Reklama

Służby Mundurowe

Radiotelefony TETRA za 80 mln złotych

Fot. Policja
Fot. Policja

Komenda Główna Policji poinformowała o rozstrzygnięciu trwającego od marca 2020 roku przetargu na dostawy radiotelefonów systemu TETRA z szyfrowaniem wraz wyposażeniem i oprogramowaniem. Chodzi o ramową umowę z 5 dostawcami, którzy będą mogli zrealizować zamówienia aż do wyczerpania środków, zaplanowanych na ponad 80,4 mln zł brutto. Co ciekawe, są to radiotelefony przeznaczone dla systemu, który dotąd nie powstał. Decyzję KGP w tej sprawie w październiku 2019 roku unieważnił wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, podtrzymany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, a sprawą obecnie interesuje się NIK.

Przetarg, w którym do wyboru najkorzystniejszej oferty doszło 15 września, zakończył się w październiku podpisaniem umów. Jednak informacja ta do publicznej wiadomości została podana dopiero 14 grudnia 2020 roku. Postępowanie dotyczy dostawy radiotelefonów w systemie TETRA szyfrowanych w standardzie TEA2 wraz z pełnym pakietem niezbędnego do ich eksploatacji oprogramowania i wyposażenia, w tym urządzeń peryferyjnych, takich jak słuchawki, ładowarki, akumulatory, anteny itp. W ramach umowy dostarczone mają zostać radiotelefony stacjonarne i przewoźne wraz z wyposażeniem, zestawy nasobne dla funkcjonariuszy, w tym kamuflowane (z ukrytymi antenami) i motocyklowe (z zestawami dokaskowymi), ładowarki, oraz oprogramowanie i sprzęt niezbędne do programowania telefonów i wprowadzania kluczy szyfrujących w standardzie TEA2.

Pierwotnie sprzęt ten obwarowany był bardzo ścisłymi wymaganiami, których część została zaskarżona przez oferentów, gdyż obejmowały rozwiązania techniczne, które są typowe dla jednego producenta, a przy tym, co zaznaczono w jednym z odwołań, część z nich nie jest obecnie stosowana w Policji, tak więc nie istniało uzasadnienie dla ich zastosowania. Znalazł się wśród nich na przykład wymóg zgodności z niestosowanym przez policję oprogramowaniem Motorola xCore 9.0.2 czy ładowarka na konkretną liczbę akumulatorów ze zdalnym programowaniem.

Spowodowało to wydłużenie procedury, która trwała od stycznia 2020 roku, ale oferenci byli zdeterminowani, gdyż zawarta z 5 z nich umowa ramowa otwiera możliwość realizacji zamówień w okresie kolejnych 48 miesięcy, aż do wyczerpania wyasygnowanych środków w wysokości netto 65 375 711,05 zł, co po doliczeniu podatku VAT daje łączną sumę brutto 80 412 124,59 zł. Firmy które spełniły wszystkie wymagania formalne i znalazły się grupie, której "oferty były najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych", to:

  • DGT Sp. z o.o. ze Straszyna:
  • Profesjonalna Aparatura Radiokomunikacyjna
  • "PROFKOM" Truszkowski Krzysztof z Olsztyna;
  • TELTRONIK Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźle;
  • YAGI-FRYSKA Sławomir Fryska z Kobylnicy;
  • IT Partners Telco sp. z o.o. z Warszawy.

Odrzucono ofertę Sprint S.A. z Olsztyna, która uzyskała najniższą ocenę 91,42 na 100 możliwych punktów. 100/100 otrzymała spółka DGT. Pozytywne rozstrzygnięcie otwiera możliwość zawarcia kontraktów ramowych z 5 podmiotami i rozpoczęcia dostaw radiotelefonów TETRA.

Co ciekawe, są one przeznaczone dla systemu, który dotąd nie powstał. Warto też przypomnieć, że spora część specjalistów jest zdania, że system TETRA powinien ustąpić miejsca dedykowanym, szyfrowanym sieciom LTE, co zresztą dzieje się już w wielu państwach na świecie. 

Przypomnijmy, że na mocy wyroków wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą anulowanie przez KGP postępowania dotyczącego pozyskania systemu TETRA w ramach w przetargu "łączność w systemie ETSI TETRA w 13 miastach i aglomeracjach miejskich" i podpisanie umowy z wolnej ręki z Motorola Solutions zostało unieważnione już październiku 2019 roku. Następnie decyzję tę podtrzymał wyrok Sadu Okręgowego w Warszawie z sierpnia 2020 roku. Sprawą, jak informował Puls Biznesu, zainteresowała się też Najwyższa Izba Kontroli, która ma zbadać sytuację w 2021 roku.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze