Reklama

Policja

Przetarg na 300 policyjnych furgonów

Fot. Policja.pl
Fot. Policja.pl

Do grudnia 2020 r. funkcjonariusze Policji mogą mieć do dyspozycji 300 nowych furgonów przeznaczonych do działań interwencyjno-patrolowych oraz przewozu zatrzymanych. Za obecny przetarg odpowiada Komenda Wojewódzka w Poznaniu. Wnętrza pojazdów mają składać się z trzech przedziałów, obejmujących kabinę kierowcy, przedział osobowy oraz przedział dla zatrzymanych.

Policjanci mogą otrzymać 300 sztuk nowych furgonów w ramach najnowszego przetargu, w którym zamawiającym jest Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ale beneficjentami będą komendy wojewódzkie w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu oraz Komenda Główna Policji i Komenda Stołeczna Policji. Podkreślono, że wskazana liczba pojazdów będących przedmiotem zamówienia może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od zaoferowanych cen, zawartych w potencjalnych ofertach. Nowe furgony patrolowe mają być dostarczone do Policji do 23 grudnia 2020 r. lecz nim to nastąpi, 17 czerwca bieżącego roku mamy poznać złożone w przetargu oferty.

Podstawą oceny wspomnianych ofert, na etapie zawierania umowy ramowej, ma być cena (60 proc.), ale też współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do maksymalnej mocy silnika (22 proc), pojemność skokowa silnika (9 proc.), zużycie energii (3 proc.), emisja dwutlenku węgla (3 proc.), emisja zanieczyszczeń, tj. tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (3 proc.). Zaś na kolejnym etapie postępowania przetargowego, prowadzącego już do zawarcia umowy wykonawczej, mają być brane pod uwagę inne kryteria. Są nimi oczywiście cena (60 proc.), jak i posiadanie przez furgon silnika o zapłonie iskrowym (15 proc.), oferowanie poduszek gazowych bocznych dla pierwszego rzędu siedzeń (15 proc.), zastosowanie automatycznej skrzyni biegów, ze sprzęgłem  hydrokinetycznym lub skrzynią biegów o konstrukcji dwusprzęgłowej (3 proc.), wyposażenie w kamerę cofania wyświetlającą na monitorze pokładowym obszar za furgonem (4 proc.), wyposażenie pojazdów w klimatyzację regulowaną elektronicznie / automatycznie (3 proc.).

Policja dokona wyboru maksymalnie czterech ofert, z grona złożonych w przetargu, a nie podlegających odrzuceniu, które uzyskają największą liczbę punktów, chyba że oferty złoży mniejsza liczba wykonawców. Dlatego jeżeli kilka firm otrzyma taką samą liczbę punktów, Policja zawrze umowę ramową z każdą z nich i następnie wykorzystane mają być dodatkowe kryteria, o których wspomniano powyżej.

Nowe pojazd typu furgon mają być wykorzystywane w Policji do działań interwencyjno-patrolowych oraz przewozu osób zatrzymanych. Stąd też wnętrze pojazdu musi składać się z trzech przedziałów, obejmujących kabinę kierowcy, przedział osobowy, a także przedział dla zatrzymanych. Planuje się, że policyjne furgony mają być napędzane silnikiem spalinowym, min. 4-cylindrowym o zapłonie iskrowym lub samoczynnym, czterosuwowy, spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 6. Jednocześnie pojemność skokowa silnika ma być nie mniejsza niż 1 950 cm3, a maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 91 kW. W przypadku furgonów dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie będzie przekraczała 3500 kg, zaś w przypadku ładowności nie może być ona mniejsza niż 1150 kg. Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4 850 mm i nie większa niż 5 150 mm

 jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze