Reklama

Służba Więzienna

"Funkcjonariusz PRO" częścią programu modernizacji SW

Fot. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach/Facebook
Fot. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach/Facebook

Projekt programu modernizacji Służby Więziennej na lata 2021-2024, a dokładnie jego robocza wersja, uzupełniony został o pakiet socjalno-bytowy dla funkcjonariuszy i pracowników - poinformował szef SW gen. Jacek Kitliński. Jego realizacja może kosztować formację prawie 42 mln złotych. 

W piśmie skierowanym do Andrzeja Kołodziejskiego, przewodniczącego Tymczasowej Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność, gen. Jacek Kitliński, szef formacji, informuje, że resort sprawiedliwości zdecydował się na uzupełnienie projektu programu modernizacyjnego o pakiet socjalno-bytowy. Chodzi mianowicie o występujące pod nazwą "Funkcjonariusz PRO" zmiany dotyczące poprawy warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników SW. Cztery lata jego realizacji mają kosztować Służbę Więzienną, jak oszacowano, 41,8 mln złotych. 

Służba Więzienna wydać ma prawie 42 mln złotych m.in. na modernizację i poprawę standardów wybranych pomieszczeń, w szczególności takich jak szatnie i sanitariaty, pomieszczenia socjale, dyżurki oddziałowych, punkty dowodzenia, wartownie czy pokoje biurowe. Prace polegać mają, jak czytamy w piśmie do Kołodziejskiego, na działaniach inwestycyjno-remontowych oraz zakupie wyposażenia. Formacja ma również w planach przeznaczenie części tej kwoty na tworzenie i doposażenie "miejsc mających na celu podnoszenie i utrzymywanie sprawności fizycznej funkcjonariuszy i pracowników".

O wprowadzenie takiego pakietu, jeszcze w maju br. apelował właśnie sam Kołodziejski w piśmie skierowanym do ówczesnego sekretarza stanu w resorcie sprawiedliwości, odpowiedzialnego za Służbę Więzienną, czyli Michała Wójcika. I choć polityk z kierownictwem ministerstwa się pożegnał, a jego miejsce zajął Michał Woś, to jak widać o sprawie nie zapomniano. Jak podkreślił w rozmowie z InfoSecurity24.pl Andrzej Kołodziejski, poprzednia ustawa modernizacyjna zadbała o sprzęt czy uposażenia funkcjonariuszy, ale zapomniano o sprawach socjalnych, a "nie jest z tym najlepiej". 

Poprzednia ustawa modernizacyjna zadbała o sprzęt, uposażenia funkcjonariuszy. Tymczasem o sprawach socjalnych właściwie zapomniano. A nie jest z tym najlepiej. Są jednostki w których funkcjonariusze nie mają właściwego dostępu do toalety, ponieważ nie ma jej na oddziale. Nie wspominając pokojów socjalnych, czy stołówek.

Andrzej Kołodziejski, przewodniczący Tymczasowej Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność

Jak tłumaczył jeszcze w maju szef Tymczasowej Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność, modernizacja infrastruktury socjalnej, z której na co dzień korzystają lub mogliby korzystać wszyscy funkcjonariusze polegać powinna m.in. na zapewnieniu odpowiedniej liczby i jakości szafek na umundurowanie czy oddzielnych szatni dla kobiet głównie w dziale ochrony. Co więcej, inwestycji wymaga również infrastruktura sanitarna, są bowiem problemy z liczbą natrysków, która nie jest adekwatna do liczby funkcjonariuszy zdających służbę, a także z toaletami, których po prostu na niektórych oddziałach nie ma. Niezbędne są również ergonomiczne meble, pomieszczenia socjalne, stołówki czy szafki socjalne. Związkowiec podkreślał również, że niemal wszystkie te prace mogą zostać wykonane przez osadzonych, co przełoży się oczywiście na koszt modernizacji. 

Podkreślić należy jednak, że pakiet socjalno-bytowy nie został włączony do gotowego projektu modernizacyjnego Służby Więziennej na lata 2021-2024, który wszedł już na legislacyjną ścieżkę. Na razie mowa cały czas jedynie o jego wersji roboczej, nad którą wciąż pracuje resort sprawiedliwości w ramach wewnętrznych konsultacji i ocen, choć - jak dowiedzieliśmy się w listopadzie - podpisany został on już przez byłego wiceministra Michała Wójcika i przekazany do wglądu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze. Niewielkie, delikatnie mówiąc, są więc szanse na to, by ruszył on od stycznia 2021 rok, jak planowano. 

Pismo gen. Kitlińskiego daje nam więc w sumie pierwszy, ale niewielki wgląd w to, co przygotowują dla funkcjonariuszy kierownictwo formacji i resort sprawiedliwości. Wiadomo również, zgodnie z informacjami przekazanymi InfoSecurity24.pl pod koniec listopada przez Czesława Tułę, przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, że ustawa będzie ukierunkowana na mundurowych. Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące corocznej podwyżki uposażenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.  

MR

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze