Reklama

Policja

Siedem awansów generalskich w Policji

Fot. Paweł Ostszewski/policja.pl
Fot. Paweł Ostszewski/policja.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie siedmiu oficerom Policji - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Ich wręczenie zaplanowano na 21 lipca br., podczas uroczystości organizowanych z okazji Święta Policji.

Na stopień nadinspektora minowanych zostało, jak wspomniano, siedmiu oficerów policji. Awanse trafiły do zastępy komendanta głównego formacji, szefa Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz pięciu komendantów wojewódzkich. 

Stopień nadinspektora otrzyma zastępca komendanta głównego policji inspektor Roman Kuster, który stanowisko to piastuje zaledwie od maja br. Na stanowisku zastąpił on odchodzącego na emeryturę nadinsp. Tomasza Szymańskiego. Inspektor Roman Kuster ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W szeregi Policji wstąpił w 1991 roku. Zajmował stanowiska m.in.: komendanta miejskiego w Poznaniu i pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu. Od 2020 roku był komendantem wojewódzkim Policji w Krakowie.

Nominacja trafiła również do inspektora Marka Ślizaka, komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Awanse otrzymają też szefowie komend z Wrocławia - insp. Dariusz Wesołowski, Opola - insp. Rafał Kochańczyk, Lublina - insp. Artur Bielecki, Bydgoszczy - insp. Piotr Leciejewski oraz Katowic - insp. Roman Rabsztyn.

Inspektor Ślizak Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Policji jest od maja 2020 roku. Służbę w Policji rozpoczął w 1994 r. Ma wykształcenie wyższe, magisterskie – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy oraz studium oficerskie -  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Otrzymał Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, Brązowa, Srebrną i Złote Odznaki Zasłużony Policjant.

Inspektor Dariusz Wesołowski służbę w Policji pełni od 1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i umiejętności menedżerskich na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration (MBA). Szefem KWP we Wrocławiu został w czerwcu 2020 r.

Na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu Mariusz Kamiński powołał insp. Rafała Kochańczyka w lutym br. Pełnienie obowiązków nowy komendant rozpoczął 13 lutego br. Inspektor jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Posiada tytuł doktora nauk społecznych. Służbę w Policji zaczął w 1993 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi na stanowisku zastępcy komendanta miejskiego w Gliwicach. Był również szefem garnizonu świętokrzyskiego. Od 2016 roku był Komendantem Szkoły Policji w Katowicach.

Inspektor Artur Bielecki służbę w Policji w Policji rozpoczął w 1992 roku zajmując podstawowe stanowiska w pionie prewencji najpierw w Warszawie, a następnie w Busku-Zdroju. W 2003 roku objął stanowisko naczelnika Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w  Busku-Zdroju. Kolejno od 2005 do 2013 roku był Zastępcą Dowódcy w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Kielcach. Od 2013 roku jako Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach nadzorował pion prewencji. W 2015 roku objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. W 2016 roku zostały powierzone mu obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach do spraw logistyki. Od 2016 roku - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w zakresie nadzoru nad służbą prewencyjną. Szefem lubelskich policjantów został w marcu 2020 roku. 

Komendant z Bydgoszczy, insp. Piotr Leciejewski, do Policji wstąpił w 1993 r., trafiając do Komendy Rejonowej Policji Poznań-Grunwald. Od początku służby związany był z pionem kryminalnym, choć w swojej karierze zajmował także stanowiska kierownicze w pionie prewencji. Był m.in. Komendantem Powiatowym Policji w Śremie, Komendantem Miejskim Policji w Lesznie, a ostatnio Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, gdzie odpowiadał za nadzór nad pionem kryminalnym. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.

Na stanowisko szefa śląskiego garnizonu Policji minister Mariusz Kamiński powołał insp. Romana Rabsztyna w lutym br. Inspektor skończył Akademię Świętokrzyską w Kielcach oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Pełnił służbę na stanowiskach związanych ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz w pionie ruchu drogowego. Był między innymi zastępcą komendanta miejskiego i komendantem miejskim w Zabrzu. Od 2015 roku był pierwszym zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. Inspektor Roman Rabsztyn zastąpił na tym stanowisku nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego, który przeszedł na emeryturę.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze