Reklama

Służby Mundurowe

Program modernizacji służb kończy parlamentarną ścieżkę

Autor. Sejm RP/Twitter

Pilny projekt programu modernizacji na lata 2022-2025, obejmujący służby podległe Ministertstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Sprawiedliwości, a także zmian w ustawie o policji został zaakceptowany przez parlamentarzystów. Dokument, zakładający prawie 12-mld inwestycje w formacje mundurowe, trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy.

To koniec parlamentarnych prac nad projektem, zakładającym m.in. podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej. W ich toku wprowadzono do projektu pare istotnych poprawek, jak np. tę wpisującą do ustawy program modernizacji Służby Więziennej. Zgłoszono również poprawki dotyczące ustawowego uregulowania dla ustanowienia odznaczenia oraz wprowadzenia dodatku do emerytury (o 1 proc. podstawy) dla osób, które z narażeniem życia interweniowały w trakcie służby. Chodzi dokładnie o mundurowych, którzy otrzymają Medal imienia podkomisarza Andrzeja Struja. Posłowie przychylili się również do szeregu zmian, które w dokumencie zaproponowali senatorowie. Co ważne jednak, nie zgodzili się na uszczuplenie modernizacyjnych środków przeznaczonych na zwiększenie liczby etatów w służbach, które - zgodnie z senacką poprawką - miały zostać przesunięte na podwyżki dla pracowników cywilnych.

Czytaj też

Program modernizacji na lata 2022-2025 będzie już kolejnym tego typu wieloletnim przedsięwzięciem, choć startującym z rocznym opóźnieniem. Plany te pokrzyżowała jednak pandemia koronawirusa. Ostatecznie jednak, mająca ruszyć w styczniu 2022 roku modernizacja, pochłonie ponad 10 mld złotych w przypadku służb podległych MSWiA oraz prawie 1,9 mld złotych w przypadku Służby Więziennej. Policji z tej puli przypadnie ponad 6,4 mld zł, Straży Granicznej - ponad 1,4 mld, Państwowej Straży Pożarnej - ponad 1,9 mld, a Służbie Ochrony Państwa - 214 mln zł. Biorąc pod uwagę obszary inwestycji, to na te budowlane przeznaczone zostanie prawie 2,4 mld zł, zaś na zakupy sprzętu transportowego - 918 mln, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej - 238 mln, sprzętu informatyki i łączności - 635 mln oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy - 189 mln zł.

W Policji na inwestycje budowlane przewidziana jest kwota ponad 1,6 mld zł. Część zostanie przeznaczona na odtworzenie 250 posterunków policji w małych miejscowościach. 517 mln zostanie wydanych na zakupy prawie 2 tys. jednostek sprzętu transportowego i lotniczego. Za 193 mln zł zostanie zakupiony sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, m.in. pistolety i urządzenia RTG do prześwietlania ładunków, czy laserowe mierniki prędkości oraz kamery nasobne. Ponad 512 mln zostanie przeznaczonych na zakup sprzętu informatyki i łączności.

W Straży Granicznej na inwestycje budowlane zostanie wydatkowana kwota 439 mln zł. Część z niej zostanie przeznaczona na modernizację zautomatyzowanego systemu radarowego nadzoru oraz budowę systemu perymetrycznego na granicy. Na zakupy sprzętu transportowego zaplanowano prawie 240 mln zł, m.in. na samoloty, poduszkowce i samochody patrolowe. 36 mln zł zostanie wydane na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, a na sprzęt łączności przeznaczone zostanie 103 mln zł.

Czytaj też

W PSP na inwestycje budowlane zaplanowano 800 mln zł, które zostaną wydane na budowę 53 nowych strażnic oraz modernizację 67 dotychczas eksploatowanych budynków. 138 mln zł zostanie przeznaczone na zakup 40 samochodów z drabiną pożarniczą, a na wyposażenie osobiste i ochronne przeznaczono 100 mln zł, w tym na wymianę umundurowania służbowego i koszarowego.

Z kolei w SOP 85 mln zł zostanie wydanych na inwestycje budowlane. Na zakup sprzętu transportowego w SOP przeznaczone zostanie 24 mln zł, a sprzęt i uzbrojenie techniki specjalnej to 9 mln zł.

Ponad 5,6 mld zł w nowym programie modernizacyjnym zaplanowano na wzmocnienie etatowe formacji, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń oraz na podwyższenie wynagrodzeń pracowników cywilnych. Przypomnijmy, że wynagrodzenie mundurowych, zgodnie z ustaleniami, wzrośnie od stycznia 2022 roku o 677 złotych brutto (razem z nagordą roczną) średnio na etat. Natomiast w latach 2022-2025 liczba etatów w Policji zwiększy się o 5,6 tys., w Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej o 750. Na zwiększenie liczby etatów nie może liczyć SOP, ale formacja ta i tak mierzy się ze sporymi wakatowymi problemami, więc nie byłby to dla niej najlepszy krok.

Ważnym obszarem modernizacji ma być m.in. podniesienie poziomu wyszkolenia i kwalifikacji funkcjonariuszy oraz zwiększenie poziomu i efektywności kształcenia. Zmiany w systemie szkolnictwa policyjnego mają zapewnić skuteczne i profesjonalne wyszkolenie funkcjonariuszy Policji, powiązanie systemu podnoszenia kwalifikacji z systemem awansów i wynagradzania funkcjonariuszy oraz usprawnienie funkcjonowania szkół policyjnych. Dodano, że zwiększona zostanie motywacja policjantów w kreowaniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Reorganizację przejdzie Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Obecnie podstawowym zadaniem CLKP jest prowadzenie badań naukowych, szkoleń oraz prac rozwojowych dotyczących kryminalistyki. Po zmianach, główna działalność CLKP będzie skoncentrowana na zadaniach wspierających pracę Policji.

Program modernizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., natomiast zmiany w ustawie o Policji zaczną obowiązywać w terminach późniejszych, co - jak zaznaczono - stworzy możliwość optymalnego dostosowania do nowych rozwiązań prawnych.

Czytaj też

Czteroletni program modernizacji Służby Więziennej zakłada, jak to ujęto w dokumentach, poprawę bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych; zakup i zwiększenie liczby użytkowanych pojazdów specjalnych, autobusów do przewozu grupowego i pojazdów przeznaczonych dla Zespołów Terenowych Dozoru Elektronicznego; poprawę efektywności energetycznej jednostek organizacyjnych Służby Więziennej; pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych oraz odtworzenie i poprawa infrastruktury jednostek organizacyjnych Służby Więziennej; modernizację systemów informatycznych, łączności i monitoringu wizyjnego; zmianę systemu zatrudnienia kadry medycznej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności; poprawę warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych Służby Więziennej "Funkcjonariusz PRO"; wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej przez podwyższenie wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej; wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej; wzmocnienie etatowe dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej; poprawę infrastruktury Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Do wydania formacja będzie miała na ten cele ponad 1,865 mld złotych. 

Mówiąc o poprawie warunków bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, ministerstwo chce pozyskać nowe uzbrojenie i środki ochrony, a także wprowadzić do użytku mobilne strzelnice kontenerowe. W Służbie Więziennej powstać mają też nowe miejsca "zakwaterowania osadzonych" oraz odtworzona i poprawiona ma zostać infrastruktura jednostek organizacyjnych. Ma to wpłynąć m.in. na poprawę wykonywania obowiązków służbowych przez personel więziennictwa. 

Ze składanych już jakiś czas temu deklaracji wynikało, że w ramach programu modernizacji SW, dla funkcjonariuszy przewidziana będzie podwyżka uposażeń. Ostatnio przedstawiciele resortu sprawiedliwości zapewniali też, że będzie ona nie mniejsza niż ta, jaką otrzymać mają mundurowi pełniący służbę w formacjach podległych MSWiA. Zgodnie z zapisami ustawy, wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń ma nastąpić przez podwyższenie wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie. Planowany jest wzrost wielokrotności kwoty bazowej od dnia 1 stycznia 2022 roku w wysokości o 0,251 przy założeniu kwoty bazowej ustalonej dla funkcjonariuszy w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w wysokości 1 614,69 zł. Po tych zmianach, jak przekonują projektodawcy, przeciętne uposażenie funkcjonariuszy SW w roku 2022 wzrośnie w skali miesiąca na etat wraz z nagrodą roczną o 405,29 zł. Pozostała część podwyżki, tak by była ona taka sama jak ta w formacjach MSWiA (677 zł brutto), wynikać będzie z przewidzianej na przyszły rok waloryzacji.

Co ciekawe, resort sprawiedliwości, podobnie jak MSWiA, zamierza w najbliższych latach zwiększyć stan etatowy podległej sobie formacji. Łącznie do SW trafić ma 580 mundurowych etatów: 2023 - 100 etatów, 2024 i 2025 - po 240 etatów.

Ustawa trafi teraz do prezydenta, który zapewne nie będzie zwlekał z jej podpisaniem. Tym samym wiele wskazuje na to, że zapowiedzi kierownictwa MSWiA dotyczące tego, iż program modernizacji zostanie uchwalony jeszcze w tym roku, staną się faktem. Po tym jak ustawę podpisze prezydent, by dokument stał się obowiazyjącym prawem, czeka go już tylko publikacja w Dzienniku Ustaw.

MR/DM

Reklama

Komentarze (1)

  1. Tomson

    A jak ze wzrostem płac w następnych latach? Dodajcie możliwość komentowania bez logowania bo to nie ma sensu.

Reklama