Reklama

Służby Mundurowe

Prezydent mianuje generałów. Awansu doczekał się szef SOP

Autor. Marek Borawski/KPRP

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego poinformował w poniedziałek, że prezydent Andrzej Duda zamierza wręczyć w listopadzie nominacje generalskie. Jak wynika z informacji do których dotarła redakcja InfoSecurity24.pl wśród nowo mianowanych generałów znaleźć ma się m.in. komendant Służby Ochrony Państwa, rektor – komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej i zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej.

Reklama

Jak ustaliła redakcja InfoSecurity24.pl, wśród nazwisk wpisanych na listę awansową znajdziemy - obok wojskowych - m.in. komendanta Służby Ochrony Państwa. Płk SOP Radosław Jaworski będzie tym samym pierwszym oficerem w historii formacji, który taką nominację otrzyma. Żaden z jego poprzedników nie dosłużył się bowiem w SOP pierwszego generalskiego stopnia, a jedyny generał (gen. bryg. SOP Tomasz Miłkowski) swój awans otrzymał w czasach, kiedy pełnił jeszcze slużbę na stanowisku komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Reklama

Jak mówi redakcji jeden z urzędników uczestniczący w procesie nominacyjnym, „ten awans jest naturalny”. „To przede wszystkim podniesienie rangi całej formacji” - dodaje. Tłumaczy, że „SOP ma za sobą dwa lata zbierania doświadczeń z zabezpieczania wizyt wysokich przedstawicieli Polski i innych państw na terenach działań wojennych oraz współpracy z czołowymi światowymi formacjami ochronnymi.”

Czytaj też

Do korpusu generałów, tym razem Straży Granicznej, dołączyć ma rektor – komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, płk. SG Piotr Boćko To także pierwszy raz w historii, kiedy szef WSSG zostanie generałem, jednak nie wynika to z tego, że żaden z jego poprzedników na to nie zasłużył. Poprzedników płk. Boćko zwyczajnie nie było. Szkoła wyższa SG to nowa jednostka, a zatem nowy jest też „generalski etat” jaki zajmuje jej rektor.

Reklama

Czytaj też

Pierwszy stopień generalski otrzymać ma również zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej płk Piotr Sękowski oraz płk Artur Koczerba, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie.

Generalski patchwork

Awanse generalskie z okazji 11 listopada to nic nadzwyczajnego. Co więcej w ustawach pragmatycznych każdej mundurowej formacji znajdziemy zapis mówiący o tym, że można je przyznać właśnie z okazji świąt narodowych. Nie da się jednak nie zauważyć, że z reguły wręczanie nominacji generalskich zbiegało się w czasie ze świętem konkretnej służby, a te „listopadowe” dedykowane były raczej (choć oczywiście nie zawsze) wojskowym. Dodatkowo jeśli weźmiemy pod uwagę czas przyznania awansów, przypadający na okres tuż przed oczekiwanymi zmianami, jakie – w związku z wynikiem wyborów – zajść mają w rządowych ławach, pojawienie się dyskusji na temat zasadności awansów właśnie w tym momencie, jest niemal pewne.

Zgodnie z przepisami prezydent mianuje oficera na stopień generała brygady SOP na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Podobnie sprawa wygląda w Straży Granicznej, a Służbie Więziennej wniosek do głowy państwa składa minister sprawiedliwości.

AKTUALIZACJA - 7.11.2023 g. 19:00 - Informacje dotyczące awansów podane przed redakcję InfoSecurity24.pl potwierdziło - w oficjalnym komunikacie- Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.


Płk SOP Radosław Jaworski pełnił służbę w Biurze Ochrony Rządu od 2004 r., natomiast od lutego 2018 r. jest funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa. Posiada doświadczenie w pionie działań ochronnych m.in. w Wydziale Zabezpieczeń Specjalnych, Wydziale Ochrony Delegacji Zagranicznych oraz Oddziale/Zarządzie Ochrony Rady Ministrów. W latach 2013-2014 był dowódcą ochrony Ambasady RP W Kabulu, a wcześniej w latach 2011-2012 pełnił służbę w Ambasadzie RP w Trypolisie. Od 2019 r. pełnił służbę na stanowisku dyrektora Zarządu Operacyjno-Rozpoznawczego. Komendantem SOP jest od listopada 2022 roku.

Płk SG Piotr Boćko służbę w Straży Granicznej rozpoczął 10 września 1996 r. w Morskim Oddziale Straży Granicznej. W latach 1996 – 1999 pełnił służbę w Granicznej Placówce Kontrolnej Straży Granicznej w Kołobrzegu, zajmując stanowiska związane z realizacją zadań operacyjnych. 15 października 1999 r. rozpoczął służbę w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, w którym przez 17 lat, jako wykładowca i kierownik, związany był z Zakładem Operacyjno-Rozpoznawczym. W latach 2016 – 2018 nadzorował pion dydaktyczny Ośrodka, pełniąc funkcję Zastępcy Komendanta właściwego w sprawach dydaktycznych, a następnie od 6 kwietnia 2018 r. do 30 września 2023 r. kierował jednostką, realizując obowiązki na stanowisku Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej. 1 października 2023 r. został wyznaczony na stanowisko Rektora – Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

Płk Piotr Sękowski funkcjonariuszem Służby Więziennej jest od 2009 roku. Służbę rozpoczął w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów jako strażnik działu ochrony. Następnie służbę pełnił na stanowiskach kwatermistrzowskich: starszego inspektora, zastępcy kierownika i kierownika. Od 1 września 2017 r. był starszym inspektorem Biura Edukacji Historycznej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. Od 1 kwietnia 2019 r. pełnił służbę jako Kanclerz Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie odpowiadał za sprawy finansowo - budżetowe. Od marca 2022 roku jest zastępcą dyrektora generalnego SW, gdzie odpowiada za pion budżetowo – inwestycyjny.

Płk Artur Koczerba wstąpił do Służby Więziennej 7 sierpnia 1995 r. Karierę zawodową związał z Zakładem Karnym we Wronkach, gdzie pełnił kolejno służbę jako młodszy inspektor działu ewidencji, młodszy wychowawca, zastępca kierownika, a następnie kierownik działu kwatermistrzowskiego oraz - od 26 marca 2012 r. - zastępca dyrektora jednostki. 20 października 2017 r. objął zarządzanie Zakładem Karnym we Wronkach. W marcu 2021 roku został powołany na stanowisko dyrektora okręgowego SW w Opolu, a w styczniu 2022 roku objął stanowisko dyrektora okręgowego SW w Koszalinie.

Reklama

Komentarze

    Reklama