Reklama

Służba Ochrony Państwa

Więcej stanowisk kierowniczych i specjalności w SOP

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Służba Ochrony Państwa zyska niedługo nowe stanowiska oraz specjalności. Po pierwsze, pojawią się wśród funkcjonariuszy tej formacji „dowódcy ochrony”, a po drugie - wyodrębnione zostaną dodatkowe specjalności. Co więcej, modyfikacje - jak czytamy w uzasadnieniu - to jeden „z elementów procesu dostosowywania systemu uposażeń funkcjonariuszy SOP do potrzeb wynikających z kilkuletnich doświadczeń funkcjonowania formacji”.

Reklama

W strukturze Służby Ochrony Państwa pojawić ma się nowe stanowisko służbowe. Mowa o dowódcach ochrony prezydenta i premiera. Ma to - czytamy w dokumentach - "sformalizować i umocować prawnie w strukturze formacji to stanowisko funkcyjne, prowadząc tym samym do "usprawnienia systemu działania Grupy ochrony Prezydenta RP oraz Grupy ochrony Prezesa Rady Ministrów". Funkcjonariusze na tych stanowiskach będą mieli uprawnienia do "wydawania dyspozycji w sytuacjach szczególnych, związanych z realizacją ochrony bezpośredniej wszystkim funkcjonariuszom SOP".

Reklama

Decyzja o utworzeniu nowego stanowiska miała zapaść w związku z doświadczeniami formacji w, jak to ujęto, organizacji nieplanowanych wcześniej działań, "w szczególności w strefach objętych działaniami wojennymi, o wysokim stopniu zagrożenia, dysfunkcjami zarządczymi związanymi z dynamiką przydziału sił i środków w celu ich zabezpieczenia oraz możliwością współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przydzielonych kompetencji".

Czytaj też

Liczba kierowników komórek organizacyjnych w Służbie Ochrony Państwa wzrośnie tym samym z siedmiu do ośmiu. I jak czytamy w projekcie, wymagania jakie resort spraw wewnętrznych i administracji stawia przed potencjalnymi dowódcami ochrony prezydenta i premiera, to wyższe wykształcenie (drugiego stopnia lub jednolite magisterskie) i co najmniej siedem lat służby oraz oczywiście przeszkolenie specjalistyczne.

Reklama

Zmiany wprowadzone zostaną również w grupach i specjalnościach, które funkcjonują w SOP. W grupie administracyjnej pojawi się "instruktor", a do grupy ochrony wprowadzone zostaną trzy nowe specjalności: ochrony specjalnej, zabezpieczenia miejsc pobytu oraz rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego miejsc pobytu. Natomiast w grupie operacyjno-rozpoznawczej dwie specjalności znikają (zapobiegania i operacyjna; pierwsza uznana została za zbędną), a pojawia się jedna - operacyjno-manewrowa. We wszystkich tych przypadkach wskazane przez MSWiA wymagane kwalifikacje to przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe.

Tabela specjalności w nowej wersji ma pozwolić na precyzyjniejsze określenie w strukturze stanowisk poszczególnych komórek organizacyjnych SOP grupę funkcjonariuszy, którzy wykonują obowiązki służbowe związane w największej mierze z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom chronionym, które są szczególnie ważne z punktu widzenia wykonywania ustawowych zadań formacji. MSWiA ma też w planach, jak zapewnia, powiązanie przesłanek przyznawania dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa wykonującym czynności decydujące o zaliczeniu zajmowanych przez nich stanowisk do ww. specjalności, tak by "wzmocnić mechanizm motywacyjny do pełnienia służby we wskazanych obszarach odpowiadających tym specjalnościom".

Czytaj też

Dodatek, o którym mowa, to jeden z dwóch dodatków o charakterze stałym w SOP. Razem z dodatkiem specjalnym nie może przekroczyć 80 proc. uposażenia zasadniczego. W przepisach wyróżniono kilka jego rodzajów, jak np. za wykonywanie czynności kontrolnych czy za pełnienie służby w warunkach zagrażających życiu bądź zdrowiu albo w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub w szczególnym miejscu pełnienia służby.

Przy okazji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło do dokumentów dotyczących SOP jeszcze trochę poprawek językowych, dotyczących poprawnej pisowni nazw stanowisk służbowych.

Reklama

Komentarze

    Reklama