Reklama

Policja

Przetarg na drony dla Policji unieważniony

fot. slaska.policja.gov.pl/zdjęcie ilustracyjne
fot. slaska.policja.gov.pl/zdjęcie ilustracyjne

Komenda Główna Policji poinformowała o unieważnieniu przetargu na dostawę bezzałogowych statków powietrznych wraz z osprzętem i dronami szkoleniowymi. Przyczyną przerwania procedury było przekroczenie przez najkorzystniejszą ofertę ceny jaką KGP planowało przeznaczyć na zakup dronów.

Policja zamierzała jeszcze w tym roku kupić 7 zestawów bezzałogowych statków powietrznych, w skład których wejść miały drony obserwacyjne wraz z osprzętem służącym do obserwacji i rejestracji obrazu podczas działań operacyjno-rozpoznawczych oraz szkoleniowe w kategorii „wielowirnikowce”.

W postępowaniu pod uwagę brano okres gwarancji dotyczący zestawu bezzałogowego statku powietrznego (BSP) oraz drona szkoleniowego – 20 proc., dwa kryteria jakościowe tj. czas lotu – 20 proc. i zoom optyczny kamery światła dziennego, zamontowanej na bezzałogowym statku powietrznym – 10 proc. W prowadzonym postępowaniu cena stanowiła 50 proc. kryterium wartości zamówienia.

Do przetargu zgłosiły się dwa konsorcja. Najtańszą ofertę zaproponowała firma Asseco Poland S.A. z Rzeszowa wraz z partnerem firmą uAvionics Technologies Sp. z o.o. z Warszawy. Konsorcjum, na sprzęt jaki chciało dostarczyć Policji, zaoferowało 48 miesięczną gwarancję. Zgodnie z deklaracjami dostarczone przez nich drony mogły „latać” 40 min i posiadać 30 krotny zoom optyczny kamery światła dziennego. Oferta Asseco opiewała na 1 494 449,95 zł. 

Drugim konsorcjum, które chciało dostarczać Policji bezzałogowce, była Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. wraz z partnerem jakim miał być Instytut Wojsk Lotniczych z Warszawy. PGZ zaoferował 24 miesiące gwarancji, a drony przez niego dostarczone miały, podobnie jak w przypadku Asseco, „latać” 40 min oraz posiadać 30 krotny zoom optyczny kamery światła dziennego. Cena jaką PGZ zaoferował za realizację zamówienia dla Policji, to 2 497 239, 36 zł.

Jak wynika z pisma jakie 26 kwietnia Komenda Główna Policji wysłała do wykonawców ubiegających się o udzielenie tego zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przetarg unieważniono w związku z faktem, że „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. Policja, na zakup dronów chciała przeznaczyć 1 764 000,000 zł. Jak się zatem wydaje, KGP za najkorzystniejszą uznała ofertę zaproponowaną przez Polską Grupę Zbrojeniową, ta jednak o ponad 730 tys. przekraczała zakładany przez policjantów budżet. Jak na razie nowy przetarg na dostawę Bezzałogowych Statków Powietrznych do Policji nie został ogłoszony.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze