Reklama

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Budżet na 2022 rok przyjęty. CBA z dodatkowymi środkami

Fot. CBA
Fot. CBA

Sejm przyjął w piątek budżet na 2022 r. W trakcie głosowań zostały odrzucone wnioski o odrzucenie projektu ustawy a przyjęte zostały poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania, które zwiększają dochody budżetu o 10,5 mld zł i obniżają deficyt budżetu o nieco ponad 1 mld zł. Jedna z przyjętych poprawek zwiększa o ponad 20 mln złotych finansowanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2022 r. W trakcie głosowań odrzucone zostały wnioski o odrzucenie ustawy. Odrzucone zostały również wszystkie wnioski mniejszości, zgłoszone do projektu, a także wnioski zgłoszone podczas drugiego czytania projektu, które nie uzyskały poparcia Komisji Finansów Publicznych.

Poparcie Sejmu uzyskało 14 poprawek, które zgłoszono w II czytaniu. Najważniejsza z nich zwiększa dochody budżetu o 10,5 mld zł i zmniejsza deficyt o nieco ponad 1 mld zł. W rezultacie dochody budżetu państwa w 2022 r. wyniosą 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł.

Wśród przyjętych poprawek znalazła się też m.in. zmiana dotycząca zwiększenia finansowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Posłowie zdecydowali, że  CBA otrzyma łącznie o 24 mln złotych więcej niż zakładano pierwotnie, a środki przeznaczone zostaną na "podwyższenie funduszu uposażeń funkcjonariuszy CBA". 

W części 42 - Sprawy wewnętrzne zmniejszyć wydatki o kwotę 12.000 tys. zł, z tego o kwotę 4.675 tys. zł na Komendę Główną Policji (rozdz. 75402, wydatki bieżące jednostek budżetowych), o kwotę 2.325 tys. zł na jednostki terenowe Policji (rozdz. 75403, wydatki bieżące jednostek budżetowych) i o kwotę 5.000 tys. zł na komendy powiatowe Policji (rozdz. 75405, wydatki bieżące jednostek budżetowych) oraz w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 44 - Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych zmniejszyć wydatki o kwotę 12.000 tys. zł (rozdz. 75818, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem łącznej kwoty 24.000 tys. zł na zwiększenie wydatków w części 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne na Centralne Biuro Antykorupcyjne (rozdz. 75420, wydatki bieżące jednostek budżetowych, § 4050) na podwyższenie funduszu uposażeń funkcjonariuszy CBA.
Poprawka nr 35 do ustawy budżetowej na rok 2022, zgłoszona przez KP PiS

Zgodnie z treścią poprawki, by przesunąć dodatkowe środki dla CBA, zmniejszyć trzeba o 4 657 000 złotych wydatki przewidziane na Komendę Główną Policji. Mniej środków otrzymają też jednostki terenowe policji (o 2 325 000 złotych) oraz komendy powiatowe policji (o 5 000 000 złotych). Zdecydowano też, by zmniejszyć o 12 mln złotych część 83 (Rezerwy celowe) w pozycji 44, która dotyczy dofinansowania realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środków na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadań związanych z poprawą finansów publicznych. Jeśli zmiany znajdą się w ostatecznej wersji budżetu, CBA do dyspozycji w 2022 roku będzie miało łącznie 241,2 mln złotych.

Teraz ustawa budżetowa trafi do Senatu. Jej przekazanie do izby wyższej, zgodnie z harmonogramem, ma nastąpić do 23 grudnia, natomiast do 12 stycznia przyszłego roku zakładane jest podjęcie przez Senat uchwały ws. ustawy budżetowej na 2022 r.

14 stycznia poprawki Senatu mają być rozpatrzone na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, a podczas posiedzenia Sejmu w dniach 26-27 stycznia zajmie się nimi izba niższa. Przekazanie ustawy do podpisu prezydenta ma nastąpić do 31 stycznia przyszłego roku.

Zgodnie z konstytucją rząd musi przesłać projekt budżetu do Sejmu najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego. Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia jej przekazania izbie wyższej. Prezydent podpisuje przedstawioną przez marszałka Sejmu ustawę budżetową w ciągu siedmiu dni. Jeśli jednak w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu, wtedy głowa państwa może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

PAP/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama