Reklama

Policja

Policyjne ćwiczenia na poligonie w Drawsku Pomorskim

Fot. Paweł Ostaszewski Policja 997, policja.pl 
Fot. Paweł Ostaszewski Policja 997, policja.pl 

Na początku lipca w Drawsku Pomorskim Policja sprawdzała możliwości oddziałów oraz samodzielnych pododdziałów prewencji ze wszystkich garnizonów. W ćwiczeniach dowódczo-sztabowych „GARDA” wzięło udział ponad 1 tys. funkcjonariuszy.

Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji, w dniach 2-6 lipca, zorganizował dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji ćwiczenie dowódczo-sztabowe o kryptonimie „GARDA”. W jego trakcie ponad 1000 policjantów prewencji ze wszystkich garnizonów realizowało m.in. działania poszukiwawcze i pościgowe, przywracało zbiorowo zakłócony porządek publiczny oraz przeprowadzało segregację medyczną dużej grupy osób. Na różnych etapach szkolenie wspierali policjanci z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz wszystkich szkół Policji.

Jak informuje Policja, celem ćwiczeń było sprawdzenie czy posiadany potencjał gwarantuje sprostanie wyzwaniom i skuteczne przeciwstawienie się kryzysowym zagrożeniom w sytuacji stosowania przez zorganizowane grupy destrukcyjnych środków i niekonwencjonalnych metod działania. Zadania do realizacji przez oddziały w trakcie ćwiczeń były tak skonstruowane, aby sprawdzały w praktyce skuteczność nowoprzyjętych rozwiązań taktycznych oraz pozwoliły zebrać materiał do wypracowania wstępnych założeń do aktu prawnego regulującego kwestię działania dużych związków taktycznych Policji, skoszarowania oraz rozliczania czasu służby policjantów w trakcie tego typu działań.

Bezpośredni nadzór nad przedsięwzięciem sprawował Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Jan Lach. Należy zwrócić uwagę, że jak poinformowała Policja, z uwagi na fakt, że szkolenie zrealizowano na terenie wojskowego poligonu w Drawsku Pomorskim przedsięwzięcie możliwe było dzięki dobrej współpracy Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji z wojskiem.

Policja/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze