Reklama

Policja

Ponad 35 mln złotych na policyjne SUV-y

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Lubuska Policja
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Lubuska Policja

Łódzki garnizon policji podpisał umowę ramową na dostawę nawet 300 pojazdów typu SUV z napędem 4x4 w policyjnej wersji oznakowanej. Z siedmiu zainteresowanych realizacją dostaw formacja wybrała cztery podmioty. Natomiast do wydania ma prawie 29 mln zł netto, czyli 35,4 mln złotych brutto.

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ramowej na dostawy pojazdów typu SUV w policyjnej wersji oznakowanej nadzoruje Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Zakłada ono zakup nawet 300 oznakowanych pojazdów typu SUV z napędem 4x4. Co ważne, zamówienie może się zwiększyć, jeżeli sprzyjać będą temu ceny zaproponowane w ofertach. Jak podkreśla formacja, muszą być one fabrycznie nowe, tego samego modelu, wersji i wariantu, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku. Cena każdego pojazdu uwzględniać ma koszty wykonania czterech kolejnych przeglądów okresowych.

Do wydania na nowe SUV-y policja ma 35,4 złotych brutto (formacja zastrzega jednak sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie, nie zostaną jej przyznane). Pieniądze te, a przynajmniej ich część, trafić mogą do spółek Marvel z Łodzi, AS Motors Classic z Warszawy, Grupa PGD z Krakowa lub Zdunek Premium z Gdańska. Uzyskały one najwyższą liczbę punktów wg wzoru za kryteria określone w specyfikacji, czyli za cenę (50 proc.), rozstaw osi pojazdu (10 proc.), moc silnika (20 proc.), zużycie paliwa w warunkach miejskich (5 proc.) i pojemność bagażnika, przy 5 os. siedzących w pojeździe (15 proc.) To z tymi czterema podmiotami łódzka komenda zawarła więc umowę ramową, a dokumenty podpisano 9 lipca. 

Same zakupy opierać się będą oczywiście o późniejsze umowy wykonawcze. Dostawca będzie miał 3 miesiące przy dostawie do 50 pojazdów lub 4 miesiące przy dostawie powyżej 50 pojazdów na realizację zamówienia. Nowe radiowozy zostaną rozdzielone między wszystkie komendy wojewódzkie oraz Komendę Stołeczną Policji.

Całkiem niedawno, gdyż w czerwcu br., Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie udało się podpisać umowę ramową, której przedmiotem jest realizacja dostaw do 350 samochodów osobowych w nadwoziu kombi kategorii M1 segmentu C z napędem hybrydowym typu HEV w policyjnej wersji oznakowany. Podpisanie dokumentów nie oznacza jednak, że właśnie taka liczba radiowozów tego typu trafi na ulice. Część przetargu to bowiem zamówienie gwarantowane - 110 sztuk pojazdów, a część stanowi opcja - 240 sztuk. Pierwsza, gwarantowana ich transza, trafić ma do policji do 19 listopada 2021 r. Natomiast w przypadku skorzystania przez formację z prawa opcji, może ona zamawiać kolejne samochody na warunkach określonych w umowie ramowej, podpisując umowy wykonawcze. Czas ma na to do końca jej trwania, czyli do 20 grudnia 2022 roku. Ich liczba zależeć będzie od zgłaszanych potrzeb i otrzymywanych środków finansowych.

Umowa podpisana została 12 maja br. ze spółką Toyota JA-NOW-AN z Zabrza, która cenę jednego pojazdu wskazała na 109 899,88 złotych brutto. Był to jeden z czterech zainteresowanych realizacją dostaw podmiotów i najniższa zaproponowana cena za jeden pojazd. Firma ta składała swoją propozycję także w postępowaniu na SUV-y, ale nie została uznana za jedną z najkorzystniejszych.

Jak informował w ramach odpowiedzi na interpelację Maciej Wąsik, sekretarz stanu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji - w latach 2015-2020 policja wydała na zakup pojazdów osobowych około 700 milionów złotych. I na pewno wyda jeszcze więcej, jak tylko ruszy opóźniający się program modernizacji. Prace nad nim mają być już na ukończeniu, jak zapewniają politycy z resortu spraw wewnętrznych i administracji. Ministerstwo przygotowało już zarówno propozycję dla rządu, jak i listę inwestycyjną nowego programu modernizacji, ale wciąż trwają w tej sprawie negocjacje z ministrem finansów. Program ruszyć ma 1 stycznia 2022 roku.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze