Reklama

Służby Mundurowe

Resort przedłuża zawieszenie kształcenia na uczelniach służb

Fot. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Facebook
Fot. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Facebook

Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji przedłużył czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni służb państwowych w związku z pandemią koronawirusa. Na razie termin ten przedłużono do 24 maja br. 

Uczelnie, o których mowa, to oczywiście Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Rozporządzenie w życie wchodzi 27 kwietnia. 

Ograniczenie funkcjonowania uczelni przez zawieszenie kształcenia dotyczy zarówno studiów, studiów podyplomowych oraz w innych formach. Zajęcia mogą być w tym okresie realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego kształcenia. 

Dokument z 24 kwietnia zmienia również treść ustępu dotyczącego weryfikacji osiągniętych efektów uczenia. Wcześniej mówił on po prostu o tym, że może się ona odbywać poza siedzibą uczelni, "z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację". Resort dodał, że dotyczy to "w szczególności przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych". 

Przypomnijmy, że rozporządzenie zawieszające naukę na WSPol oraz SGSP od 12 do 25 marca dodawało wyjątek, który zakładał, że kształcenie będzie kontynuowane na kierunku Nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Przepis nie pojawił się już jednak w kolejnych dokumentach dotyczących sprawy. Jak tłumaczył wtedy w rozmowie z InfoSecurity24.pl insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy komendanta głównego policji, "na chwilę obecną w szkołach policyjnych - z zachowaniem wszystkich rygorów bezpieczeństwa zdrowotnego - pozostali funkcjonariusze objęci szkoleniem podstawowym". Jak dodawał, "policjanci ci jak najszybciej muszą opanować minimum wiedzy policyjnej i uzyskać podstawowe uprawnienia, aby wykonywać czynności policyjne, w obecnej sytuacji związane chociażby z zadaniami tzw. specustawy, wspierając czy zastępując policjantów w terenie".

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze