, czyli tyle, ile sądów apelacyjnych czy prokuratur regionalnych. Na pewno IWSW nie powstaje kosztem obecnych etatów w jednostkach.
Michał Woś, wiceszef resortu sprawiedliwości, wywiad dla InfoSecurity24.pl, wrzesień 2022 r.

Jednym z elementów, które przyciągnąć miały – zdaniem związkowców – do służby w IWSW miały być wyższe uposażenia, a te z wynikać miały z wyższych etatów i dodatków do uposażenia, w tym dodatku specjalnego. I właśnie tego drugiego elementu dotyczy opublikowany projekt nowelizacji ustawy o SW. 

Reklama

Punkt odniesienia

W pierwotnym założeniu, funkcjonariuszom pełniącym służbę w IWSW przysługiwać miał dodatek specjalny o charakterze stałym w wysokości do 30 proc. kwoty bazowej. Przepisy te wejść w życie miały 14 grudnia 2022 roku. Jak się jednak okazuje, mogą nie mieć na to szansy, bowiem resort sprawiedliwości, w noweli ustawy o SW, proponuje zmiany w tym zakresie. Po korekcie, jeśli przepisy zostaną rzecz jasna uchwalone w zaproponowanym kształcie, dodatek specjalny wynosić będzie nadal 30 proc. jednak nie – jak miało to być dotychczas – kwoty bazowej, a uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami (czyli dodatkiem za wysługę lat, stopień i służbowym).

Jak podkreśla w rozmowie z InfoSecurity24.pl Andrzej Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ "Solidarność", oznacza to, że po zmianach "dodatki będą na zdecydowanie wyższym poziomie niż pierwotnie zakładano". Dodaje, że dzieje się tak podczas gdy, "funkcjonariuszom w jednostkach podstawowych odmawia się podwyższenia dodatków służbowych, które od wielu lat stoją w miejscu". Jego zdaniem nowelizacja przepisów wynikać może z tego, że nie ma chętnych do służby w Inspektoracie. 

Być może nie ma chętnych do tego inspektoratu. Zdumiewający jest fakt, że do tej pory pełniący służbę w jednostkach w stolicy funkcjonariusze nie mogą doczekać się dodatku stołecznego, czego efektem jest bardzo małe zainteresowanie służbą w tych jednostkach, a ministerstwo sprawiedliwości szasta środkami dla funkcjonariuszy Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej. Można zatem założyć, że tylko pieniądze będą decydować o wstąpieniu do tego Inspektoratu.
Andrzej Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSSZ "Solidarność"

Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiana dokonywana jest "ze względu na wagę spraw, którymi będzie zajmować się IWSW jako jednostka organizacyjna nadzorowana przez ministra sprawiedliwości".

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze