Reklama

Służby Mundurowe

SG i PSP też chcą nagród za prowadzenie działań w trakcie pandemii

Fot. mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie
Fot. mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie

Związkowcy ze Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej upomnieli się o nagrody finansowe dla funkcjonariuszy, w związku z prowadzonymi przez nich działaniami w przeciwdziałaniu pandemii COVID-19. Mundurowi chcą zostać docenieni za swoją służbę, tak samo jak ich koledzy z policji.

Pismo, przygotowane przez Zarząd Krajowy ZZS "Florian", w sprawie nagrodzenia strażaków biorących bezpośredni udział w czynnościach związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 trafiło do nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i szefa Obrony Cywilnej Kraju. Związkowcy pytają w nim, czy komenda planuje "przedsięwzięcia motywacyjne lub nagrodowe dla funkcjonariuszy PSP". Jak podkreślają, jako strona społeczna, zauważają potrzebę "docenienia strażaków za ich dotychczasową służbę w warunkach szczególnego zagrożenia podczas epidemii na wzór działań wdrożonych w innych służbach mundurowych". Funkcjonariusze powołują się oczywiście na policję, która ogłosiła w czerwcu, że w związku z licznymi, dodatkowymi zadaniami, które policjanci realizują podczas stanu epidemii, kierownictwo podjęło decyzję o przyznaniu im nagród w kwocie łącznie 54 mln zł. Wyróżnionych zostało 53 tys. szeregowych policjantów.

W naszej ocenie docenienie przez kierownictwo PSP strażaków za działania podejmowane w trudnym czasie epidemii z pewnością pozytywnie wpłynęłoby na większe zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków służbowych i byłoby bardzo dobrze odebrane w środowisku.

fragment pisma przesłanego ZZ Strażaków "Florian"

O nagrody upomnieli się również związkowcy ze Straży Granicznej. NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej nie skierował jednak pisma w tej sprawie. Przedstawiciele związku poruszyli ten temat podczas spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W rozmowach uczestniczył m.in. sekretarz stanu w resorcie, Maciej Wąsik. 

Wiceminister miał zapewnić, że o wyróżnieniu nagrodami funkcjonariuszy Straży Granicznej będzie rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim i komendantem głównym Straży Granicznej, gen. dyw. SG Tomaszem Pragą.

Sprawy do załatwienia

To oczywiście nie jedyny temat, który związkowcy ze Straży Granicznej poruszyli podczas spotkania. Jak relacjonują, upomnieli się jeszcze o zmiany przepisów dotyczących sytuacji mieszkaniowej funkcjonariuszy Straży Granicznej, zakres i tryb udzielania zwolnień od zajęć służbowych, a także wprowadzenie dodatku za służbę pełnioną w porze nocnej. Odnosząc się do tych propozycji NSZZ FSG wiceminister zaznaczył, że "zostaną poddane analizie w zakresie możliwej zmiany przepisów".

Co więcej, związkowcy przypomnieli o "pilnej potrzebie" realizacji porozumienia z 2018 roku, a dokładnie punktu dotyczącego art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy różnych formacji. Wąsik zapewnić miał podczas rozmowy, że prace nad tym tematem ruszą po uchwaleniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej. Jej projekt przyjął niedawno rząd i trafił on już do Sejmu, a dokładnie do Biura Legislacyjnego. Minister Kamiński - informując o przyjęciu przez rząd projektu ustawy - zapewniał, że prace nad tym dokumentem będą szły sprawnie, a zmiany mają wejść w życie jeszcze w sierpniu. Jak dodał Wąsik podczas spotkania ze związkowcami, jednym z wariantów, jaki bierze się pod uwagę przy likwidacji art. 15a, jest zaliczanie lat pracy z cywila dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 i przed dniem 1 października 2003, którzy osiągną minimum 25 lat służby.

Temat art. 15a poruszali jeszcze w maju br. policyjni związkowcy. Wtedy też, ten sam polityk, czyli Maciej Wąsik, nie wykluczył, "że będzie to kolejny krok rządu i uda się go wykonać jeszcze w tym roku", jednak na załatwienie sprawy policjanci przyjęci po roku 1999 "będą musieli poczekać do chwili pojawienia się symptomów ożywienia gospodarczego po epidemii". Na razie funkcjonariusze nie doczekali się nawet zarysu propozycji ze strony MSWiA. 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze