Reklama

Policja

Wzrosła liczba kontroli operacyjnych

Fot. Policja Łódzka
Fot. Policja Łódzka

Ponad 10 tys. wniosków o zastosowanie kontroli operacyjnej złożyły w ubiegłym roku organy policji. Tak wynika z informacji przedstawionej przez szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. To zauważalny wzrost i to nie tylko pod względem liczby samych wniosków, ale też zarządzonych kontroli. W 2019 roku było ich bowiem 8065, a już w roku ubiegłym 9984.

Informację na temat kontroli operacyjnej, realizowanej przez Policję, Biuro Nadzoru Wewnętrznego oraz Służbę Ochrony Państwa w 2020 roku opublikowano na sejmowych stronach. Z dokumentu przygotowanego przez MSWiA wynika, że organy uprawione do wnioskowania o kontrolę operacyjną zarejestrowały w ubiegłym roku 10 155 wniosków i zarządzeń o jej zastosowanie. To najwyższa liczba w ciągu ostatnich lat. Dla przykładu, w roku 2019 wniosków było 8 196, w 2018 roku – 8 451, w 2017 roku – 9 876, a w 2016 roku – 9 506. Podobnie jak w latach poprzednich, nie wszystkie złożone wnioski uzyskały zgodę. Tym razem odrzucono ich 171 (150 od właściwego prokuratora, a 21 od właściwego sądu okręgowego).

Nie tylko liczba wniosków o kontrolę operacyjną była w ubiegłym roku rekordowa. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli spojrzymy na liczbę udzielanych zgód, a więc zarządzonych kontroli. W roku 2020 było ich 9 984, a więc najwięcej spośród wszystkich lat, z których dane podaje MSWiA (2016 – 9332, 2017 – 9725, 2018 – 8238, 2019 – 8065). 

Przeważająca większość kontroli (6777) zarządzona została w tzw. trybie zwykłym, ale 1 785 razy skorzystano z przepisów ustawy o policji, które dotyczą "przypadków niecierpiących zwłoki". Najwięcej zarejestrowanych kontroli dotyczyło przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu (7179) i przestępczości narkotykowej (6022). 

Zgodnie z przepisami ustawy o policji, kontrolę operacyjną zarządza się - co do zasady - na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Są jednak pewne wyjątki. Sąd może przedłużyć kontrolę na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące jeśli przyczyny jej zastosowania nie ustały. W uzasadnionych przypadkach kontrolę prowadzić można jednak nawet dłużej. Może się tak stać, gdy pojawią się nowe okoliczności. Wtedy sąd może wydawać kolejne postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, których łączna długość nie może przekraczać jednak 12 miesięcy. 

Co ciekawe, podobnie jak w latach poprzednich z możliwości stosowania kontroli operacyjnej nie skorzystały Biuro Nadzoru Wewnętrznego oraz Służba Ochrony Państwa.

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze